fbpx

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
Līdzās citiem profesionālajiem mācību priekšmetiem, jaunie speciālisti padziļināti apgūst arī floristikas un telpu noformēšanas prasmes pie Latvijas vadošajiem speciālistiem – Bulduru Dārzkopības vidusskolas Pilsētvides un dizaina katedras pedagogiem.

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
 • Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 4 gadi
 • Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1.5 gadi 
 • Kvalifikācija: 3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītāja: Agrita Baltrūna
 • Kontakti: agrita.baltruna@bulduri.lv, T. 26371351

VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS – plāno, organizē un veic viesu uzņemšanas un apkalpošanas darbu dažādos tūrisma nozares uzņēmumos.

DARBA IESPĒJAS – kūrortpilsēta Jūrmala un Rīgas tuvums sniedz plašas iespējas praktizēties un nostiprināt apgūtās prasmes visdažādākajos tūrisma uzņēmumos – viesnīcās, konferenču un aktīvās atpūtas centros, kempingos, sanatorijās, pludmales kafejnīcās un restorānos, lielos un mazākos viesu namos gan pilsētā, gan ārpus tās robežām.

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi
Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
Konferenču un semināru apkalpošana
Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse
Telpu dizains un floristika
Bulduru Dārzkopības vidusskola ir iekļauta Jūrmalas pilsētas tūrisma objektu sarakstā, to ik gadu apmeklē ievērojams skaits tūristu, jo īpaši vasaras sezonā, lai apskatītu greznās puķu dobes un Dendroloģisko parku, iegādātos jaunumus puķu pasaulē – modernākajās siltumnīcās Latvijā.

Bulduros ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi, lai jaunie speciālisti mācītos ne tikai skolas solā, bet apgūtu savu profesiju reālā darba vidē, jo Bulduru Dārzkopības skola nav tikai izglītības iestāde, tai ir arī uzņēmuma statuss. Tādējādi jauniešiem ir iespējas īstenot dažādas uzņēmējdarbības idejas viesmīlības pakalpojumu jomā un jau mācību laikā  gūt izpratni par uzņēmējdarbību šajā nozarē.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Viesmīlības pakalpojumu speciālistam ir iespēja tālāk studēt LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē Komercdarbības un uzņēmuma vadības programmā bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
1. Darba organizēšana viesmīlības uzņēmumā
1.1.plānot un kontrolēt sava darba procesus; 1.2.organizēt un koordinēt savu darbu; 1.3.uzturēt kārtībā viesmīlības uzņēmumam piederošo saimniecību; 1.4.organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātes; 1.5.nodrošināt visu resursu pilnvērtīgu izmatošanu; 1.6.pielietot saskarsmes pamatprincipus; 1.7.pielietot sertificētus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, darbarīkus, iekārtas, metodes.
2.Saskarsmes pamatprincipu ievērošana.
2.1.strādāt komandā; 2.2.pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros; 2.3.izvērtēt savu un komandas darba kvalitāti; 2.4.izmantot saskarsmes pamatprincipus un prasmes; 2.5.izvērtēt konfliktu risināšanas metodes, pielietot tās nepieciešamības gadījumā; 2.6.neizpaust konfidenciālu informāciju par viesi un uzņēmumu.
3. Viesu uzņemšana.
3.1.pieņemt rezervēšanas pasūtījumus; 3.2.sagaidīt un reģistrēt viesus; 3.3.ierādīt viesiem apmešanās vietu; 3.4.sagatavot viesiem rēķinu; 3.5.sazināties ar viesiem valsts valodā un svešvalodā ; 3.6.palīdzēt risināt viesu problēmas, kas radušās uzturēšanās laikā; 3.7.piedāvāt viesiem tūrisma produktus, pakalpojumus un aktivitātes, akcentējot attiecīgā reģionā un uzņēmumā pieejamos; 3.8.veikt dažāda veida norēķinus ar viesiem;
4. Viesu apkalpošanas organizēšana uzņēmumā.
4.1.pieņemt pasūtījumus; 4.2.izvēlēties situācijai atbilstīgu apkalpošanas veidu; 4.3.organizēt tirdzniecības telpu sakārtošanu darbam un beidzot darbu; 4.4.klāt galdus atbilstoši apkalpošanas veidam; 4.5.sagaidīt un apkalpot viesus; 4.6. sazināties ar viesi valsts valodā un svešvalodās; 4.7.pārzināt un pielietot profesionālo terminoloģiju;
5. Valodas prasmju pielietošana.
5.1.komunicēt valsts valodā; 5.2.sazināties ar klientiem vismaz divās svešvalodās; 5.3.lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.
6.Viesmīlības pamatdokumentācijas sakārtošana.
6.1.noformēt dokumentus atbilstoši LV likumdošanai un lietvedības noteikumiem ; 6.2. sastādīt norēķinu dokumentāciju; 6.3.sastādīt ražošanas procesa atskaites dokumentāciju; 6.4.pārzināt inventāra, preču, produktu uzskaiti un atskaiti; 6.5.piedalīties inventarizācijā uzņēmumā un sastādīt inventarizācijas dokumentāciju; 6.6.izstrādāt pasākumu un tai atbilstošu nepieciešamo dokumentāciju.
7.Uzņēmuma darbības pamatprincipu īstenošana un novērtēšana.
7.1.sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienībām; 7.2.sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, izmantojot profesionālās zināšanas; 7.3.analizēt ražošanas atskaites un inventarizācijas rezultātus; 7.4.veikt pieprasījuma pētīšanu (klientu aptaujas, anketēšana un citi); 7.5.izvērtēt pieprasījumu savas kompetences ietvaros ; 7.6.izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanai; 7.7.tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu.
8. Darba aizsardzības noteikumu ievērošana.
8.1.ievērot darba iekšējās kārtības noteikumus; 8.2.ievērot uzņēmuma tehnoloģisko iekārtu un inventāra lietošanas noteikumus; 8.3.sekot elektroiekārtu drošai ekspluatācijai; 8.4.sniegt pirmo palīdzību.
9.Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana.
9.1.apgūt jaunas, racionālas profesionālas iemaņas; 9.2.piedalīties pieredzes apmaiņas programmās; 9.3.piedalīties profesionālajā pilnveidē ; 9.4.iepazīties ar jaunāko profesionālo literatūru; 9.5.pilnveidot svešvalodu un profesionālās terminoloģijas lietošanu.
MOGOTEL viesnīcu ķēde ir viena no mūsu galvenajiem sadarbības partneriem, kur jaunie speciālisti savas skolā gūtās prasmes viesmīlības un istabeņu profesijās pārbauda praksē kā Latvijā, tā arī citās Eiropas pilsētās.

BDV Tūrisma un viesmīlības katedras SADARBĪBAS PARTNERI

Viesnīca ‘’Bellevue Park Hotel Riga’’
Viesnīca “Albert Park Hotel”
Viesnīca “Amber Sea Hotel”
Viesnīca “Amber SPA Boutique Hotel”
Viesnīca “Gutenbergs”
Viesnīca “Hotel Jurmala SPA”
Viesnīca “Hotel Jūrmala SPA”
Viesnīca “Kolonna Hotel Rēzekne”
Viesnīca “Mercure Riga Centre”
Viesnīca “Park Inn by Radisson Riga”
Viesnīca “Semarah Hotel Lielupe”
Viesnīca “Sunset Hotel”
Viesnīca “Talsi”
Viesnīca “Tukums”
Viesnīca “Villa Joma”
Mogotel Hotel group ar Wellton un Rixwell viesnīcām

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA
Pavārs
 • Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 4 gadi
 • Kvalifikācija: 3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītāja: Agrita Baltrūna
 • Kontakti: agrita.baltruna@bulduri.lv, T. 26371351

PAVĀRS – gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē
izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti.

DARBA IESPĒJAS – Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Bulduru Dārzkopības vidusskolas jaunie speciālisti savas darba gaitas uzsāk jau pirmajā kursā, jo pieprasījums pēc šiem speciālistiem kūrortpilsētā ir augsts. Pēc skolas absolvēšanas jaunie speciālisti ir jau ar ievērojamu pieredzi.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
Bulduru Dārzkopības vidusskolā, līdztekus profesionālajiem mācību priekšmetiem, jaunie pavāri apgūst pārtikas audzēšanas principus – paši audzē garšaugus un dārzeņus, darbojoties skolas modernajā siltumnīcā un mācību laukos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ēdienu un galda dekorēšanai – mūsu pavāri prot izmantot ziedus ēdienu gatavošanā un dekorēšanā.
Topošie pavāri līdztekus pavārmākslai un galda klāšanai, iemācās veidot ziedu kompozīcijas galda noformēšanai un Latviešu tradicionālo gadskārtu svētku rotājumu veidošanu.

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI
Sabiedrības un cilvēka drošība
Sanitārija un higiēna
Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
Prečzinības
Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija
Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija
Viesu apkalpošanas pamati
Uzskaite, atskaite un kalkulācija
Profesionālās datorprogrammas
Lietišķā saskarsme
Profesionālā svešvaloda

Mācoties BDV pavāri apgūst plašu garšaugu sortimentu, dažādas dārzeņu, ogu un augļu šķirnes. BDV kolekciju laukos no pavasara līdz pat rudenim ir pieejami sezonai raksturīgie kultūraugi, no kuriem mūsu jaunie pavāri mācās sagatavot arī krājumus ziemai. Galdu klājumus vienmēr papildina ziedu kompozīcijas, jo pavāriem tiek dota iespēja apgūt floristikas pamatprasmes un telpu noformēšanas iemaņas.  

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Pavāriem ir iespēja tālāk studēt LLU Pārtikas tehnoloģiju fakulātē Pārtikas un tehnoloģiju inovāciju programmā, kā arī Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības programmā, turpinot maģistratūrā studēt Uztura vai Pārtikas zinātni un doktora līmenī Pārtikas zinātni.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

Bulduros regulāri notiek meistarklases kopā ar Latvijas izcilākajiem šefpavāriem. Jauniešiem tā ir liela motivācija un iedvesma apgūt pavārmākslu. Tāpat mūsu jauniešiem ir plašas iespējas mācību laikā apceļot Eiropu ERASMUS+ projekta “Garša un smarža” ietvaros, kur viņiem tiek dota iespēja arī pastrādāt un iemācīties gatavot Eiropas nacionālos ēdienus.

Darbu organizēšana virtuvē
plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu; – pārbaudīt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma, inventāra gatavību darbam; – uzturēt darba vietu un darba vidi atbilstoši higiēnas prasībām; – sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos; – kontrolēt tehnoloģisko karšu prasību un tehnoloģisko procesu ievērošanu ražošanas plūsmā; – īstenot izejvielu un produktu izsekojamības prasības.
Izejvielu un produktu pirmapstrāde
– pieņemt izejvielas un produktus no noliktavas un piegādātājiem; – izvērtēt saņemto izejvielu un produktu atbilstību pavaddokumentiem un normatīvajiem aktiem; – ievērot izejvielu un produktu uzglabāšanas režīmus un prasības; – sagatavot izejvielas un produktus ražošanas procesam; – veikt sagatavoto izejvielu un produktu pieņemšanu un ievietošanu noliktavās; – veikt izejvielu un produktu pirmapstrādi; – kontrolēt izejvielu un produktu apriti ražošanas procesā.
Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas veidošana
– veidot tehnoloģiskās kartes ēdieniem un dzērieniem; 2 – veidot kalkulācijas kartes ēdieniem un dzērieniem; – veidot ēdienkartes; – nodrošināt tehnoloģiskās dokumentācijas pielietošanu ražošanā; – aizpildīt ražošanas procesa uzskaites un atskaites dokumentāciju; – veikt inventarizāciju.
Ēdienu, piedevu, starpproduktu gatavošana
– gatavot starpproduktus; – gatavot ēdienus, piedevas un dzērienus; – uzraudzīt ēdienu kvalitātes izmaiņas gatavošanas laikā; – gatavot veselīgu uzturu; – attīstīt Latvijas produktu gatavošanas tradīcijas; – noformēt ēdienus; – sagatavot ēdienus pasniegšanai.
Ēdienu, piedevu, starpproduktu uzglabāšana
pārbaudīt tehnoloģisko iekārtu un noliktavu atbilstību dažādu produktu uzglabāšanas prasībām; – piemērot atbilstošu uzglabāšanas veidu dažādi sagatavotiem produktiem; – nodrošināt produktu grupu saderību un produkta uzglabāšanas principus un derīguma termiņus uzglabāšanas procesā; – nodrošināt produktu, izejvielu, pusfabrikātu un gatavo ēdienu racionālu apriti uzņēmumā.
Viesu apkalpošanas nodrošināšana
– noteikt galda klājumam atbilstošus galda traukus, piederumus, galda veļu; – organizēt galdu klāšanu atbilstoši apkalpošanas veidam; – pieņemt pasūtījumu, uzklausot viesu vajadzības un vēlmes; – koordinēt pasūtījumu izpildi.
Profesionālās darbības pamatprincipu ievērošana
– sazināties valsts valodā; – lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās; – sadarboties, ievērojot profesionālās ētikas un komunikācijas principus; – pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas atskaišu sagatavošanā; – ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības; – ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus; – organizēt darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām; – nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem; – iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā; – pilnveidot profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas.

Mūsu jaunieši piedalās konkursos ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā. Video 2:21 minūtē redzama mūsu audzēkne, pagājušā gada absolvente Megija Lavrenoviča, kura veiksmīgi turpina savu izglītību Latvijas Lauksaimnecības universitātē.

BDV SADARBĪBAS UZŅĒMUMI ĒDINĀŠANAS NOZARĒ
“Cafe Engure”
“Radisson BLU Elizabete” restorāns
Kafejnīca “Cope”
Kafejnīca “Veranda”
Restorāns “Kaļķu vārti”
Restorāns “Laivas”
Restorāns “Melnā laiva”
Restorāns “Melnie mūki”
SIA ” Līgo MV”
SIA “Cabo Cafe”
SIA “Melnā bite”
SIA “Smārdes krogs”
SIA “Tobiass”
SIA “Dukāts”
SIA “Hotel Management Services”
SIA “Jūrmala Promenāde”
SIA “Lauris Restaurant Service” restorāns “36.līnija”
SIA “Mirabele”
SIA “Mūsu Terase”
SIA “SID Jūrmala”
SIA “Tukuma Ledus Halle” restorāns

Apgūsti ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLITĀTI Jūrmalā – Bulduru Dārzkopības vidusskolā, kur  notiek PRAKSĒ balstītas mācības kopā ar labākajiem uzņēmējiem ēdināšanas nozarē!

Tikai šajā skolā iemācīsies ēdienu ne tikai pagatavot, bet iepazīsi arī ēdiena izejvielu audzēšanas tehnoloģijas, kas palīdzēs nodrošināt ekoloģisku un veselīgu maltīti pat visprasīgākajiem un kaprīzākajiem viesiem. Tikai šajā skolā Tev būs iespēja mācīties un strādāt kopā ar floristikas un viesnīcu pakalpojumu speciālistiem, kā arī ar dārzkopjiem un stādu audzētājiem, kas palīdzēs izprast un nodrošināt augstākās kvalitātes viesu apkalpošanas servisu – no ēdiena audzēšanas un pagatavošanas līdz pat servēšanai, dekorēšanai un pasniegšanai!

Kļūsti par pieprasītu speciālistu vai konkurētspējīgu uzņēmēju!

Bulduru Dārzkopības viduskolas ĒDINĀŠANAS specialitātes audzēkņi PIERĀDA SAVAS PRASMES UN KONKURĒTSPĒJU visLatvijas jauno profesionāļu konkursā SkillsLatvia 2018!

Mācību procesā tiek apgūtas jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un viesu apkalpošanā, iepazīts jaunākais aprīkojums un uzņēmumu iekārtojums, apgūti veselīga uztura pamatprincipi un daudzas citas lietas.

Katru gadu audzēkņi teorētiskās zināšanas un prasmes nostiprina praksēs, kas notiek labākajos ēdināšanas uzņēmumos Jūrmalā un Rīgā.

Mūsu audzēkņi tiek iesaistīti arī dažādos ES projektos, kas dod iespēju uzlabot svešvalodu zināšanas un iepazīt dažādas Eiropas un pasaules valstis.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija,
 • Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija,
 • Viesu apkalpošanas organizācija,
 • Uztura fizioloģija,
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums,
 • Pārtikas preču zinības,
 • Viesmīlības pamati,
 • Uzņēmējdarbība,
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija

Tūrisma un viesmīlības katedra

Specialitāte: Viesnīcu pakalpojumu speciālsts

 • Mācību ilgums: pēc 9. klases: 4 gadi
 • Mācību maksa: Valsts budžeta vietas
 • Izglītības dokuments: vidējā profesionālā izglītība
 • Katedras vadītājs: Agrita Baltrūna

Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir mūsdienās pieprasīta profesija. Speciālisti strādā viesmīlības nozares uzņēmumos- viesnīcās, viesu namos. Nodrošina pakalpojumu sniegšanu viesiem. Pārzin telpu uzkopšanu, darbu viesu uzņemšanas dienestā, galda klājumus un prot apkalpot viesus ikdienā un svinībās.

Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse – noris labākajās Rīgas un Latvijas viesnīcās, kā arī uz A/S Tallink prāmjiem. Tālākās izglītības iespējas: turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēs un/vai strādāt profesijā.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Tūrisma pamati,
 • Viesmīlības mācība,
 • Viesnīcu dienesti,
 • Runas un kustības kultūra,
 • Telpu estētika un dizains,
 • Preču zinības,
 • Tiesību pamati,
 • Viesu apkalpošana un ēdināšanas kultūra,
 • Ekoloģija,
 • Telpu uzkopšanas tehnoloģija
Share This