fbpx

Prasmes auglīgai dzīvei!

Jaunajā, 2020./2021. mācību gadā Bulduru Dārzkopības vidusskola (BDV) ir radusi iespēju uzņemt vairāk audzēkņu visās esošajās mācību programmās.

“Šobrīd uzņēmēju pieprasījums pēc prasmīgiem dārzkopjiem un viesmīlības pakalpojumu speciālistiem ir daudz lielāks, nekā BDV spēja nodrošināt. Ik dienu atskan darba devēju lūgumi izvietot sludinājumus vai arī piedāvāt prakses vietu. Ir būtiski arī tas, ka papildus mācībām audzēkņiem piedāvājam iespēju nopelnīt, strādājot pašu radītās vai skolai nepieciešamās darba vietās. Turklāt audzēkņi papildus prasmes var apgūt Dizaina fabrikas darbnīcās, savukārt traktoru un auto vadītāja apliecības iegūšana dod iespēju pēc skolas beigšanas pretendēt uz augstāku atalgojumu,” stāsta Bulduru Dārzkopības vidusskolas direktore.

BDV ievēro darba tirgum nepieciešamo prasmju apguvi, ko ir iespējams īstenot, pateicoties skolas plašajām mācību teritorijām dārzā, mūsdienīgajai tehnikai un modernām siltumnīcām, kur aizrit liela daļa no skolēnu mācību ikdienas. Līdz ar to audzēkņi BDV absolvē ne tikai ar labām teorētiskām zināšanām, bet arī ar vērtīgām un darba praksē nepieciešamām praktiskām iemaņām, kas noder turpmākajā darba ikdienā. BDV mācību programmu izveidē ir iesaistījušies Latvijas uzņēmēji ar nepieciešamo materiāltehnisko bāzi un BDV audzēkņiem nodrošinātām prakses vietām kvalifikācijas iegūšanai, kā arī turpmākām darba iespējām pēc skolas beigšanas.

VĒSTURE

Bulduru Dārzkopības vidusskola (BDV) atrodas senās Bilderliņu kroņa muižas teritorijā Lielupes krastā, netālu no jūras. Kopš 1910. gada šajā vietā izglītojas topošie DĀRZKOPĪBAS un KOKKOPĪBAS nozares speciālisti. Mūsdienās līdzvērtīgi notiek arī jauno speciālistu sagatavošana TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS un ĒDINĀŠANAS nozarēs. Te ir mazā ideālā Latvija, kur top īsteni latviskais – darbīgais, estētiskais un izturīgais gēns. Taču Bulduru Dārzkopības vidusskola nav tikai izglītības iestāde, bet vienlaikus tā ir arī uzņēmums, kur tiek īstenotas dažādas inovatīvas uzņēmējdarbības idejas. Jauniešiem ir iespēja būt līdzās jaunāko tehnoloģiju ieviešanai, gūt unikālu pieredzi un kļūt par pieprasītiem speciālistiem vai drosmīgiem jauniem uzņēmējiem.

SKOLA ŠODIEN

Mācības rit skolā, kurā ir svaigi remontētas, saulainas mācību auditorijas, turpat skolas teritorijā atrodas divas dienesta viesnīcas, kurām līdz jaunajam mācību gada sākumam aktīvi noris atjaunošanas un remontdarbi. Skolas teritorijā atrodas mūsdienīgi aprīkotas siltumnīcas 2400m2 platībā, kā arī praktisko mācību teritorija – lauki un dobes 23 ha platībā. Skolas rīcībā ir materiāli – tehniskā bāze un dārza tehnika.

PRIEKŠROCĪBAS UN TĀLĀKĀ IZGLĪTĪBA


BDV ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība, kas mūsu audzēkņiem sniedz priekšrocības tālākām studijām izvēlētajā profesijā, kurā pirmās iemaņas jau gūtas Bulduros. Ieguvumi mācoties  – izglītojamie saņem izglītību un profesiju vienlaicīgi, skola piedāvā iespēju piedalīties starptautiskos Erasmus+ projektos, stipendija, prakses vietu nodrošināšana, sportošana skolas sporta un trenažieru zālēs u.c.

ATTĪSTĪBA AR SKATU NĀKOTNĒ

Skolā top unikāls projekts – vienīgais Latvijā viedais dārzs “Latvijas i-Dārzs”. Projekta mērķis ir izgatavot robotu, kas pārvietosies starp augu dobēm, fotogrāfēs un skenēs augus ar dažādām kamerām un lāzeru, lai sekotu līdzi augu attīstībai, darbinās laistīšanas sistēmu, savlaicīgi noteiks slimību un kaitēkļu parādīšanos, informāciju, apkopojot datubāzē. Skolā pilnā sparā tiek attīstīta un iekārtota Augu Biotehnoloģiju laboratorija, kurā mācīsies arī jaunie skolas izglītojamie.

Mācības rit skolā, kurā ir svaigi remontētas, saulainas auditorijas, turpat skolas teritorijā atrodas divas dienesta viesnīcas, kurās līdz jaunā mācību gada sākumam aktīvi noris atjaunošanas un remonta darbi.

Mācību vide

Apmācību priekšrocības Bulduros – teorija tiek apgūta prakstiskos darbos skolas mācību parkā, dārzā un siltumnīcā. Skolai piederošā mācību teritorija pie skolas sastāda 23 ha lielu platību. Pieejama moderna dārza tehnika un viena no modernākajām siltumnīcām Latvijā.

Tālākizglītība

Tālākās izglītības iespējas: labākajiem audzēkņiem garanētas budžeta vieta Latvijas Lauksaimniecības univeristātē ainavu arhitektūras studiju programmā, kā arī iespējas turpināt mācības citās Eiropas augstskolās, tai skaitā tajās, ar kurām Bulduru Dārzkopības vidusskolai ir sadarbība.

Konkurētspēja

BDV ievēro darba tirgum nepieciešamo prasmju apguvi, ko ir iespējams īstenot, pateicoties skolas plašajai apmācību infrastruktūras bāzei. Līdz ar to audzēkņi BDV absolvē ne tikai ar labām teorētiskām zināšanām, bet arī ar vērtīgām un darba praksē nepieciešamām praktiskām iemaņām.

Atver durvis uz Bulduriem!

2400 m2 platībā izvietotas 4 telpas – halle, viena siltumnīca ar pludināmajiem galdiem un divas – grunts siltumnīcas, kur Dārzkopības nozares audzēkņi apgūst profesijai nepieciešamās prasmes un labprāt pavada arī savu brīvo laiku, kopjot savus sētos dārzeņus un puķes.

Ar ūdeni siltumnīcas tiek apgādātas no speciāli izbūvēta lielā baseina, kur ūdens tiek uzkrāts no lietus un sniega.  Siltumnīcai ir transformējams jumts, vasarā to ir iespējams atvērt, bet ziemā – siltuma taupīšanai jumtam var aizvilkt priekšā aizkarus. Tāpat siltumnīcai ir sava meteoroloģiskā stacija, kas palīdz regulēt telpu iekšienē veicamās darbības.

Siltumnīcās pavasara stādīšanas darbi tiek sākti jau februārī ar augsnes sagatavošanu, dārzeņu un puķu sēšanu, piķēšanu un stādīšanu, kam seko augu audzēšana un kopšana. BDV siltumnīcās regulāri apskatāmi aptuveni 200 dažādu šķirņu augi.

Podojamā mašīna

Podojamā mašīna aizstāj daļu roku darba stādu piķēšanas procesā un uzlabo darba efektivitāti par 80%.  Skolas siltumnīcas galvenā agronome un  jauno dārzkopības nozares speciālistu skolotāja Laima Ozoliņa atzīst, ka darbs rit ātri, ērti un nepatērējot daudz enerģijas – bērni nenogurst un var strādāt ar prieku!

Pludināmie galdi

Pludināmie galdi – augu laistīšanas un mēslošanas sistēma, kur ūdens un barības vielas augam tiek piegādātas no apakšas, liekais ūdens tiek nogādāts uz recirkulācijas baseinu, lai vajadzības gadījumā to izmantotu atkārtoti. Augu laistīšana primāri notiek no lielā baseina, kur tiek uzkrāts PH neitrālais lietusūdens bez sāļiem. Augu ziedēšanas laikā ūdens tiek bagatināts ar barības vielām, ko precīzi dozē datorprogramma. Galdi ir apsildāmi un vajadzības gadījumā augi no apakšas saņem siltumu.

Siltumnīcu mājas lapa – www.buldurusiltumnicas.lv 

Bulduru Dārzkopības skolai ir 100.gadu ilgas tradīcijas un bagāta vēsture. Skolas muzejs lepojas ar plašu eksponātu kolekciju, kurā atspoguļojas skolas attīstība 100 gados, tāpēc mēs aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar šo bagātību.

Muzeju 1970-to gadu beigās un 1980-to gadu sākumā sāka veidot Ilga un Aivars Laši. Rūpīgi tika kārtotas esošās lietas, materiāli, fotogrāfijas, Pētera Dindoņa mantojums. No 2005.gada muzejs atrodas Bulduru Dārzkopības vidusskolas 1930.gadā celtajā skolas ēkā, trešajā stāvā. Muzeja ekspozīcija izvietota desmit dažādās telpās.

Informācijas telpa.

Parasti sākas iepazīšanās ar Bulduru Dārzkopības skolas vēsturi. Parādīta skolas izveidošana un attīstība līdz mūsdienām, izmantojot fotogrāfijas un paskaidrojošos tekstus. Parādīti visi skolas vadītāji, direktoru vietnieki mācību darbā un praktiskajā apmācībā.

Gaitenis.

Gaitenī izvietoti senie mācību un uzskates materiāli – mācību plakāti, darbarīki laboratorijas darbiem un mācību praksēm, ģeodēzijā lietotie instrumenti un rīki. Stends un planšetes par burkānu vākšanu un slavenajām Burkānu Ballēm (ilga no 1972. līdz 1991.gadam). Planšetes ar biogrāfiskajiem materiāliem par pirmajiem skolotājiem – Pēteri Dindoni, Jāni Sudrabu, Vili Lauski, Ēriku Robiņu, Annu Kalniņu un Aleksandru Dindoni.

Pētera Dindoņa memoriālā darbistaba un viesistaba.

Divās istabās atrodas oriģinālās Pētera Dindoņa mēbeles, apģērbs, sarakstītās grāmatas, trauki, albumi, pūra lāde, klavieres, gleznas, ceļošanas soma, rakstāmpiederumi u.c. Arī Pētera Dindoņa 85 dzimšanas dienai veltīta ģipša skulptūra.

Rokdarbu un estētiskās audzināšanas telpa.

Daiļamatniecības pulciņa dalībnieku un tās vadītājas Dainas Vilkas (1994-2009) gatavotie gobelēni, audumi, adījumi, tamborējumi, pinumi, puzuri un suvenīrlietiņas.

Skolotāju istaba.

Oriģinālas mēbeles no 1950-tiem līdz 1960-tiem gadiem. Telpā izvietoti dāvātie suvenīri un skolai dažādās izstādēs piešķirtie diplomi, goda raksti un pateicības no 1921.gada līdz 2010.gadam. Redzami dažādos laikos izdotie informatīvie materiāli par Bulduru Dārzkopības skolu un valsts prezidentu diplomi (A.Kviesis, G.Ulmanis, V.Vīķe-Freiberga).

Specialitāšu telpa.

Var iepazīties ar Bulduru Dārzkopības vidusskolā apgūstamajām specialitātēm gan bijušajām, gan pašreizējām. Telpā izstādīta informācija par specialitātēm, mācību priekšmetiem, ziņas par skolotājiem fotoattēlos, lietišķie eksponāti, un absolventu albumi. Ziņas par daiļdārznieku specialitātes bijušajiem skolotājiem: Vili Vilsonu, Robertu Lideri, Pēteri Tambergu, Kārli Baronu, Andri Zvirgzdu, Mārtiņu Ropmani, un Andreju Zeidaku.

Bibliotēkā grāmatas no Pētera Dindoņa personīgās bibliotēkas un bibliotēkas grāmatas no skolas pirmsākumiem, kā arī absolventu dāvinātās grāmatas. Izvietoti periodiskie izdevumi, enciklopēdijas un daiļliteratūra.

Absolventu telpa.

Fotomateriāli par absolventiem. Planšetes par Bulduru absolventiem: Jāni Užānu, Krišjāni Zaumani un Ilmāru Zundi. Kā arī par Bulduru absolventiem pasaulē: Rūdolfu Norīti, Kārli Lapiņu, Ilmāru Bērziņu, Kārli Zariņu un Egonu Lazdu. Redzama daļa atsūtīto grāmatu un foto albumu skolnieku apmācībai. Materiāli par skolas tradīcijām, deju kolektīva un kora sasniegumiem.

Skolotāju telpa.

Eksponētas grāmatas, ko sarakstījuši Bulduru skolotāji un absolventi (gan specialitātē, gan daiļliteratūrā). Uz planšetēm izvietota informācija un foto materiāli par Bulduru skolotājiem.

1899
1899.gads

Nodibina Ķeizariskās Krievijas Dārzkopības Rīgas nodaļu.

1905
1905.gads

Dārzkopības biedrība saņem no valsts bezmaksas lietošanā Bilderliņu kroņa muižu ar 153 pūrvietam zemes dārzkopības skolas izveidei.

1910
1910.gads

Pēteris Dindonis pavasarī kļūst par veidojamās skolas vadītāju un jau vasarā uzņem pirmos 10 kursantus. Tas arī uzskatāms par mācību iestādes pirmssākumiem. Iestādi sauc: Bilderliņu dārzkopības mācību iestāde. Vasaras kursi ar ziemas klasi.

1911
1911.gads

Uzceļ skolas ēku, uzceļ augļu un dārzeņu pārstrādāšanas māju, iegādājas mašīnas un rīkus, būvē lopu kūti.

1912
1912.gads

Uzbūvē augu māju, iestādīti 800 augļu koki, uzsāk apstādījumu projekta īstenošanu, dārzeņu šķirņu salīdzināšanu.

1915
1915.gads

Pirmais Pasaules karš. Skola evakuējas uz Krieviju.

1920
1920.gads

Dārzkopības biedrībai trūkst līdzekļu skolas atjaunošanai, īpašums tiek atdots Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamentam.

1925
1925.gads

Uzsākta vidusskolas ēkas celtniecība.

1926
1926.gads

Tiek atvērta Valsts Bulduru dārzkopības vidusskola.

1940
1940.gads

Bulduru divgadīgo dārzkopības vidusskolu pārorganizē par četrgadīgo dārzkopības skolu ar tiesībām pēc tās beigšanas iestāties augstskolā.

1942
1942.gads

Uz Bulduriem pārnāk mācīties audzēkņi no Višķu, Vecbebru un citām lauksaimniecības skolām. Izveido Bulduru dārzkopības un biškopības vidusskolu.

1945
1945.gads

Pirmo reizi lietots nosaukums Bulduru dārzkopības tehnikums.

1947
1947.gads

Slēdz Cēsu rajona Vildogas lauksaimniecības skolu un pievieno dārzkopības tehnikumam, tādēļ bijusī pirmskara paraugsaimniecība “ Ratnieki” kļūst par Bulduru saimniecību. Tur līdz 1954. gadam izveidota 2 ha liela augļaugu kokaudzētava.

1956
1956.gads

44 ha lielajai tehnikuma mācību saimniecībai Bulduros pievieno saimniecības “ Lapsas” (88 ha) Babītes ciema teritorijā un “Robežniekus” (238 ha) Elejas ciema teritorijā.

1964
1964.gads

Nodibina Bulduru dārzkopības sovhoztehnikumu, skolu apvienojot ar ģeogrāfiski tuvāko saimniecību – Rīgas rajona Salienas sovhozu. Šajā laikā 1. kopmītnes jau ir uzceltas. Mācību telpas izvietotas deviņās ēkās. Sākas plānošanas darbs pie jauna mācību korpusa izveides.

1968
1968.gads

Ekspluatācijā nodod 2. kopmītnes

1972
1972.gads

Pabeigta siltumnīcu kompleksa izbūve – uzceltas 15 siltumnīcas ar kopējo platību 9100m2 .

1973
1973.gads

Babītes poldera auglīgākajās augsnēs izveido kokaudzētavu.

1973
1973.gads

Lauksaimniecības ministrija saīsina skolas nosaukumu – turpmāk Bulduru sovhoztehnikums.

1975
1975.gads

Darbu sāk ekspluatācijā nodotais Sporta nams.

1988
1988.gads

Sāk darboties jaunā ēdnīca, katlu māja, peldbaseins.

1989
1989.gads

1. septembrī svinīgi atklāj jauno mācību korpusu.

1990
1990.gads

Tiek likvidēti sovhozi. Skolas jaunais nosaukums agrofirma “Bulduru dārzkopības tehnikums”.

1993
1993.gads

Slēdz Republikānisko neklātienes lauksaimniecības tehnikumu, neklātienes mācības dārzkopībā turpina Bulduros. Nedaudz vēlāk reorganizē arī Rīgas lauksaimniecības skolu, iepludinot audzēkņus un materiālo bāzi tehnikumā.

1994
1994.gads

Tehnikumā sāk darboties Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra Dārzkopības konsultāciju birojs. Ta darbība ilgst līdz 1998. gadam.

1994
1994.gads

“Lattelecom” SIA veic pārbūvi vecajā katlu mājā, renovē vidusskolas ēku, telpas 3. dienesta viesnīcā, iekonservē dārzkopības skolas ēku. Nomā telpas Lattelecom SIA mācībām līdz 2003. gadam.

1999
1999.gads

Ar Ministru kabineta un Zemkopības ministrijas rīkojumiem tehnikums kļūst par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ Bulduru dārzkopības vidusskola” un tiek nodots privatizācijai.

2002
2002.gads

Daļu parka iznomā SIA Onava, kur iekārto slavenās Bulduru puķu dobes.

2004
2004.gads

Visas lauksaimniecības mācību iestādes no Zemkopības ministrijas nonāk Izglītības un Zinātnes ministrijas pakļautībā, kļūstot par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ Bulduru dārzkopības vidusskola”.

2005
2005.gads

Saeima pieņem likumu “Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola”, tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem”.

2017
2017.gads

VSIA “Bulduru Dārzkopības skola” kļūs par Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās Latvijas Lauksaimniecības Universitātes struktūrvienību.

View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
Share This