fbpx

Skolai 110

Dāvāsim puķes- Bulduru Dārzkopības vidusskolai 110 !

Bulduros
2020. gada vasarā

Šogad Bulduru Dārzkopības vidusskola atzīmē apaļu jubileju 110. gadskārtu kopš dibināšanas. Lai arī nevaram kā ierasts, pulcēties visi kopā skolas salidojumā, mums ir iespēja dāvināt skolai puķes.

Bulduru senais parks un slavenās dobes skolotāju, audzēkņu – dārznieku veidotas,  izsenis ir kalpojušas kā unikāls mācību līdzeklis skolas audzēkņiem, lai ziemciešu un vasaras puķu sortimentu varētu apgūt ne tikai no attēliem un herbārijiem, bet arī daudzveidīgās dzīvo augu kolekcijā. Krāšņie stādījumi Latvijas dārzniekiem un ainavu arhitektiem ir ierosme jaunu šķirņu izvēlei un augu rakstu veidošanā. Tūristi un pasākumu rīkotāji iemūžina parka un augu skaistumu bildēs un nes Bulduru skolas vārdu pasaulē.

Rudenī tika uzsākts vērienīgs projekts – slaveno puķu dobju rekonstrukcija. Izplānots celiņu tīkls, ielabotas jaunas dobju vietas. Ir izplānots jauns augu izvietojums, katram kolekcijas augam atrasta piemērota vieta. Lai bagātinātu stādījumus un radītu skolas absolventiem un dārzniekiem iespēju sarūpēt dāvanu skolas jubilejā, esam raduši iespēju piedalīties dobju izveidē. Arī skolas parkā uzsākta apgaismojuma rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi ar Jūrmalas Domes atbalstu.

Tomēr, lai skolu darītu īpašu, lai ikkatrs pieliktu savu roku skolas unikalitātes veidošanai, aicinām skolas jubilejā absolventus un dārzniecības dāvināt skolai ziemciešu stādus, pielikt roku jaunu arhitektūras formu, soliņu izvietošanai skolas parkā.

Ja Jūsu saimniecībā ir augi (ziemcietes) un vēlaties tos dāvāt savai skolai, piesakieties, lai varam vienoties par augu stādīšanas iespējām un saņemšanu.  Īpaši kolekcijai nepieciešamas vīgriežu pelašķa, agastahes, japānas anemones, Jaunanglijas ziemasteres, astrancijas, trīslapu brūnactiņas, ciņu smilgas, ehinācijas, ežziedes, zilpodzes, krastkaņepes, helēnijas, ziemziedes, skaistasteres, liatres, miskantes, molīnijas, kaķu mētras, monardas, raudenes, perovskijas, izplestā flokša, salviju, brūnvālīšu, čīkstenes, sporobolas, veronikas un saulkrēsliņa šķirnes. Tālrunis informācijai 29446249 Anta Sparinska.

Soliņu, jauna apgaismojuma vai Dindoņa pieminekļa izveidei, lūdzu ziedojumus ar norādi “Bulduriem – 110” un savu tālruņa numuru, saziņai ieskaitīt Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības kontā LV 86 UNLA 0050 0234 6496 1.
Visu dāvinātāju vārdi (ja vēlēsieties) tiks ierakstīti dāvināto puķu etiķetēs, atbalstītāju sarakstos mājas lapā un plāksnē skolas vestibilā.

Dāvināsim svētkus savai skolai kopā, lai jau šogad un vēl ilgi varētu visi priecāties par plaukšanu un ziedēšanu Bulduru Dārzkopības vidusskolā!

Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja – Ilze Grāvīte
Bulduru Dārzkopības vidusskolas valdes priekšsēdētājs- Rafaels Joffe.

Share This