fbpx
PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA
Ainavu būvtehniķis
 • Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 4 gadi
 • Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1.5 gadi
 • Neklātiene (maksas programma – 1400 eiro): 1.5 gadi
 • Kvalifikācija: 3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile
 • Kontakti: andris.spaile@bulduri.lv, 29180371

AINAVU BŪVTEHNIĶIS – speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus.

DARBA IESPĒJAS – ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un
apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību
PRASMES, KO IESPĒJAMS PAR PAPILDU MAKSU APGŪT BDV
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • dārzu plānošana,
 • dārzu veidošana un kopšana,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • dārzeņkopība,
 • augļkopība,
 • dārzu un parku vēsture,
 • mērniecība,
 • zīmēšana,
 • kompozīcija un krāsu mācība,
 • botānika un augu fizioloģija,
 • apstādījumu augu audzēšana,
 • profesionālā svešvaloda,
 • mašīnas un mehānismi apstādījumiem,
 • sabiedrības un cilvēka drošība
 • profesionālā komunikācija

BDV jaunieši izglābj 34 kokus!

BDV jaunieši savāc 2.44 tonnas papīra, saņemot par to...

Lasīt vairāk
Bulduru Dārzkopības vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, kur jau kopš 1910. gada apgūst ainavu būvtehniķa profesiju.

Dārzi un parki nav tikai celiņu cauraustas koku un krūmu grupas, kas izceļ puķu dobju košumu, tie ir sarežģīti un komplicēti arhitektūras veidojumi, kurus projektējuši, stādījuši un kopuši labākie dārznieki un ainavu meistari (Baiba Pīra-Rezovska, Anitra Tooma).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Ainavu būvtehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu fakultātē Ainavu arhitektūras un plānošanas programmā bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
Darbu organizēšanu objektā
1. iepazīties ar darba uzdevumu un situāciju objektā. 2. identificēt objekta adresi. 3. izstrādāt darba organizācijas plānu un laika grafiku. 4. organizēt konkrētu darbu veikšanu. 5. sagādāt materiālus, tehniku u.c. resursus. 6. apmācīt personālu ainavu ierīkošanas darbos. 7. organizēt darba vietu objektā. 8. sagatavot veikto darbu dokumentāciju. 9. ievērot ētikas normas, efektīvas komunikācijas, uzvedības un saskarsmes principus. 10. identificēt potenciālos riskus darba uzdevuma izpildē.
Objekta teritorijas labiekārtošanu
1. veikt teritorijas labiekārtojuma izbūves priekšdarbus. 2. nospraust objektu dabā. 3. veikt pamatnes reljefa izbūves darbus. 4. būvēt celiņu un laukumu, sporta un rotaļu laukumu segumus. 5. būvēt arhitektūras mazās formas, sporta un rotaļu ierīces un aprīkojumu, norobežojošos elementus. 6. būvēt ūdens malas un tilpnes, t.sk. nostiprināt nogāzes. 7. montēt laistīšanas un drenāžas (lietus ūdeņi) sistēmas. 8. ierīkot jumta dārzus.
Apstādījumu būvēšanu
1. pasūtīt stādāmo materiālu. 2. veikt stādāmā materiāla loģistiku. 3. nodrošināt augsnes sagatavošanu apstādījumu izbūvei. 4. organizēt stādāmā materiāla uzglabāšanu stādīšanai. 5. organizēt stādu izvietošanu. 6. organizēt stādu stādīšanu. 7. izbūvēt dažāda veida zālienus.
Objekta teritorijas uzturēšanu
1. kopt ceļu un laukumu segumu. 2. kopt kokaugu stādījumus. 3. kopt lakstaugu stādījumus. 4. kopt arhitektūras mazās formas. 5. kopt zālienu. 6. kopt sporta un rotaļu laukumus. 7. kopt laistīšanas un drenāžas sistēmas. 8. organizēt labiekārtojuma un apstādījumu elementu bojājumu novēršanu.
Apstādījumu ierīkošanai un kopšanai piemērotu darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas izmantošanu un uzturēšanu
1. iepazīstināt darbiniekus ar darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas lietošanas instrukcijām un drošiem darba paņēmieniem. 2. izvēlēties darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 3. lietot darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 4. kontrolēt darba rīku, inventāra un mehānismu tehnisko stāvokli. 5. organizēt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas remonta darbus. 6. veikt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas uzglabāšanu un uzskaiti.
Darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību ievērošanu
1. atbildēt par normatīvo aktu prasību darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā ievērošanu objektā. 2. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu motorinstrumentu lietošanā un glabāšanā objektā. 3. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, strādājot ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem objektā. 4. nodrošināt kolektīvos un individuālos darba aizsardzības līdzekļus, drošības ierīces un to lietošanu objektā. 5. nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. 6. instruēt darbiniekus ergonomisku darba paņēmienu lietošanā. 7. ievērot darba aizsardzības prasības darbam augstumā.
Video: Ainavu būvtehniķis Bulduru Dārzkopības vidusskolā gūst pamatiemaņas arī arborismā.
PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA
Kokkopis (arborists)
 • Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 1 gads (no 17 gadu vecuma)
 • Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1 gads (no 17 gadu vecuma)
 • Neklātiene (maksas programma – 1200 eiro): 1 gads (no 17 gadu vecuma)
 • Kvalifikācija: 2. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile
 • Kontakti: andris.spaile@bulduri.lv, 29180371

KOKKOPIS (ARBORISTS) – kvalificēts strādnieks, kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV:
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Dendroloģija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Augu aizsardzība
 • Apstādījumu veidošana
 • Darbainstrumenti un aprīkojums
 • Koku vainagu veidošana
 • Apstādījumu koku un krūmu kopšana

BDV jaunieši izglābj 34 kokus!

BDV jaunieši savāc 2.44 tonnas papīra, saņemot par to...

Lasīt vairāk
Kokkopja (arborista) profesiju ar Eiropas serttifikāciju Latvijā var iegūt tikai Bulduru Dārzkopības vidusskolā!

Daudziem no mums koki ir pastāvīgs spēks mūsu dzīvē. Tie plaukst mūsu pagalmos, pilsētas ielās un apkārtnes parkos, mūsu ikdienas rutīnas drudžainajam ritmam piešķir pazemīgu noskaņojumu. Ziemeļu klimatā  mainīgie lapu koki  vēstī par jaunas sezonas tuvošanos un, kad visapkārt uzsprāgst sarkanas, oranžas un dzeltenas lapu lapotnes, tas liecina par ziemas tuvošanos. Pavasarī briest pumpuri un svaigi zaļie dzinumi, tas ir atjaunotās dzīves laiks un atkal jauns sākums (Daniel & Erin Prendergast).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Ja kokkopja, arborista profesiju apgūst pēc pamatskolas, vidusskolas priekšmetus ir iespējams apgūt un nokārtot kādā no Valsts Tālmācības vidusskolām, tādējādi nodrošinot iepēju studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). Bulduru Dārzkopības vidusskola ir LLU struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. Kokkopjiem (arboristiem) ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu, kā arī Meža fakultātē, bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
Darba vietas iekārtošana
 sagatavot darba vietas lapu;  iekārtot darba vietu;  veidot efektīvu komunikāciju ar objektā esošajām personām, ievērojot ētikas normas;  aprīkot darba vietu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  organizēt transportlīdzekļu un gājēju plūsmu objektā;  sakārtot darbu izpildes vietu.
Koku stādīšana
 veikt koku stādu loģistiku;  sagatavot koku stādīšanai;  sagatavot stādbedres koka stādīšanai;  stādīt kokus un dižkokus;  pārstādīt koku;  stabilizēt kokus pēc stādīšanas;  veikt pēcstādīšanas darbus.
Koka vainaga veidošana
 sasniegt darba pozīciju;  kopt dabīgas formas koka vainagu; 2  veidot koka vainaga mākslīgas formas;  likvidēt bīstamos zarus;  uzstādīt vainaga drošināšanas sistēmas;  kopt īpašus kokus.
Koka nozāģēšana
 pārskatīt koku ciršanas dokumentāciju pirms darbu uzsāksanas;  nozāģēt koku no celma;  nozāģēt koku pa daļām;  nozāģēt paaugstinātas sarežģītības kokus;  piedalīties avārijas koku likvidēšanā;  utilizēt koka zāģēšanas atliekas.
Koku aizsargāšana būvlaukumā
 sagatavot kokus pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu laikā;  ievērot darba aizsardzības prasības būvniecības objektos;  uzstādīt individuālos un kolektīvos koku aizsardzības līdzekļus;  uzstādīt laistīšanas sistēmas;  veikt sakņu sistēmas aizsardzības pasākumus;  kopt bojātas koka daļas.
Speciālizētā darba aprīkojuma izmantošana un uzturēšana
 komplektēt kāpšanas aprīkojumu atbilstoši darba uzdevumam;  kontrolēt kāpšanas aprīkojuma stāvokli un darbību darba laikā;  veikt vienkāršus kāpšanas aprīkojuma apkopes darbus;  lietot elektroinstrumentus;  lietot motorinstrumentus;  lietot specializēto tehniku.
Darba tiesību, darba un vides aizsardzības prasību ievērošana
 veikt darbus, ievērojot normatīvo aktu prasības darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā;  lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus un drošības ierīces;  novērtēt riskus darba uzdevuma izpildē;  nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem;  lietot marķētu, lietošanai atbilstošu darba inventāru;  lietot ergonomiskos darba paņēmienus un inventāru;  ievērot vides aizsardzības prasības motorinstrumentu un elektroinstrumentu lietošanā un glabāšanā;  ievērot vides aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;  lietot bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgus darba paņēmienus.
Sportiskā sagatvotība
 skolai ir sava sporta un trenažieru zāle
Teorija tālmācībā
Visi teorijas materiāli un pārbaudes darbi pieejami elektroniski - topošie speciālisti to visu var apgūt sev ērtā vietā un laikā, praktiskā apmācība uz vietas skolā - senajā Dendroloģiskajā parkā.
VIDEO: vērojot arboristus darbā, tā vien gribas viņus saukt par SUPERVAROŅIEM, jo šī profesija prasa īpašu drosmi, fizisko sagatavotību un specifiskas profesionālās prasmes. Šī iemesla dēļ Kokkopis – arborists ir kļuvusi par mūsdienās pieprasītu un prestižu profesiju!
Share This