fbpx
Informācija saziņai:

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija

Tālrunis: (+371) 67 753 135
E-pasts: bulduri@bulduri.lv

Darba dienās : 08:00 - 16:30
Brīvdienas: Pelnīta atpūta

Uzraksti mums!
=
Informācija saziņai:
Mūsu rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Bulduru Dārzkopības vidusskola"
(ENG: Bulduri Horticultural School)

Vienotais reģ. nr.: 40003482021

Citadele banka (norēķiniem par maksājumiem)
Citadele bankas kods: PARXLV22XXX
Konta nr.: LV68PARX0002242683001

Valsts kase (norēķiniem ar budžetu)
Valsts kases kods: TRELLV22
Konta nr.: LV92TREL9153780000000

Amats Vārds Uzvārds Telefona nr. e-pasts
Valdes loceklis Rafaels Joffe rafaels.joffe@bulduri.lv
Galvenā grāmatvede, administratīvā direktora p.i. Inga Falkenburga 26594024 inga.falkenburga@bulduri.lv
Lietvede Anastasija Zaharova 67753135; 28341531 bulduri@bulduri.lv
Skolas direktore Ieva Vincovska 26660080 ieva.vincovska@bulduri.lv
Direktora vietniece izglītības jomā Ilona Freimane 20294607 macibudala@bulduri.lv
Izglītības metodiķe Evija Breslava 22034774 metodike@bulduri.lv
Vispārējās izglītības katedras vadītāja Ilona Freimane 20294607 macibudala@bulduri.lv
Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja Agrita Baltrūna 26371351 agrita.baltruna@bulduri.lv
Dārzkopības katedras vadītāja Gunta Krastiņa 29194161  darzkopiba@bulduri.lv
Pilsētvides dizaina katedras vadītājs Andris Spaile 29180371 andris.spaile@bulduri.lv
Mūžizglītības un neklātienes mācību procesa organizators 29435887 muzizglitiba@bulduri.lv
Biotehnoloģiju laboratorijas vadītāja Līva Purmale liva.purmale@bulduri.lv
Saimnieciskais direktors Ēvalds Juhnēvičs 29230283 evalds.juhnevics@bulduri.lv
Saimnieciskā direktora vietnieks Edgars Logins 29217338 edgars.logins@bulduri.lv
Grāmatvedība 26488509 gramatvediba@bulduri.lv
Sabiedriskās attiecības Sanita Spure medijucentrs@bulduri.lv
Pārdošanas daļa, telpu noma Ingrīda Egle 26660078 ingrida.egle@bulduri.lv
Bibliotēka Diāna Auziņa biblioteka@bulduri.lv
Personāla lietu pārzine / arhīvs Aināra Strautiņa 26107223 personals@bulduri.lv
Siltumnīca 20280333 siltumnicas@bulduri.lv
Siltumnīcas vadītāja Laima Ozoliņa 29360446 siltumnicas@bulduri.lv laima.ozolina@bulduri.lv
Ēkas uzraugs Vija Leitāne, Liene Upīte 26660083 vija.leitane@bulduri.lv liene.upite@bulduri.lv
Dienesta viesnīcas dežurants 26660087
Share This