fbpx

Pievienojies mūsu kolektīvam!

Darba pienākumi:

 • darbs kultūraugu audzēšanā un kopšanā siltumnīcā un atklātā laukā;
 • griezto ziedu gatavās produkcijas sagatavošana realizācijai;
 • vasaras sezonā iekļauties klientu apkalpošanā un pasūtījumu noformēšanā;
 • vasaras sezonas laikā iekļauties brīvdienu grafikā;
 • piedalīties augu aizsardzības darbos

Profesionālā pieredze:

 • agronomijā, agroķīmijā un siltumnīcu tehnoloģijās;
 • zemstikla puķu un lauka puķu kultūru audzēšanā;
 • augu aizsardzības līdzekļu lietošanā;
 • bioloģisko augu aizsardzības  līdzekļu lietošanā;
 • vides aizsardzības tehnoloģiju problemātikā.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu skolā, kas, vienlaikus, ir arī uzņēmums
 • atalgojumu  EUR 600,00 pārbaudes laikā.

Pieteikuma dokumentus ar norādi “Dārzkopības tehniķis’’ iesniegt vai nosūtīt līdz 29.05.2020. (ieskaitot) uz epastu: personals@bulduri.lv vai pa pastu: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010.

Tālrunis papildus informācijai 29360446

MŪŽIZGLĪTĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJS

Uz nenoteiktu laiku, pilnu slodzi (750 EUR) pamatalga + % no padarītā (augošs atbilstoši apgrozījumam)

Prasības pretendentiem:

 • Pretendentam ir tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze pieaugošo izglītības, mūžizglītības vai izglītojošu pasākumu plānošanā un apmācību organizēšanā (iepriekšējā darba pieredze profesionālās izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību),
 • pieredze klientu piesaistīšanā un pakalpojumu pārdošanā;
 • izcilas prasmes darbā ar datoru (MS Excel, MS Word, Outlook);
 • zināšanas e-mācību vides darbībā,
 • zināšanas par aktuālajiem ESF finansētiem izglītības projektiem un to īstenošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • labas komunikāciju, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes, saskarsmes kultūra;
 • vēlama pieredze projektu īstenošanā, vadīšanā.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu bulduri@bulduri.lv vai personals@bulduri.lv, Tālrunis +37126660080 uzziņām.

SOCIĀLAIS PEDAGOGS
(uz nenoteiktu laiku) uz nepilnu darba laiku (375 EUR)

Prasības pretendentiem:

 • Pretendentam ir tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze (iepriekšējā darba pieredze profesionālās izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību),
 • prasmes sniegt atbalstu izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšanas gadījumos zināšanas e-mācību vides darbībā;
 • labas komunikāciju, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes, saskarsmes kultūra.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu bulduri@bulduri.lv vai personals@bulduri.lv, Tālrunis +37126660080 uzziņām.

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJS  2020./2021.m.gadam  uz pilnu slodzi (750 EUR)

EKONOMIKAS SKOLOTĀJS (pusslodze) 2020./2021.m.gadam uz pusslodzi (375 EUR)

Prasības pretendentiem:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • matemātikas kvalifikācija;
 • mācību priekšmeta standarta un darba metodikas pārzināšana;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas  iesniegt Bulduru Dārzkopības vidusskolā vai

sūtīt uz e-pastu bulduri@bulduri.lv vai personals@bulduri.lv, Tālrunis +37126660080 uzziņām.

Mūsu skolas Augu biotehnoloģiju laboratorija ir attīstības stadijā, tamdēļ meklējam papildspēkus tās pilnveidošanai.

Mēs priecātos uzņemt savā kolektīvā AGROĶĪMIĶI , kurš:

 • spēj strādāt ar jonu hromatogrāfiju un atomu absorbciju;
 • ieguvis Doktora zinātnisko grādu pēc 2010. gada 20. jūnija;
 • vēlas un spēj darboties patstāvīgi un rakstīt projektus;
 • ņems dalību jaunās laboratorijas pilnveidošanā un attīstībā.

Piedāvājam:

 • jaunizveidotas laboratorijas vidi uz attīstību vērstā skolā, kas atrodas skaistā un koptā vietā Lielupes krastā, Jūrmalā;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu līdz 2200 eiro (bruto);
 • draudzīgu kolektīvu;
 • izaugsmes iespējas, dalību projektos.

CV un pieteikumus sūtīt: liva.purmale@bulduri.lv

Meklējam profesionālās izglītības programmas “BŪVNIECĪBA” vadītāju un pedagogu.
Prasības pretendentiem:

 • Ainavu arhitekta vai Ainavu tehniķa kvalifikācija vai Izglītība Būvniecības nozarē;
 • Zināšanas un pieredze darbā ar AutoCAD, Power Point, MS Excel;
 • Būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Spēja patstāvīgi organizēt savu ikdienas darbu, sekot līdzi darbu izpildes termiņiem;
 • Vēlama pieredze pedagoģiskajā darbā;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
 • Iepriekšējā darba pieredze administratīvā darbā, cilvēkresursu vai uzņēmējdarbības vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.


Darba pienākumi:

 • Profesionālās izglītības programmas "Būvniecība" metodiskā un administratīvā darba vispārējā plānošana un vadība;
 • Sadarbībā ar izglītības metodiķi profesionālās izglītības programmas “Būvniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “ Ainavu būvtehniķis” satura pilnveidošanai;
 • Programmas “Būvniecība” – Apzaļumošanas darbi pilnveidošana, sagatavošana akreditācijas procesam;
 • Mācībspēku piesaistīšana un atlase;
 • Profesionālo mācību priekšmetu pasniegšana;
 • Sadarbības veidošana ar nozares uzņēmumiem kvalifikācijas prakšu un mācību prakšu organizēšanai;
 • Programmai nepieciešamā materiāli tehniskā nodrošinājuma papildināšana un atjaunošana.

 BDV piedāvā:

 • Pilna laika darbu senākajā Latvijas Dārzkopības skolā ar plašu ainavisku skolas apkārtni, dendroloģisko parku, modernu materiāli tehnisko bāzi un renovētām skolas telpām;
 • Atalgojumu no EUR 790,00 līdz EUR 1377,00 atbilstoši tarifikācijai pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Darba vietu Jūrmalā, Viestura ielā 6.

Pieteikumā gaidīsim:
motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Pieteikumu līdz 2020. gada 20.augustam (ieskaitot) var iesniegt:

Sūtot elektroniski uz e-pastu bulduri@bulduri.lv ar norādi „SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolas projektu vadītājs izglītības jomā vakance”*.

Vairāk info pa tālruni 26660080.

Share This