fbpx

Pievienojies mūsu kolektīvam!

SOCIĀLAIS PEDAGOGS
(uz nenoteiktu laiku) uz nepilnu darba laiku (375 EUR)

Prasības pretendentiem:

 • Pretendentam ir tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze (iepriekšējā darba pieredze profesionālās izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību),
 • prasmes sniegt atbalstu izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšanas gadījumos zināšanas e-mācību vides darbībā;
 • labas komunikāciju, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes, saskarsmes kultūra.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu bulduri@bulduri.lv vai personals@bulduri.lv, Tālrunis +37126660080 uzziņām.

Mūsu skolas Augu biotehnoloģiju laboratorija ir attīstības stadijā, tamdēļ meklējam papildspēkus tās pilnveidošanai.

Mēs priecātos uzņemt savā kolektīvā AGROĶĪMIĶI , kurš:

 • spēj strādāt ar jonu hromatogrāfiju un atomu absorbciju;
 • ieguvis Doktora zinātnisko grādu pēc 2010. gada 20. jūnija;
 • vēlas un spēj darboties patstāvīgi un rakstīt projektus;
 • ņems dalību jaunās laboratorijas pilnveidošanā un attīstībā.

Piedāvājam:

 • jaunizveidotas laboratorijas vidi uz attīstību vērstā skolā, kas atrodas skaistā un koptā vietā Lielupes krastā, Jūrmalā;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu līdz 2200 eiro (bruto);
 • draudzīgu kolektīvu;
 • izaugsmes iespējas, dalību projektos.

CV un pieteikumus sūtīt: liva.purmale@bulduri.lv

Meklējam profesionālās izglītības programmas “BŪVNIECĪBA” vadītāju un pedagogu.
Prasības pretendentiem:

 • Ainavu arhitekta vai Ainavu tehniķa kvalifikācija vai Izglītība Būvniecības nozarē;
 • Zināšanas un pieredze darbā ar AutoCAD, Power Point, MS Excel;
 • Būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Spēja patstāvīgi organizēt savu ikdienas darbu, sekot līdzi darbu izpildes termiņiem;
 • Vēlama pieredze pedagoģiskajā darbā;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
 • Iepriekšējā darba pieredze administratīvā darbā, cilvēkresursu vai uzņēmējdarbības vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.


Darba pienākumi:

 • Profesionālās izglītības programmas "Būvniecība" metodiskā un administratīvā darba vispārējā plānošana un vadība;
 • Sadarbībā ar izglītības metodiķi profesionālās izglītības programmas “Būvniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “ Ainavu būvtehniķis” satura pilnveidošanai;
 • Programmas “Būvniecība” – Apzaļumošanas darbi pilnveidošana, sagatavošana akreditācijas procesam;
 • Mācībspēku piesaistīšana un atlase;
 • Profesionālo mācību priekšmetu pasniegšana;
 • Sadarbības veidošana ar nozares uzņēmumiem kvalifikācijas prakšu un mācību prakšu organizēšanai;
 • Programmai nepieciešamā materiāli tehniskā nodrošinājuma papildināšana un atjaunošana.

 BDV piedāvā:

 • Pilna laika darbu senākajā Latvijas Dārzkopības skolā ar plašu ainavisku skolas apkārtni, dendroloģisko parku, modernu materiāli tehnisko bāzi un renovētām skolas telpām;
 • Atalgojumu no EUR 790,00 līdz EUR 1377,00 atbilstoši tarifikācijai pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Darba vietu Jūrmalā, Viestura ielā 6.

Pieteikumā gaidīsim:
motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Pieteikumu līdz 2020. gada 20.augustam (ieskaitot) var iesniegt:

Sūtot elektroniski uz e-pastu bulduri@bulduri.lv ar norādi „SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolas projektu vadītājs izglītības jomā vakance”*.

Vairāk info pa tālruni 26660080.

Aicinam darbā - Profesionālo priekšmetu  PEDAGOGU - Agroķīmijā un augsnes mācībā

SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola (BDV) aicina darbā (uz pilnu darba laiku)  Priekšmeta/ moduļa pedagogu profesionālās vidējās izglītības programmās “DĀRZKOPĪBA” UN “DĀRZU UN PARKU KOPŠANA”

Prasības pretendentiem:

 • Pretendentam ir tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
 • Augstākā pedagoģiskā izglītība vai izglītība Lauksaimniecības jomā;
 • Agronoma kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Vēlama pieredze pedagoģiskajā darbā.

BDV piedāvā:

 • Pilna laika slodzes darbu senākajā Latvijas Dārzkopības skolā ar plašu ainavisku skolas apkārtni, dendroloģisko parku, modernu materiāli tehnisko bāzi un renovētām skolas telpām;
 • Atalgojumu no EUR 790,00 līdz EUR 1027,00 atbilstoši tarifikācijai pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Darba vietu Jūrmalā, Viestura ielā 6.

Darba pienākumi:

Veikt profesionālo apmācību izglītības programmās "Dārzkopība", “Dārzu un parku kopšana”, “Stādu audzēšana”, “Būvniecība” profesionālajos mācību priekšmetos/ moduļos:

 • Augsnes mācība un agroķīmija;
 • Augu aizsardzība;
 • Ekoloģijas pamati;
 • Lauksaimniecības pamatprocesi;
 • Augsnes īpašības un ielabošana ;
 • Kultūraugu mēslošana;
 • Ražas sagatavošana uzglabāšanai;
 • Lauksaimniecības darbu organizešana;
 • Bioloģiskā dārzkopība;
 • Dārzkopības procesu organizešana.

 Pieteikumā gaidīsim:

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Pieteikumu līdz 2020. gada 20.oktobrim (ieskaitot) var iesniegt:

Sūtot elektroniski uz e-pastu bulduri@bulduri.lv ar norādi „SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolas Sabiedrības mācības pedagoga vakance”*.

Vairāk informācija pa tālruni 26660080.

Share This