fbpx

Ainavu būvtehniķis

 • Pēc 9. klases: 4 gadi
 • Pēc 12. klases: 1.5 gadi
 • ESF Jauniešu garantija (17-29 gadi): 1.5 gadi
 • Kvalifikācija: 3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile
 • Kontakti: andris.spaile@bulduri.lv, 29180371

AINAVU BŪVTEHNIĶIS – speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un
pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus.

DARBA IESPĒJAS – ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un
apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • dārzu plānošana,
 • dārzu veidošana un kopšana,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • dārzeņkopība,
 • augļkopība,
 • dārzu un parku vēsture,
 • mērniecība,
 • zīmēšana,
 • kompozīcija un krāsu mācība,
 • botānika un augu fizioloģija,
 • apstādījumu augu audzēšana,
 • profesionālā svešvaloda,
 • mašīnas un mehānismi apstādījumiem,
 • sabiedrības un cilvēka drošība
 • profesionālā komunikācija

BDV jaunieši izglābj 34 kokus!

BDV jaunieši savāc 2.44 tonnas papīra, saņemot par to...

Lasīt vairāk
Bulduru Dārzkopības vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, kur jau kopš 1910. gada apgūst ainavu būvtehniķa profesiju.

Specialitātes nosaukums ir daudzkārt mainījies – no daiļdārznieka līdz parka dārzniekam un šobrīd jau ainavu būvtehniķim. Tas nozīmē, ka mācību programma tiek nepārtraukti pilnveidota un apgūstamās iemaņas ir kļuvušas vairāk, tādējādi pielāgojot arī profesijas nosaukumu. Bulduru Dārzkopības vidusskolā šajā profesijā apgūst gan dažādu košumaugu audzēšanu, kopšanu un ansambļa veidošanu, gan arī pamata iemaņas ceļu plānošanā un būvniecībā. Mācību procesā labprāt iesaistās Latvijas un Eiropas aktīvākie un veiksmīgākie uzņēmumi, kur jaunieši īsteno savas prakses un turpina savas darba gaitas. Ja esi mērķtiecīgs, tad Bulduros ir iespējams apgūt visu nepieciešamo, lai kļūtu par pieprasītu profesionāli uzreiz pēc skolas beigšanas vai arī par gaidītu studentu Ainavu arhitektūras programmās augstskolās.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Ainavu būvtehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu fakultātē Ainavu arhitektūras un plānošanas programmā bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
Darbu organizēšanu objektā
1. iepazīties ar darba uzdevumu un situāciju objektā. 2. identificēt objekta adresi. 3. izstrādāt darba organizācijas plānu un laika grafiku. 4. organizēt konkrētu darbu veikšanu. 5. sagādāt materiālus, tehniku u.c. resursus. 6. apmācīt personālu ainavu ierīkošanas darbos. 7. organizēt darba vietu objektā. 8. sagatavot veikto darbu dokumentāciju. 9. ievērot ētikas normas, efektīvas komunikācijas, uzvedības un saskarsmes principus. 10. identificēt potenciālos riskus darba uzdevuma izpildē.
Objekta teritorijas labiekārtošanu
1. veikt teritorijas labiekārtojuma izbūves priekšdarbus. 2. nospraust objektu dabā. 3. veikt pamatnes reljefa izbūves darbus. 4. būvēt celiņu un laukumu, sporta un rotaļu laukumu segumus. 5. būvēt arhitektūras mazās formas, sporta un rotaļu ierīces un aprīkojumu, norobežojošos elementus. 6. būvēt ūdens malas un tilpnes, t.sk. nostiprināt nogāzes. 7. montēt laistīšanas un drenāžas (lietus ūdeņi) sistēmas. 8. ierīkot jumta dārzus.
Apstādījumu būvēšanu
1. pasūtīt stādāmo materiālu. 2. veikt stādāmā materiāla loģistiku. 3. nodrošināt augsnes sagatavošanu apstādījumu izbūvei. 4. organizēt stādāmā materiāla uzglabāšanu stādīšanai. 5. organizēt stādu izvietošanu. 6. organizēt stādu stādīšanu. 7. izbūvēt dažāda veida zālienus.
Objekta teritorijas uzturēšanu
1. kopt ceļu un laukumu segumu. 2. kopt kokaugu stādījumus. 3. kopt lakstaugu stādījumus. 4. kopt arhitektūras mazās formas. 5. kopt zālienu. 6. kopt sporta un rotaļu laukumus. 7. kopt laistīšanas un drenāžas sistēmas. 8. organizēt labiekārtojuma un apstādījumu elementu bojājumu novēršanu.
Apstādījumu ierīkošanai un kopšanai piemērotu darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas izmantošanu un uzturēšanu
1. iepazīstināt darbiniekus ar darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas lietošanas instrukcijām un drošiem darba paņēmieniem. 2. izvēlēties darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 3. lietot darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 4. kontrolēt darba rīku, inventāra un mehānismu tehnisko stāvokli. 5. organizēt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas remonta darbus. 6. veikt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas uzglabāšanu un uzskaiti.
Darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību ievērošanu
1. atbildēt par normatīvo aktu prasību darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā ievērošanu objektā. 2. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu motorinstrumentu lietošanā un glabāšanā objektā. 3. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, strādājot ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem objektā. 4. nodrošināt kolektīvos un individuālos darba aizsardzības līdzekļus, drošības ierīces un to lietošanu objektā. 5. nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. 6. instruēt darbiniekus ergonomisku darba paņēmienu lietošanā. 7. ievērot darba aizsardzības prasības darbam augstumā.

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • dārzu plānošana,
 • dārzu veidošana un kopšana,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • dārzeņkopība,
 • augļkopība,
 • dārzu un parku vēsture,
 • mērniecība,
 • zīmēšana,
 • kompozīcija un krāsu mācība,
 • botānika un augu fizioloģija,
 • apstādījumu augu audzēšana,
 • profesionālā svešvaloda,
 • mašīnas un mehānismi apstādījumiem,
 • sabiedrības un cilvēkd

BDV jaunieši izglābj 34 kokus!

BDV jaunieši savāc 2.44 tonnas papīra, saņemot par to...

Lasīt vairāk

Ainavu būvtehniķis

 • Pēc 9. klases: 4 gadi
 • Pēc 12. klases: 1.5 gadi
 • ESF Jauniešu garantija (17-29 gadi): 1.5 gadi
 • Kvalifikācija: 3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile
 • Kontakti: andris.spaile@bulduri.lv, 29180371

AINAVU BŪVTEHNIĶIS – speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un
pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus.

DARBA IESPĒJAS – ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un
apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • dārzu plānošana,
 • dārzu veidošana un kopšana,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • dārzeņkopība,
 • augļkopība,
 • dārzu un parku vēsture,
 • mērniecība,
 • zīmēšana,
 • kompozīcija un krāsu mācība,
 • botānika un augu fizioloģija,
 • apstādījumu augu audzēšana,
 • profesionālā svešvaloda,
 • mašīnas un mehānismi apstādījumiem,
 • sabiedrības un cilvēka drošība
 • profesionālā komunikācija

BDV jaunieši izglābj 34 kokus!

BDV jaunieši savāc 2.44 tonnas papīra, saņemot par to...

Lasīt vairāk
Bulduru Dārzkopības vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, kur jau kopš 1910. gada apgūst ainavu būvtehniķa profesiju.

Specialitātes nosaukums ir daudzkārt mainījies – no daiļdārznieka līdz parka dārzniekam un šobrīd jau ainavu būvtehniķim. Tas nozīmē, ka mācību programma tiek nepārtraukti pilnveidota un apgūstamās iemaņas ir kļuvušas vairāk, tādējādi pielāgojot arī profesijas nosaukumu. Bulduru Dārzkopības vidusskolā šajā profesijā apgūst gan dažādu košumaugu audzēšanu, kopšanu un ansambļa veidošanu, gan arī pamata iemaņas ceļu plānošanā un būvniecībā. Mācību procesā labprāt iesaistās Latvijas un Eiropas aktīvākie un veiksmīgākie uzņēmumi, kur jaunieši īsteno savas prakses un turpina savas darba gaitas. Ja esi mērķtiecīgs, tad Bulduros ir iespējams apgūt visu nepieciešamo, lai kļūtu par pieprasītu profesionāli uzreiz pēc skolas beigšanas vai arī par gaidītu studentu Ainavu arhitektūras programmās augstskolās.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Ainavu būvtehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu fakultātē Ainavu arhitektūras un plānošanas programmā bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
Darbu organizēšanu objektā
1. iepazīties ar darba uzdevumu un situāciju objektā. 2. identificēt objekta adresi. 3. izstrādāt darba organizācijas plānu un laika grafiku. 4. organizēt konkrētu darbu veikšanu. 5. sagādāt materiālus, tehniku u.c. resursus. 6. apmācīt personālu ainavu ierīkošanas darbos. 7. organizēt darba vietu objektā. 8. sagatavot veikto darbu dokumentāciju. 9. ievērot ētikas normas, efektīvas komunikācijas, uzvedības un saskarsmes principus. 10. identificēt potenciālos riskus darba uzdevuma izpildē.
Objekta teritorijas labiekārtošanu
1. veikt teritorijas labiekārtojuma izbūves priekšdarbus. 2. nospraust objektu dabā. 3. veikt pamatnes reljefa izbūves darbus. 4. būvēt celiņu un laukumu, sporta un rotaļu laukumu segumus. 5. būvēt arhitektūras mazās formas, sporta un rotaļu ierīces un aprīkojumu, norobežojošos elementus. 6. būvēt ūdens malas un tilpnes, t.sk. nostiprināt nogāzes. 7. montēt laistīšanas un drenāžas (lietus ūdeņi) sistēmas. 8. ierīkot jumta dārzus.
Apstādījumu būvēšanu
1. pasūtīt stādāmo materiālu. 2. veikt stādāmā materiāla loģistiku. 3. nodrošināt augsnes sagatavošanu apstādījumu izbūvei. 4. organizēt stādāmā materiāla uzglabāšanu stādīšanai. 5. organizēt stādu izvietošanu. 6. organizēt stādu stādīšanu. 7. izbūvēt dažāda veida zālienus.
Objekta teritorijas uzturēšanu
1. kopt ceļu un laukumu segumu. 2. kopt kokaugu stādījumus. 3. kopt lakstaugu stādījumus. 4. kopt arhitektūras mazās formas. 5. kopt zālienu. 6. kopt sporta un rotaļu laukumus. 7. kopt laistīšanas un drenāžas sistēmas. 8. organizēt labiekārtojuma un apstādījumu elementu bojājumu novēršanu.
Apstādījumu ierīkošanai un kopšanai piemērotu darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas izmantošanu un uzturēšanu
1. iepazīstināt darbiniekus ar darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas lietošanas instrukcijām un drošiem darba paņēmieniem. 2. izvēlēties darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 3. lietot darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 4. kontrolēt darba rīku, inventāra un mehānismu tehnisko stāvokli. 5. organizēt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas remonta darbus. 6. veikt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas uzglabāšanu un uzskaiti.
Darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību ievērošanu
1. atbildēt par normatīvo aktu prasību darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā ievērošanu objektā. 2. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu motorinstrumentu lietošanā un glabāšanā objektā. 3. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, strādājot ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem objektā. 4. nodrošināt kolektīvos un individuālos darba aizsardzības līdzekļus, drošības ierīces un to lietošanu objektā. 5. nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. 6. instruēt darbiniekus ergonomisku darba paņēmienu lietošanā. 7. ievērot darba aizsardzības prasības darbam augstumā.

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • dārzu plānošana,
 • dārzu veidošana un kopšana,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • dārzeņkopība,
 • augļkopība,
 • dārzu un parku vēsture,
 • mērniecība,
 • zīmēšana,
 • kompozīcija un krāsu mācība,
 • botānika un augu fizioloģija,
 • apstādījumu augu audzēšana,
 • profesionālā svešvaloda,
 • mašīnas un mehānismi apstādījumiem,
 • sabiedrības un cilvēkd

BDV jaunieši izglābj 34 kokus!

BDV jaunieši savāc 2.44 tonnas papīra, saņemot par to...

Lasīt vairāk

Pilsētvides un dizaina katedra

Specialitāte: Kokkopis / arborists

 • Mācību ilgums: klātienē: 1 gads
 • Mācību maksa: Valsts budžeta vietas
 • Izglītības dokuments: profesionālās kvalifikācijas apliecība
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile

Vērojot arboristus, tā vien gribas viņus saukt par SUPERVAROŅIEM, jo šī profesija patiesi prasa īpašu drosmi, fizisko sagatavotību un specifiskas profesionālās prasmes. Šī iemesla dēļ Kokkopis – arborists ir kļuvusi par mūsdienās pieprasītu un prestižu profesiju!

Šaja programmā tiks sagatavoti kokkopji (arboristi), kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.

Izglītības procesā izglītojamais apgūst profesionālās kompetences:

 1. atpazīt reģionā sastopamus un kultivējamus kokus un krūmus;
 2. aizpildīt darba lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju;
 3. iekārtot racionālu un drošu darba vietu, aprīkojot ar atbilstošām darba un satiksmes organizācijas shēmām, lietojot teritorijas norobežojošos palīgmateriālus;
 4. veikt koku sagatavošanas un stādīšanas darbus;
 5. veikt koka vainaga veidošanas un kopšanas darbus;
 6. veikt koku nozāģēšanu;
 7. sagatavot koku aizsargāšanu būvlaukumā;
 8. likvidēt apstādījumu postījumus un novākt bīstamus kokus
 9. lietot un uzturēt kāpšanas aprīkojumu;
 10. lietot elektroinstrumentus, motorinstrumentus un specializēto aprīkojumu;
 11. ievērot darba tiesību, darba un vides aizsardzības prasības.

BDV mācību savas programmas nodrošina, aktīvi sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), kurā BDV labākajiem audzēkņiem ir garantētas budžeta vietas izvēlētās profesijas tālākā apguvē.  Stādu audzētāji, kas ieguvuši profesiju BDV,  LLU varēs studēt agronomiju! Tuvākā nākotnē plānots, ka mūsu audzēkņi izvēloties studijas savstarpēji saskaņotās programmās, LLU studijas sāks uzreiz 2. kursā.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Dendroloģija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Augu aizsardzība
 • Apstādījumu veidošana
 • Darbainstrumenti un aprīkojums
 • Koku vainagu veidošana
 • Apstādījumu koku un krūmu kopšana

Pilsētvides un dizaina katedra

Specialitāte: Floristikas speciālists

 • Mācību ilgums: pēc 9. klases: 4 gadi
 • Mācību maksa: Valsts budžeta vietas
 • Izglītības dokuments: 3.kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile

Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) Floristikas speciālists mācās ne tikai ziedu kārtošanas mākslu, bet apgūst padziļinātu izpratni par augiem, to prasībām, izturību un nozīmi. Pateicoties šīm zināšanām, mūsu audzēkņi ir pieprasīti speciālisti darba tirgū un saņemtais diploms Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir īpaša kvalitātes zīme, kas būtiski uzlabo konkurētspēju un paver daudz plašākas iespējas savas profesijas pielietojumā.

Apgūstot Floristikas mākslu pie mums, tiks pilnveidotas prasmes arī zīmēšanā, krāsu mācībā, glezniecībā, kompozīcijā un grafikā. Tāpat Floristikas speciālisti tiek izglītoti kultūras un ziedu kārtošanas vēsturē.

Skolā tiek īstenota praktiskās mācībās balstīta specialitātes apguve, kas nozīmē, ka teoriju apgūsit praktiski darbojoties modernajā floristikas mācību telpā, inovatīvām tehnoloģijām aprīkotajā mācību siltumnīcā un mācību vajadzībām pielāgotajos skolas dārzos.

Mūsu skolā pieejamas lieliskas prakses iespējas, strādājot kopā ar Ēdināšanas un Viesnīcu pakalpojumu nozares audzēkņiem, noformējot galdus un telpas dažādiem saviesīgiem pasākumiem, kuri regulāri notiek skolā.

Kvalifikācijas prakses vietas jauniešiem ir iespēja izvēlēties pašiem: Bulduru Dārzkopības vidusskolā ik gadu tiek rīkotas uzņēmēju dienas, kur audzēkņiem tiek prezentēti uzņēmumi un prakses vietas, tādējādi topošajiem speciālistiem ir iespēja iepazīties ar potenciālajām darba vietām un darba devējiem, izvēloties sev piemērotāko darba vietu kvalifikācijas prakses veikšanai, kas nereti kļūst arī par pirmo darba vietu.

Mācību procesu nodrošina aktīvi un radoši pedagogi, kuri kopā ar audzēkņiem regulāri piedalās dāžada mēroga pasākumu noformēšanā. Neizpaliek arī konkursu apmeklējumi, kur nu jau par tradīciju ir kļuvušas tieši mūsu audzēkņu UZVARAS!

Profesionālie mācību priekšmeti: 

 • botānika,
 • augu fizioloģija,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • augsnes mācība,
 • agroķīmiju un augu aizsardzība u.c.
Share This