fbpx

Kas var pieteikties mācībām?
Mācību izmaksas!
Kā notiek pieteikšanās?

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Citas ESF mācību iespējas:

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Produkta veidošana un pārdošana.

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārta.

Mērķauditorija: STRĀDĀJOŠI VAI PAŠNODARBINĀTI PIEAUGUŠIE NO 25 GADU VECUMA.
Prasības izglītojamajiem: VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA.
Izglītības mērķis: SEKMĒT IZGLĪTOJAMĀ SPĒJAS RADĪT PRODUKTU, PIEDĀVĀT TO TIRGŪ UN REALIZĒT.
Iegūstamais izglītības dokuments: APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.
Pedagogs: SANDRA ZELTIŅA – soc. zin. maģ. ekonomikā, LLU, 2010.g. bioloģijas-ķīmijas pedagoga specialitāte DPI, 1988.g.
Mācības notiks: BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLĀ,VIESTURA IELĀ 6, JŪRMALĀ, LV-2010, 303. KABINETĀ.

Nr. p.k. Datums (dd.mm.gggg.) Norises laiks (plkst. no-līdz) Ilgums (st.)
1 08. 08. 2019., ceturtdiena 18.00- 21.00 4
2 15. 08. 2019, ceturtdiena 18.00- 21.00 4
3 22. 08. 2019, ceturtdiena 18.00- 21.00 4
4 29. 08. 2019., ceturtdiena 18.00- 21.00 4
5 05. 09. 2019., ceturtdiena 18.00- 21.00 4
6 12. 09. 2019., ceturtdiena 18.00- 21.00 4
7 19. 09. 2019., ceturtdiena 18.00- 21.00 4
8 26. 09. 2019., ceturtdiena 18.00- 21.00 4
9 03. 10. 2019., ceturtdiena 18.00- 21.00 4
10 10. 10. 2019., ceturtdiena 18.00- 21.00 4
11 17. 10. 2019., ceturtdiena 18.00- 21.00 4
12 24. 10. 2019., ceturtdiena 18.00- 21.00 4

Pieteikties mācībām tagad ir vienkārši, ātri un ērti!
Nospiežot PIETEIKTIES, jūs tiksit pārvirzīts uz kopējo pieteikšanās sistēmu mājas lapas macibaspieaugusajiem.lv e vidē.

Kursa saturs:

PRODUKTA DEFINĒJUMS. 10 stundas.
Produkta veidošanās principi.
Produkta veidojošo elementu  noteikšana un pielietošana.
Nozares (tūrisms, lauksaimniecība, mājražošana, skaistumkopšana) resursu noteikšana un produktu klāsta veidošana.

CENAS VEIDOŠANĀS METODES. PAŠIZMAKSAS APRĒĶINS, PEĻŅAS NOTEIKŠANA. 6 stundas.
Izmaksu klasifikācija.
Produkta pašizmaksas aprēķins.
Cenu veidošanās stratēģija.

PRODUKTA IZSTRĀDES PAMATPRINCIPI UN TĀ DZĪVES CIKLS. 10 stundas.
Produkta unikalitāte.
Produkta ilgtspējas izstrāde.
Konkurentu noteikšana nozarē.

INFORMĀCIJAS IZVIETOŠANA UZ IEPAKOJUMA. PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIKUMA PIEMĒROŠANA PRODUKTA ETIĶETES NOFORMĒŠANĀ. 8 stundas.
Vizuālā un mutiskā informācijas sagatavošana.
Produkta demonstrācija.
Iesaiņojuma, etiķetes un zīmola izveides pamatpostulāti.

KLIENTU VAJADZĪBU NOTEIKŠANA. PĀRDOŠANAS KANĀLU IZVEIDE. 10 stundas.
Klientu vajadzību noteikšana, pircēju motivācija.
Pārdošanas metodes un prasmes.
Klientorientācija, vizuālās reklāmas radīšana.

NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS. 4 stundas.
Produkts un/vai tā reklāmas stends.

Pieteikties mācībām tagad ir vienkārši, ātri un ērti!
Nospiežot PIETEIKTIES, jūs tiksit pārvirzīts uz kopējo pieteikšanās sistēmu mājas lapas macibaspieaugusajiem.lv e vidē.

Kas var pieteikties mācībām?
Mācību izmaksas!
Kā notiek pieteikšanās?

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Share This