fbpx
DĀRZKOPĪBAS KATEDRA
Dārzkopības tehniķis
 • Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 4 gadi
 • Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1,5 gadi 
 • Neklātiene (maksas programma – 1400 eiro): 1,5 gadi 
 • Kvalifikācija: 3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa
 • Kontakti: gunta.krastina@bulduri.lv, 29194161

DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶIS – speciālists, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu. Viņš nosaka izpildāmo darbu apjomu, sagatavo darbu plānu un nosaka darba uzdevumus, kā arī prot veikt darbus pats un vadīt darba procesu.

DARBA IESPĒJAS – dārzkopības tehniķis ir dārzkopības nozares speciālists ar visplašāk pielietojamām prasmēm, jo Bulduros iegūst zināšanas gan stādaudzēšanā, gan puķkopībā, gan dārzeņkopībā, gan arī augļkopībā. Mūsu jaunieši īsteno savas mācību prakses veiksmīgos Latvijas uzņēmumos.

PAPILDU PRASMES, KO VAR IEGŪT BDV:
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību

PRASMES, KO IESPĒJAMS PAR PAPILDU MAKSU APGŪT BDV:
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • botānika un augu fizioloģija
 • augļkopība
 • dārzeņkopība
 • puķkopība, apstādījumu augu audzēšana un dendroloģija
 • augu aizsardzība, augsnes mācība un agroķīmija
 • lauksaimniecības tehnika
 • sabiedrības un cilvēka drošība
 • saskarsme un komunikācija.
Dārzkopības tehniķi no 2020. gada septembra mācīsies Augu audu Biotehnoloģiju laboratorijā, kur apgūs mūsdienu pasaulē aktuālas un pieprasītas prasmes – augu audu kultūru mikropavairošanu.

Dārzkopības tehniķi Bulduros lielu daļu no sava mācību laika pavada modernajās siltumnīcās, skolas mācību vajadzībām pielāgotajā teritorijā -izmēģinājumu lauciņos, arī teoriju audzēkņi apgūst praktiski darbojoties.

Ja esi mērķtiecīgs, tad Bulduros ir iespējams apgūt visu nepieciešamo, lai kļūtu par pieprasītu profesionāli uzreiz pēc skolas beigšanas vai arī par gaidītu studentu Lauksaimniecības programmās augstskolās.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Dārzkopības tehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Lauksaimniecības fakultātē  bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
Darbu organizēšana
Prot sadarboties ar darbiniekiem, plānot un koordinēt darbus, plānot sēklas un stādāmā materiāla iegādi, plānot nepieciešamo tehniku, inventāru un citus materiālus, uzturēt nepieciešamo tehniku, inventāru un citus materiālus darba kārtībā, sagatavot grāmatvedības uzskaites un lietvedības pirmdokumentus.
Resursu apzināšana
Prot izvēlēties atbilstošu saimniekošanas veidu, novērtēt augsnes fizikālās un agroķīmiskās īpašības, noteikt agroklimatiskos apstākļus (reljefs, mikroklimats), plānot sējumu un stādījumu struktūru, izvērtēt nepieciešamos pasākumus laistīšanas un meliorācijas sistēmas ierīkošanai un uzturēšanai, plānot nepieciešamos materiālus augsnes ielabošanai (kaļķošanai, mēslošanai).
Stādu audzēšana
Prot sagatavot augsni vai substrātu, izvēlēties un lietot atbilstošu augu pavairošanas ģeneratīvo metodi, izvēlēties un lietot atbilstošu augu pavairošanas veģetatīvo metodi, kopt stādus un nodrošināt optimālus augšanas apstākļus atbilstoši augu pavairošanas metodei, nodrošināt izaudzētās produkcijas plānoto kvalitāti un sagatavošanu realizācijai, nodrošināt segto platību efektīvu izmantošanu un stādu apriti.
Puķu augu audzēšana segtajās un lauku platībās
Prot nodrošināt puķu audzēšanai nepieciešamos vides apstākļus, izvēlēties un lietot atbilstošu audzēšanas metodi, nodrošināt barības elementu sabalansētību atbilstoši puķu prasībām un izvēlētajam substrātam vai augsnei, plānot un veikt augu uzziedināšanu atbilstoši realizācijas plānam, novērtēt puķu stādījumu fitosanitāro stāvokli un pieņemt lēmumu par augu kopšanas un aizsardzības pasākumu veikšanu, veikt izvēlētos pasākumus, nodrošināt izaudzētās produkcijas plānoto kvalitāti un sagatavošanu realizācijai.
Dārzeņu audzēšana segtajās un lauku platībās
Prot nodrošināt dārzeņu audzēšanai nepieciešamos vides apstākļus, nodrošināt barības elementu sabalansētību atbilstoši dārzeņu prasībām un izvēlētajam substrātam vai augsnei, nodrošināt segto platību efektīvu izmantošanu dārzeņu audzēšanā, izstrādāt dārzeņu audzēšanas tehnoloģiskās kartes, veikt dārzeņu audzēšanas tehnoloģiskajās kartēs noteiktos pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai (augsnes sagatavošana, sēšana un stādīšana, stādījumu un ražas kopšana un ražas novākšana), novērtēt dārzeņu stādījumu fitosanitāro stāvokli, pieņemt lēmumu par augu kopšanas un aizsardzības pasākumu veikšanu un veikt 10 izvēlēto pasākumu, veikt dārzeņu ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu līdz realizācijai.
Augļaugu un ogulāju audzēšana
prot plānot dārza struktūru, ievērojot augļaugu un ogulāju audzēšanai nepieciešamos vides apstākļus, nodrošināt barības elementu sabalansētību atbilstoši augļaugu un ogulāju prasībām un izvēlētajai augsnei vai substrātam, izstrādāt augļaugu un ogulāju audzēšanas tehnoloģiskās kartes, veikt augļaugu un ogulāju audzēšanas tehnoloģiskajās kartēs noteiktos pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai (augsnes sagatavošana, stādīšana, koku vainagu vai krūmu veidošana, stādījumu un ražas kopšana un ražas novākšana), novērtēt augļaugu un ogulāju stādījumu fitosanitāro stāvokli, pieņemt lēmumu par augu kopšanas un aizsardzības pasākumu veikšanu un veikt izvēlētos pasākumus, veikt augļaugu un ogulāju ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu līdz realizācijai.
Darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumu organizēšana
Prot pārzināt darba aizsardzību reglamentējošo dokumentāciju, ievērot darba aizsardzības prasības, ievērot satiksmes drošības noteikumus saimniecības teritorijā un ārpus tās, ievērot ugunsdrošības prasības, lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus, strādājot veselībai kaitīgos apstākļos, ievērot personīgās un ražošanas higiēnas prasības, nodrošināt ražošanas telpu un vides sakopšanu, iepazīties ar vides aizsardzības normatīvajiem dokumentiem, ievērot vides aizsardzības noteikumus, nepiesārņojot augsni un ūdeņus, ievērot mašīnu un iekārtu ekspluatācijas noteikumus, ievērot ķīmisko vielu glabāšanas un lietošanas noteikumus, šķirot darba procesā radušos atkritumus.

Noskaties BDV podojamo mašīnu darbībā. Skolas siltumnīcas galvenā agronome un  jauno dārzkopības nozares speciālistu skolotāja Laima Ozoliņa stāsta, ka podojamā mašīna aizstāj daļu roku darba stādu piķēšanas procesā un uzlabo darba efektivitāti par 80%.   Turklāt darbs rit ātri, ērti un nepatērējot daudz enerģijas – jaunieši nenogurst un var strādāt ar prieku!

BDV siltumnīcu laistīšanas sistēma – pludināmie galdi ir viena no modernākajām augu laistīšanas un mēslošanas sistēmām, kur ūdens un barības vielas augam tiek piegādātas no apakšas, liekais ūdens tiek nogādāts uz recirkulācijas baseinu, lai vajadzības gadījumā to izmantotu atkārtoti. Augu laistīšana primāri notiek no lielā baseina, kur tiek uzkrāts PH neitrālais lietusūdens bez sāļiem. Augu ziedēšanas laikā ūdens tiek bagatināts ar barības vielām, ko precīzi dozē datorprogramma. Galdi ir apsildāmi un vajadzības gadījumā augi no apakšas saņem siltumu.

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA
Augkopis 
 • Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 1 gads (no 17 gadiem)
 • Kvalifikācija: 2. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa
 • Kontakti: gunta.krastina@bulduri.lv, 29194161

AUGKOPIS – patstāvīgi vai speciālista vadībā veic darbus augkopības produkcijas ražošanā, kultūraugu audzēšanā, pļavu un ganību apsaimniekošanā, ražas novākšanā un uzglabāšanā dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus.

DARBA IESPĒJAS – augkopis strādā augkopības uzņēmumā vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants. Mūsu jaunieši īsteno savas mācību prakses veiksmīgos Latvijas uzņēmumos.

PAPILDU PRASMES, KO VAR IEGŪT BDV
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību

PRASMES, KO IESPĒJAMS PAR PAPILDU MAKSU APGŪT BDV:
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • Zaļās prasmes
 • Lopkopības pamati
 • Dārzkopības pamati
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodass, kultūras izpratne unn izpausmes
 • Lopbarības ražošana
 • Traktortehnikas vadītāju sagataošana
 • Augkopja prakse
 • Augu pavairojamais materiāls
 • Kultūraugu mēslošana
 • Augu aizsardzība
 • Augkopības mehanizācija
 • Ražas sagatavošana uzglabāšanai
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Lauksaimniecības pamatprocesi
 • Augsnes īpašības un ielabošana
 • Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
Augkopji no 2020. gada septembra mācīsies Augu audu Biotehnoloģiju laboratorijā, kur apgūs mūsdienu pasaulē aktuālas un pieprasītas prasmes – augu audu kultūru mikropavairošanu.

Augkopji Bulduros lielu daļu no sava mācību laika pavada modernajās siltumnīcās, skolas mācību vajadzībām pielāgotajā teritorijā -izmēģinājumu lauciņos, arī teoriju audzēkņi apgūst praktiski darbojoties.

Ja esi mērķtiecīgs, tad Bulduros ir iespējams apgūt visu nepieciešamo, lai kļūtu par pieprasītu profesionāli uzreiz pēc skolas beigšanas vai arī par gaidītu studentu Lauksaimniecības programmās augstskolās.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Dārzkopības tehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Lauksaimniecības fakultātē  bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ja augkopja profesiju apgūst pēc pamatskolas, vidusskolas priekšmetus ir iespējams apgūt un nokārtot kādā no Valsts Tālmācības vidusskolām.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
Zināšanas PRIEKŠSTATA līmenī
1. augkopības ietekme uz vidi; 2. kultūraugu morfoloģija un fizioloģija; 3. meliorācijas sistēmas kopšanas pasākumi; 4. augkopības produkcijas iepakojuma prasības un marķējums; 5. produkcijas transportēšanas nosacījumi; 6. atkritumu šķirošanas un apsaimniekošanas prasības; 7. ķīmiskās vielas, to lietošanas un uzglabāšanas noteikumi; 8. ķīmisko vielu absorbenti.
Zināšanas IZPRATNES līmenī
1. kultūraugu piemērotība agroklimatiskajiem apstākļiem; 2. augu attīstības stadijas, etapi; 3. augkopības produkcijas ražošanai nepieciešamo materiālu īpašības; 4. augsne un tās īpašību piemērotība kultūraugu audzēšanai un augsnes apstrādes veidiem; 5. augsnes ielabošanas pasākumi un materiāli; 2.6. augsnes fizikālās īpašības; 2.7. kultūraugu mēslošanas līdzekļi, to īpašības un lietošanas laiki; 2.8. kultūraugu kaitēkļi; 2.9. augu slimības; 2.10. zālaugu veidi; 2.11. nezāles; 2.12. kultūraugiem kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi; 6 2.13. augu aizsardzības līdzekļi un to lietošana; 2.14. ekonomiski pamatoti kultūraugu audzēšanas principi; 2.15. ganību ierīkošanas veidi, izmantojamie materiāli un aprīkojums; 2.16. zāles lopbarības sagatavošanas veidi; 2.17. ražas uzglabāšanas prasības atkarībā no saražotās produkcijas veida; 2.18. noliktavu telpu sagatavošanas paņēmieni ražas uzglabāšanai; 2.19. augkopības produkcijas uzglabāšanas noliktavu telpu aprīkojums; 2.20. lauksaimniecības tehnikas un iekārtu izmantošanas ietekme uz vidi; 2.21. energoefektivitātes un ekonomiskas saimniekošanas principi; 2.22. saskarsmes pamati; 2.23. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā, izplatītāko nezāļu, kultūraugu slimību un kaitēkļu nosaukumi latīņu valodā.
Zināšanas LIETOŠANAS līmenī
1. augkopības produkcijas ražošanas procesā nepieciešamo dokumentu aizpildīšanas prasības; 2. A un D kategorijas traktortehnikas vadīšana; 3. augsnes apstrādes veidi un tehnoloģijas; 4. sēklas un stādāmā materiāla sagatavošanas veidi un apstrādei izmantojamie materiāli; 5. kultūraugu sēšanas un stādīšanas tehnoloģijas; 6. kultūraugu mēslošanas tehnoloģijas; 7. ražas novākšanas tehnoloģijas atbilstoši produkcijas izmantošanas veidam; 8. ražas pirmapstrādes paņēmieni un sasniedzamie rādītāji; 9. organoleptiski nosakāmie kultūraugu ražas kvalitātes rādītāji; 10. vides aizsardzības normatīvo aktu prasības lauksaimniecības produkcijas ražošanā un nepieciešamo materiālu uzglabāšanā; 11. augkopības mašīnu un iekārtu ekspluatācijas noteikumi; 12. informācijas tehnoloģijas; 13. personīgās higiēnas prasības; 14. ugunsdrošības noteikumi, ugunsdzēsības līdzekļi un to lietošana; 15. darba aizsardzība (darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana, pirmā palīdzība); 16. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi; 17. darba tiesisko attiecību normas; 18. valsts valoda; 19. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī.

Noskaties BDV podojamo mašīnu darbībā. Skolas siltumnīcas galvenā agronome un  jauno dārzkopības nozares speciālistu skolotāja Laima Ozoliņa stāsta, ka podojamā mašīna aizstāj daļu roku darba stādu piķēšanas procesā un uzlabo darba efektivitāti par 80%.   Turklāt darbs rit ātri, ērti un nepatērējot daudz enerģijas – jaunieši nenogurst un var strādāt ar prieku!

BDV siltumnīcu laistīšanas sistēma – pludināmie galdi ir viena no modernākajām augu laistīšanas un mēslošanas sistēmām, kur ūdens un barības vielas augam tiek piegādātas no apakšas, liekais ūdens tiek nogādāts uz recirkulācijas baseinu, lai vajadzības gadījumā to izmantotu atkārtoti. Augu laistīšana primāri notiek no lielā baseina, kur tiek uzkrāts PH neitrālais lietusūdens bez sāļiem. Augu ziedēšanas laikā ūdens tiek bagatināts ar barības vielām, ko precīzi dozē datorprogramma. Galdi ir apsildāmi un vajadzības gadījumā augi no apakšas saņem siltumu.

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA
Dārzkopis 
 • Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 1 gads (no 17 gadiem)
 • Kvalifikācija: 2. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa
 • Kontakti: gunta.krastina@bulduri.lv, 29194161

DĀRZKOPIS – veic augu pavairošanu, audzēšanu, kopšanu un ražas novākšanu, dārzkopības produkcijas sagatavošanu realizācijai, pirmapstrādei un uzglabāšanai, šķirojot un iepakojot atbilstoši kvalitātes un marķēšanas prasībām; veic darba pienākumus dārzkopības apakšnozarēs (stādu audzēšanā, puķkopībā, dārzeņkopībā, augļkopībā).

DARBA IESPĒJAS – dārzkopis strādā dārzkopības uzņēmumā dārzkopības tehniķa, agronoma vai cita speciālista vadībā vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona. Mūsu jaunieši īsteno savas mācību prakses veiksmīgos Latvijas uzņēmumos.

PAPILDU PRASMES, KO VAR IEGŪT BDV
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību

PRASMES, KO IESPĒJAMS PAR PAPILDU MAKSU APGŪT BDV:
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • Zaļās prasmes
 • Lopkopības pamati
 • Eksotisko augļaugu audzēšana
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodas, kultūras izpratne unn izpausmes
 • Kultūraugu pavairošana
 • Dārzkopības ražas novākšana
 • Ražas sagatavošana uzglabāšanai
 • Augu pavairojamais materiāls
 • Kultūraugu mēslošana
 • Augu aizsardzība
 • Dārzkopības mehanizācija
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Dārzkopja prakse
 • Dārzkopības augu kopšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Lauksaimniecības pamatprocesi
 • Augsnes īpašības un ielabošana
 • Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
Dārzkopji no 2020. gada septembra mācīsies Augu audu Biotehnoloģiju laboratorijā, kur apgūs mūsdienu pasaulē aktuālas un pieprasītas prasmes – augu audu kultūru mikropavairošanu.

Dārzkopji Bulduros lielu daļu no sava mācību laika pavada modernajās siltumnīcās, skolas mācību vajadzībām pielāgotajā teritorijā -izmēģinājumu lauciņos, arī teoriju audzēkņi apgūst praktiski darbojoties.

Ja esi mērķtiecīgs, tad Bulduros ir iespējams apgūt visu nepieciešamo, lai kļūtu par pieprasītu profesionāli uzreiz pēc skolas beigšanas vai arī par gaidītu studentu Lauksaimniecības programmās augstskolās.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Dārzkopības tehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Lauksaimniecības fakultātē  bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ja dārzkopja profesiju apgūst pēc pamatskolas, vidusskolas priekšmetus ir iespējams apgūt un nokārtot kādā no Valsts Tālmācības vidusskolām.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
1. Zināšanas PRIEKŠSTATA līmenī
1.1. augu audzēšanas tehnoloģijas; 1.2. segto platību veidi un tajās izmantojamās tehnoloģijas; 1.3. dārza plānojuma izstrādes pamati, ierīkošana un balstu sistēmas; 1.4. laika, darba un materiālu uzskaites principi; 1.5. saskarsmes pamati.
2. Zināšanas IZPRATNES līmenī
2.1. augu botāniskais iedalījums un prasības atbilstoši augšanas apstākļiem; 2.2. dārzkopības augu sugu un šķirņu sortiments; 6 2.3. bioloģiskie un konvencionālie mēslošanas līdzekļi un augu aizsardzības līdzekļi; 2.4. dārzkopības tehnikas un iekārtu uzbūve, uzturēšanas un ekspluatācijas prasības; 2.5. dārzkopības materiālu uzglabāšanas nosacījumi; 2.6. videi draudzīgas tehnoloģijas un materiāli; 2.7. ķīmiskās vielas, to uzglabāšanas noteikumi, ķīmisko vielu absorbenti; 2.8. energoefektivitātes un ekonomiskas saimniekošanas principi; 2.9. atkritumu šķirošana un apsaimniekošanas noteikumi; 2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.
3. Zināšanas LIETOŠANAS līmenī
3.1. augu nosaukumi latīņu valodā un profesionālā terminoloģija; 3.2. augu uzbūve un īpašības (morfoloģija, fizioloģija, ontoģenēze), tai skaitā nezāļu atpazīšana; 3.3. augsnes apstrādes un substrātu sagatavošanas paņēmieni; 3.4. sēklu kvalitātes rādītāji, pirmapstrāde, sējas veidi un laiki; 3.5. augu pavairošanas metodes, fizioloģiski aktīvās vielas; 3.6. augu kopšana dažādās audzēšanas tehnoloģijās; 3.7. vainagu tipi, vainagu veidošana un kopšana; 3.8. dārza kopšanas paņēmieni; 3.9. mēslošanas īpatnības augu audzēšanā un kopšanā, barības elementu trūkuma un pārbagātības pazīmes; 3.10. izplatītāko kaitēkļu un slimību radīto bojājumu pazīšana, augu aizsardzības pasākumi; 3.11. profesionālo augu aizsardzības līdzekļu iegāde, lietošana un uzglabāšana; 3.12. ražas gatavības pakāpes un novākšanas metodes, uzglabāšanas apstākļi; 3.13. dārzkopības produkcijas kvalitātes un marķēšanas prasības; 3.14. A kategorijas traktortehnikas vadīšana; 3.15. vides aizsardzība un videi nekaitīgi darba paņēmieni; 3.16. darba aizsardzība (darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana, pirmā palīdzība); 3.17. ugunsdrošības noteikumi, ugunsdzēsības līdzekļi un to lietošana; 3.18. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi; 3.19. darba tiesiskās attiecības; 3.20. informācijas tehnoloģijas; 3.21. valsts valoda; 3.22. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī.

Pedagogi Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir vadošie pētnieki, praktizējoši zinātnieki, ražojošu uzņēmumu konsultanti un veiksmīgi uzņēmēji. Īpaši vēlamies piezīmēt, ka profesijā nepieciešamās prasmes (profesiju standarti) Dārkopības nozarē tiek izstrādāti kopā ar speciālistiem un pedagogiem no Bulduru Dārzkopības vidusskolas.

Noskaties BDV podojamo mašīnu darbībā. Skolas siltumnīcas galvenā agronome un  jauno dārzkopības nozares speciālistu skolotāja Laima Ozoliņa stāsta, ka podojamā mašīna aizstāj daļu roku darba stādu piķēšanas procesā un uzlabo darba efektivitāti par 80%.   Turklāt darbs rit ātri, ērti un nepatērējot daudz enerģijas – jaunieši nenogurst un var strādāt ar prieku!

BDV siltumnīcu laistīšanas sistēma – pludināmie galdi ir viena no modernākajām augu laistīšanas un mēslošanas sistēmām, kur ūdens un barības vielas augam tiek piegādātas no apakšas, liekais ūdens tiek nogādāts uz recirkulācijas baseinu, lai vajadzības gadījumā to izmantotu atkārtoti. Augu laistīšana primāri notiek no lielā baseina, kur tiek uzkrāts PH neitrālais lietusūdens bez sāļiem. Augu ziedēšanas laikā ūdens tiek bagatināts ar barības vielām, ko precīzi dozē datorprogramma. Galdi ir apsildāmi un vajadzības gadījumā augi no apakšas saņem siltumu.

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA
Floristikas speciālists
 • Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1.5 gadi
 • Kvalifikācija:  3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa
 • Kontakti: gunta.krastina@bulduri.lv, 29194161

FLORISTIKAS SPECIĀLISTS – skaistuma un estētisko vērtību kopējs, kurš pēc skolas beigšanas ir kvalificēts ziedu, augu kopšanas un noformēšanas speciālists.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
Mācoties Bulduros, jaunieši gūst pieredzi lielu pasākumu dekorēšanā. 2018. gadā BDV piedalījās Aglonas Bazilikas rotāšanā Pāvesta Franciska uzņemšanai. Tāpat pedagogi ar jaunajiem speciālistiem piedalās pilsētu svētku dekorēšanā u.c. pasākumos. Neizpaliek ar piedalīšanās konkursos, no kuriem jaunie speciālisti vienmēr atved augstākā līmeņa godalgas.

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kompozīcijā
• gaisma un ķermeņu krāsa,
• formu, krāsu raksturojums,
• krāsu psihofizioloģiskā iedarbība un simbolika
• formu, krāsu kontrastu un harmoniju izmantošana floristikas izstrādājumos,
• kompozīcijas elementu (rindu, laukumu, grupu) un proporciju raksturojums,
• kompozīcijas elementu (rindu, laukumu, grupu) pielietošana un proporciju izmantošanu floristikas izstrādājumos,
• lineārās perspektīves veidošanās un attēlošana,
• ģeometrisko projekciju veidošana
• telpas dekoru plānojums pamatprojekcijās
• vienkāršu modeļu veidošana
• stili floristikā,
• floristikas izstrādājumu zīmējumi un skices.

Floristikas izstrādājumos
• traukos stādītu augu kompozīcijas,
• floristikas kompozīciju, pušķu, vainagu un tematisko izstrādājumu raksturojums,
• floristikas kompozīciju, pušķu un vainagu izgatavošana,
• tematisku izstrādājumu (kāzu, bēru un piemiņas, gadskārtu u.c. izstrādājumu) izgatavošana,
• telpu un āra rotājumu raksturojums un veidošana vienotā stilā,
• ziedu un floristikas izstrādājumu novietošana tirdzniecības u.c. telpās,
• telpu dekorējumu plānošana, izgatavošana, transportēšana, uzstādīšana, kopšana un demontēšana.

Floristikas materiālos, palīglīdzekļos un instrumentos
• floristikas materiālu, palīglīdzekļu un instrumentu raksturojums,
• trauku, dekoratīvo materiālu, tehnisko palīglīdzekļu, instrumentu un iekārtu izmantošana un kopšana.
• floristikas izstrādājumu kopšana,
• augu materiāla kvalitātes novērtēšana un apstrāde pēc iepirkšanas un pirms tirdzniecības,
• augu un dekoratīvo materiālu sagatavošana un izmantošana izstrādājumos,
• griezto, kaltēto un konservēto augu apstrādes metodes un saglabāšana.

Botānikā un puķkopībā
• Latvijas biotopu veģetācija, aizsargājamo augu sugas un teritorijas,
• augu iedalījums un latviskie un latīniskie nosaukumi,
• dzīvības procesi augos,
• indīgie augi,
• saudzīga savvaļas augu materiāla ievākšana,
• kokaugu iedalījums, nosaukumi un raksturojums,
• kokaugu pazīšana,
• telpaugu, dārza un siltumnīcu puķu, importēto augu iedalījums, nosaukumi un raksturojums,
• telpaugu, dārza un siltumnīcu puķu, importēto augu pazīšana,
• pārtikas augi: iedalījums, audzēšana un ievākšana,
• augu augšanu ietekmējošie faktori, to raksturojums,
• augu kvalitātes un piemērotu augšanas apstākļu novērtēšana,
• piemērota augu substrāta un mēslojuma izvēle un mēslošana,
• augu pārstādīšana un kopšana,
• bojāta auga pazīmes un cēloņi,
• augu aizsardzības līdzekļu pielietošana.

Tirdzniecībā
• uzņēmumu veidi,
• uzņēmumu dibināšana,
• darba organizācija floristu kolektīvā,
• nodokļu iedalījums un to raksturojums
• preču pasūtīšana, iegāde, apmaksa un piegāde,
• preču uzskaite
• materiālu izlietojuma un izstrādājuma izmaksu novērtējums,
• izstrādājuma cenas un pasūtījuma tāmes aprēķināšana,
• pārdevēja amats, āriene, izturēšanās, valoda,
• klienta vēlmju izzināšana,
• vienošanās par darba izpildes laiku, izmaksām un darba apjomu,
• preces iesaiņošana un nogāde klientam,
• konsultāciju sniegšana par tirdzniecībā esošo preču sortimentu,
• preču prezentācija,
• datora lietošana florista darbā,
• lietvedības un grāmatvedības dokumenti florista speciālista darbā,
• mērķtiecīgs ziedu veikala iekārtojums.

Floristikas speciālista profesiju ar 3. kvalifikācijas līmeni var apgūt vienīgi Bulduru Dārzkopības vidusskolā.

Lai cik skaistas saplaukst tulpes vai lilijas, orhidejas vai roze, magones vai peonijas, dažkārt tomēr krāšņi ziedi vien nešķiet vietā. Varbūt tāpēc, ka izskatās pārāk prasti – kā vienmēr. Cik puķu un augu vēstījums var būt dažāds un niansēts, kad tos pušķos un dekoros, vainagos, vītnēs, lakoniskās vai bagātīgās kompozīcijās kārtojis profesionāls florists jeb kā droši varētu sacīt – ziedu mākslinieks (Ineta Ozoliņa-Skrūzmane, Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagoģe).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir LLU struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. Floristikas speciālistiesm tāpat kā Ainavu būvtehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu fakultātē, bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
1. Izvēlēties un sagatavot materiālus darbam.
1.1. Izsaiņot ziedus, augus u.c. preces. 1.2. Izvērtēt kvalitāti. 1.3. Apstrādāt augus, lai sekmētu to saglabāšanu. 1.4. Izvēlēties materiālus darbam. 1.5. Sakārtot ziedus vāzēs. 1.6. Izvietot ziedus telpās.
2. Gatavot floristikas izstrādājumus.
2.1. Izvēlēties kompozīcijas stilu. 2.2.Izgatavot skici, rasējumu. 2.3. Izvēlēties tehnisko izpildījumu. 2.4. Izvēlēties krāsu salikumam piemērotu augu un dekoratīvo materiālu. 2.5. Izmantot augus un u.c. materiālus atbilstoši to īpašībām. 2.6. Lietot florista profesionālos instrumentus un materiālus.
3. Kopt telpaugus un profesionālos materiālus.
3.1. Uzglabāt ziedus atbilstoši to prasībām. 3.2. Kopt augus un floristikas izstrādājumus. 3.3. Kopt un uzglabāt profesionālos materiālus. 3.4. Kopt un pārstādīt telpaugus. 3.5. Kopt instrumentus un tehniskos palīglīdzekļus.
4. Noformēt telpas ar floristikas izstrādājumiem.
4.1. Plānot un organizēt telpu noformējuma veidošanas darbus. 4.2. Sagatavot un transportēt ziedus un izstrādājumus uz pasākuma vietu. 4.2. Uzstādīt, kopt un demontēt noformējumu. 4.3. Izvietot floristikas izstrādājumus tirdzniecības telpās.
5. Apkalpot klientus.
5.1. Izzināt klienta vēlmes. 5.2. Vienoties ar klientu par izgatavojamā izstrādājuma izskatu, cenu un piegādi. 5.3. Aprēķināt izstrādājuma cenu. 5.4. Iesaiņot preci un nogādāt klientam. 5.5. Sniegt konsultācijas par augu un floristikas izstrādājumu kopšanu un tirdzniecībā esošo preču lietošanu. 5.6. Prezentēt preci.
6. Organizēt darbu floristu kolektīvā.
6.1. Izvēlēties un pasūtīt materiālus. 6.2. Iepirkt preces. 6.3. Veikt preču uzskaiti. 6.4. Noformēt darba pasūtījumu. 6.5. Noformēt lietvedības un uzskaites dokumentāciju. 6.6. Veikt pienākumu sadali floristu kolektīvā. 6.7. Kontrolēt darbu izpildi.
VIDEO: BDV Floristi dekorē Aglonas Baziliku Pāvesta Franciska vizītei.

Pateicoties vairāk nekā 100 gadus senai izglītības pieredzei dārzkopībā, jaunieši iemācās sekot līdzi nozares aktualitātēm un novērtēt tirgus attīstības tendences, pārzināt stādu, puķu, dekoratīvo augu, dārzeņu, augļaugu un ogulāju sortimentu, kā arī prot

 • novērtēt agroklimatiskos apstākļus, izprast agroķīmiskās un fizioloģiskās kopsakarības augos,
 • lietot kaļķošanas un mēslošanas līdzekļus atbilstoši konkrētām augsnes īpašībām,
 • patstāvīgi plānot un aprēķināt nepieciešamo stādu, sēklu, dēstu daudzumu ražošanas vajadzībām,
 • izvēlēties un veikt piemērotākos sēšanas un stādīšanas pasākumus, novērtējot to saimniecisko lietderību,
 • izvēlēties augu pavairošanas metodi un veikt augu pavairošanu,
 • izvēlēties un lietot augsnes apstrādes, augu kopšanas un augu aizsardzības paņēmienus atbilstoši augsnes fizikālajām īpašībām un puķu, stādu, dekoratīvo augu, dārzeņu, augļaugu vai ogulāju prasībām,
 • izvēlēties puķu, dekoratīvo augu, dārzeņu, augļaugu un ogulāju šķirnes atbilstoši saimniecības specializācijai, ražošanas un realizācijas iespējām,
 • plānot un regulēt augu attīstības procesus atbilstoši tirgus pieprasījumam,
 • noteikt ražas gatavības pakāpi, izvēlēties pareizu ražas novākšanas tehnoloģiju un laiku,
 • organizēt un veikt kvalitatīvu ražas novākšanu,
 • veikt ražas uzskaiti, noteikt ražas uzglabāšanas apstākļus atbilstoši plānotajiem realizācijas termiņiem,
 • izvēlēties un lietot lauksaimniecības tehniku, inventāru un materiālus dārzkopības produkcijas ražošanai,
 • sagatavot preču uzskaites un realizācijas dokumentus atbilstoši noteiktajām prasībām, ievērot energoefektivitāti un ekonomiskas saimniekošanas principus dārzkopības produkcijas ražošanas procesā,
 • ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, izmantot ķīmiskās vielas un tehnoloģijas, nekaitējot cilvēkiem un apkārtējai videi,
 • lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības noteikumiem un sagatavot darba vietu drošai darba veikšanai,
 • šķirot darba procesā radušos atkritumus,
 • sniegt pirmo palīdzību,
 • lietot datortehniku un speciālo programmatūru savas profesionālās darbības veikšanai,
 • lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās prasmes
1. Noņemt augsnes paraugus un noteikt augsnes tipu, mehānisko sastāvu
un augsnes reakciju.
2. Noteikt augsnes apstrādes termiņus un novērtēt apstrādes kvalitāti un
augsnes iekultivēšanas pakāpi.
3. Aprēķināt nepieciešamās sastāvdaļas substrāta sagatavošanai un
sagatavot to.
4. Novērtēt agroklimatisko un vides faktoru ietekmi, saistīt notiekošos
procesus augos un augsnē.
5. Izvēlēties optimālo augu blīvumu stādījumā.
6. Izmērīt stādāmo platību un aprēķināt nepieciešamo sēklas materiāla,
stādu, dēstu daudzumu.
7. Sagatavot sēklu un stādāmo materiālu un izvēlēties sējas un stādīšanas
veidu un laiku.
8. Izvēlēties optimālo augu sējas vai stādīšanas dziļumu, veikt sēju un
stādīšanu atbilstoši izvēlētajam augam un augsnes īpašībām.
4
9. Pazīt augus (tai skaitā nezāles), sēklas, dēstus, stādus dažādās to
attīstības stadijās.
10. Izvēlēties un lietot nepieciešamos darbarīkus, lauksaimniecības
tehniku un iekārtas, ievērot to ekspluatācijas noteikumus.
11. Izvēlēties laistīšanas sistēmas veidus atbilstoši augu prasībām un
lietošanas iespējām.
12. Novērtēt apūdeņošanas un nosusināšanas sistēmas tehnisko stāvokli.
13. Izvēlēties un lietot augu sugai piemērotāko pavairošanas metodi
atbilstoši audzēšanas apstākļiem un stādaudzēšanas mērķiem.
14. Novērtēt sēklu, dēstu, stādu, puķu, dārzeņu, augļu un ogu kvalitāti.
15. Izvēlēties un lietot piemērotākās tehnoloģijas un režīmus stādu, puķu,
augļaugu un ogulāju audzēšanai.
16. Novērtēt augšņu un augu agroķīmisko analīžu rezultātus.
17. Nodrošināt stādu, puķu, dārzeņu, augļaugu un ogulāju barības
elementu sabalansētību, pārzināt un lietot mēslošanas līdzekļus atbilstošā augu
attīstības fāzē.
18. Aprēķināt barības šķīdumu koncentrāciju un sagatavot tos.
19. Novērtēt stādījumu fitosanitāro stāvokli, noteikt augu aizsardzības
pasākumu nepieciešamību, lietot augu aizsardzības līdzekļus, noregulēt
miglotāju, kontrolēt miglojuma kvalitāti.
20. Plānot augu maiņu atklātā laukā un augu apriti segtajās platībās.
21. Izvērtēt dārzkopības augu sortimenta piemērotību audzēšanas
apstākļiem.
22. Plānot augu ziedēšanas laikus, lietojot atbilstošas tehnoloģijas,
uzziedināt augus atbilstoši to plānotajam realizācijas laikam.
23. Izvērtēt apputeksnēšanās nepieciešamību.
24. Lietot augu un ražas kopšanas metodes nelabvēlīgos augšanas
apstākļos.
5
25. Sastādīt tehnoloģiskās kartes dārzkopības produkta ražošanai.
26. Izvērtēt augsnes gatavību apstrādei, sējai un stādīšanai.
27. Nodrošināt optimālus ražas uzglabāšanas apstākļus un kontrolēt ražas
uzglabāšanos.
28. Izvēlēties potcelma un šķirnes kombināciju atbilstoši augsnes un
agroklimatiskajiem apstākļiem un audzēšanas tehnoloģijām.
29. Kopt puķu, dārzeņu stādījumus, veidot augļaugu vainagus atbilstoši
audzējamajai kultūrai un izvēlētajam vainaga tipam, kopt un veidot ogu krūmus.
30. Noteikt ražas novākšanas termiņus, organizēt un veikt ražas
novākšanu un uzskaiti.
31. Patstāvīgi organizēt savu darbu, analizēt darba gaitu, uzņemties
atbildību par sava darba rezultātu.
32. Sekot līdzi lauksaimniecības produkcijas tirgus tendencēm,
pieprasījumam un cenām (Pasaules birža) un noteikt aktuālās tendences.
33. Plānot un izstrādāt darba uzdevumus savas kompetences ietvaros.
34. Uzskaitīt un analizēt darba rezultātus un ekonomiskos rādītājus, plānot
naudas plūsmu.
35. Veidot grāmatvedības uzskaites dokumentus.
36. Lietot datortehniku un speciālo programmatūru dārzkopības darbu
veikšanai.
37. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
38. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus, prast
rīkoties nestandarta situācijās un konfliktsituācijās.
39. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, lietot videi
draudzīgas tehnoloģijas un materiālus.
40. Šķirot darba procesā radušos atkritumus.
41. Pārzināt ķīmisko vielu glabāšanu, lietot ķīmisko vielu absorbentus.
6
42. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.
43. Ievērot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.
44. Izvēlēties un lietot atbilstošus individuālos un kolektīvos darba
aizsardzības līdzekļus.
45. Sniegt pirmo palīdzību.
46. Pārvaldīt valsts valodu.
47. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.
48. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā,
lietot augu nosaukumus latīņu valodā.

Share This