fbpx
ESfondi MācībasPieaugušajiem

Kas var pieteikties mācībām?
Mācību izmaksas!
Kā notiek pieteikšanās?

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Citas ESF mācību iespējas:

Latvisko ēdienu gatavošanas tradīcijas.

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārta.

Mērķauditorija: STRĀDĀJOŠI VAI PAŠNODARBINĀTI PIEAUGUŠIE NO 25 GADU VECUMA.
Prasības izglītojamajiem: VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA.
Izglītības mērķis: SEKMĒT IZPRATNI PAR KULINĀRO MANTOJUMU UN ĒDIENU GATAVOŠANAS TRADĪCIJĀM KĀ VIENU NO LATVISKĀS KULTŪRAS IDENTITĀTES ASPEKTIEM.
Iegūstamais izglītības dokuments: APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.
Pedagogs: IRĒNA VAŽA - LLA, 1982., PPRT fakultāte, specialitāte: sabiedriskā ēdināšana un organizācija; BDV skolotāja.
Mācības notiks: BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLĀ,VIESTURA IELĀ 6, JŪRMALĀ, LV-2010, 132. KABINETĀ.

Nr. p.k. Datums (dd.mm.gggg.) Norises laiks (plkst. no-līdz) Ilgums (st.)
1 28.08.2019., trešdiena 18.00-21.00 4
2 30.08.2019., piektdiena 18.00-21.00 4
3 04.09.2019., trešdiena 18.00-21.00 4
4 06.09.2019., piektdiena 18.00-21.00 4
5 11.09.2019., trešdiena 18.00-21.00 4
6 13.09.2019., piektdiena 18.00-21.00 4
7 18.09.2019., trešdiena 18.00-21.00 4
8 20.09.2019., piektdiena 18.00-21.00 4
9 25.09.2019., trešdiena 18.00-21.00 4
10 27.09.2019., piektdiena 18.00-21.00 4
11 02.10.2019., trešdiena 18.00-21.00 4
12 4.10.2019., piektdiena 18.00-21.00 4
13 09.10.2019., trešdiena 18.00-21.00 4
14 11.10.019., piektdiena 18.00-21.00 4

Pieteikties mācībām tagad ir vienkārši, ātri un ērti!
Nospiežot PIETEIKTIES, jūs tiksit pārvirzīts uz kopējo pieteikšanās sistēmu mājas lapas macibaspieaugusajiem.lv e vidē.

Kursa saturs:

NACIONĀLĀ VIRTUVE - KULTŪRAS SASTĀVDAĻA. 12 stundas
Kultūridentitāte, to raksturojošie indikatori.
Latviešu nacionālā virtuve kā kultūrvēsturiskā mantojuma daļa.
Eiropas Savienības politika tradicionālo produktu aizsardzībai.

PĀRTIKAS PRODUKTU/ĒDIENU TRADICIONĀLĀS GATAVOŠANAS TEHNOLOĢIJAS. 12 stundas.
Latviešu nacionālā virtuve un tradicionālie svētki.
Izejvielu izvēle un novērtēšana atbilstoši ES regulai „Garantētu tradicionālo īpatnību produktu reģistrs”.
Produktu reģistrēšanas kārtība ES reģistrā „Garantētu tradicionālo īpatnību produktu reģistrs”.

LATVIEŠU TRADICIONĀLĀS VIRTUVES ĒDIENU GATAVOŠANA. 28 stundas.
Latviešu virtuves tradicionālie ēdieni.
Sklandrausis pagatavošana un prezentācija.
Jāņu siers - pagatavošana, prezentācija. Ēdieni no Latvijas lielajiem pelēkajiem zirņiem- pagatavošana prezentācija.

NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS. 4 stundas.
Produkta/ ēdiena pagatavošana, prezentācija.

Pieteikties mācībām tagad ir vienkārši, ātri un ērti!
Nospiežot PIETEIKTIES, jūs tiksit pārvirzīts uz kopējo pieteikšanās sistēmu mājas lapas macibaspieaugusajiem.lv e vidē.

Kas var pieteikties mācībām?
Mācību izmaksas!
Kā notiek pieteikšanās?

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Share This