fbpx

Kas var pieteikties mācībām?
Mācību izmaksas!
Kā notiek pieteikšanās?

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Citas ESF mācību iespējas:

Motorzāģa un krūmgrieža vadītājs.

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārta.

Mērķauditorija: STRĀDĀJOŠI VAI PAŠNODARBINĀTI PIEAUGUŠIE NO 25 GADU VECUMA.
Prasības izglītojamajiem: PAMATA IZGLĪTĪBA.
Izglītības mērķis: PILNVEIDOT IZGLĪTOJAMĀ ZINĀŠANAS UN PRASMES DROŠI UN PRECĪZI VEIKT DARBUS AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI.
Iegūstamais izglītības dokuments: APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.
Pedagogs: ANDRIS SPAILE – maģistrs pedagoģijā, LLU, 2003.g. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte inženieris, 1986.
Mācības notiks: BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLĀ,VIESTURA IELĀ 6, JŪRMALĀ, LV-2010, 303. KABINETĀ.

Nr. p.k. Datums (dd.mm.gggg.) Norises laiks (plkst. no-līdz) Ilgums (st.)
1 29.08.2019. ceturtdiena 18.00- 21.00 4
2 30.08.2019. piektdiena  18.00- 21.00 4
3 5.09.2019. ceturtdiena  18.00- 21.00 4
4 6.09.2019. piektdiena  18.00- 21.00 4
5 14.09.2019. sestdiena 9.00- 15.35 8
6 21.09.2019. sestdiena 9.00- 15.35 8
7 28.09.2019. sestdiena 9.00- 15.35 8

Pieteikties mācībām tagad ir vienkārši, ātri un ērti!
Nospiežot PIETEIKTIES, jūs tiksit pārvirzīts uz kopējo pieteikšanās sistēmu mājas lapas macibaspieaugusajiem.lv e vidē.

Kursa saturs:

DARBA DROŠĪBA MEŽIZSTRĀDĒ 4 stundas.
Biežāk sastopamie darba vides riska faktori mežizstrādē.
Tehniskās prasības mežizstrādes darbā.

MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA VISPĀRĒJĀ UZBŪVE UN KOPŠANA 4 stundas.
Vispārējā motorzāģa uzbūve, darbības principi.
Vispārējā krūmgrieža uzbūve, darbības principi. Apkopes.

MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA SAGATAVOŠANA DAŽĀDU DARBU VEIKŠANAI 6 stundas.
Motorzāģa sagatavošana darbam.
Krūmgrieža sagatavošana darbam.

ERGONOMIJA. DARBA DROŠĪBA DARBĀ AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI 4 stundas.
Ergonomija darbā ar motorzāģi un krūmgriezi.
Darba drošības pamatprincipi.

DARBA PRASMES AR MOTORZĀĢI MEŽĀ 10 stundas.
Koka gāšanas metodika.
Atzarošana.
Sagarināšana.

DARBA PRASMES AR KRŪMGRIEZI MEŽĀ 4 stundas.
Darbs ar krūmgriezi, retināšanas pamatprincipi.

DARBS AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI. IEGŪTO ZINĀŠANU UN PRASMJU NOVĒRTĒŠANA 8 stundas.
Darbs ar motorzāģi un krūmgriezi mežā.
Prasmju vērtēšana.

Pieteikties mācībām tagad ir vienkārši, ātri un ērti!
Nospiežot PIETEIKTIES, jūs tiksit pārvirzīts uz kopējo pieteikšanās sistēmu mājas lapas macibaspieaugusajiem.lv e vidē.

Kas var pieteikties mācībām?
Mācību izmaksas!
Kā notiek pieteikšanās?

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Share This