fbpx

Kas var pieteikties mācībām?
Mācību izmaksas!
Kā notiek pieteikšanās?

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Citas ESF mācību iespējas:

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai.

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārta.

Mērķauditorija: STRĀDĀJOŠI VAI PAŠNODARBINĀTI PIEAUGUŠIE NO 25 GADU VECUMA.
Prasības izglītojamajiem: APGŪTA PAMATIZGLĪTĪBA, SPĒJAS VEIKT INFORMĀCIJAS NOVĒRTĒŠANU UN ANALĪZI, PRASME VEIKT UZDEVUMUS PATSTĀVĪGI UN KOMANDĀ.
Izglītības mērķis: VEICINĀT DZĪVOTSPĒJĪGAS IECERES ĪSTENOŠANU DZĪVĒ UN UZSĀKT UZŅĒMĒJDARBĪBU.
Iegūstamais izglītības dokuments: APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.
Pedagogs: DIĀNA PURIŅA - profesionālais maģistra grāds skolas pedagoģijā, 2018, Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds finanšu vadībā un finanšu analītiķa kvalifikācija, 2012, Banku Augstskola, sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, 2006, Latvijas Universitāte.
Mācības notiks: BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLĀ,VIESTURA IELĀ 6, JŪRMALĀ, LV-2010, 303. KABINETĀ.

Nr. p.k. Datums (dd.mm.gggg.) Norises laiks (plkst. no-līdz) Ilgums (st.)
1 17.08.2019., sestdiena 9.00 - 15.35 8
2 24.08.2019., sestdiena 9.00 - 15.35 8
3 31.08.2019., sestdiena 9.00 - 15.35 8
4 09.09.2019., sestdiena 9.00 - 15.35 8
5 14.09.2019., sestdiena 9.00 - 15.35 8

Pieteikties mācībām tagad ir vienkārši, ātri un ērti!
Nospiežot PIETEIKTIES, jūs tiksit pārvirzīts uz kopējo pieteikšanās sistēmu mājas lapas macibaspieaugusajiem.lv e vidē.

Kursa saturs:

EKONOMIKA UN EKONOMISKĀS SISTĒMAS. 1 stunda (1 - teorija)
Ekonomiskie resursi un pamatproblēmas.
Ekonomikas aktivitātes līmeņa rādītāji.
Ekonomiskās sistēmas.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANA. 6 stundas (4 - teorija, 2 - patstāvīgais darbs)
Uzņēmējdarbības un komercdarbības formas.
Komersanta dibināšanas dokumenti.
Dokumentu reģistrēšanas kārtība.

UZŅĒMUMA ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA. 5stundas (3 - teorija, 2 - patstāvīgais darbs)
Uzņēmuma organizatoriskie dokumenti un to noformēšanas kārtība.
Uzņēmuma organizatoriskā struktūra.
Biroja tehnika un tās izmantošanas iespējas.
Lēmumu pieņemšana un komunikācija.

PREČU UN PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA. 7 stundas (3 - teorija, 4 - patstāvīgais darbs)
Preču un pakalpojumu iepirkšana.
Cenu aptauju organizēšana.
Ārpakalpojumi.

MĀRKETINGS UN TIRGUS IZPĒTE. 6 stundas (4 - teorija, 2 - patstāvīgais darbs)
Mārketinga informācijas veidi, klasifikācija un raksturojums.
Informācijas iegūšanas avoti un līdzekļi.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZMAKSAS, PRODUKTU PAŠIZMAKSAS UN CENU KALKULĀCIJA. 8 stundas (4 - teorija, 4 - patstāvīgais darbs)
Izmaksas un to klasifikācija.
Pašizmaksas kalkulācija un cenas noteikšana.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS REZULTĀTUS RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI. 5 stundas (3 - teorija, 2 - patstāvīgais darbs)
Naudas plūsma.
Peļņas vai zaudējuma aprēķins.
Uzņēmuma finanšu stāvoklis un bilance.

NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS.
Biznesa plāna izstrāde un prezentācija.

Pieteikties mācībām tagad ir vienkārši, ātri un ērti!
Nospiežot PIETEIKTIES, jūs tiksit pārvirzīts uz kopējo pieteikšanās sistēmu mājas lapas macibaspieaugusajiem.lv e vidē.

Kas var pieteikties mācībām?
Mācību izmaksas!
Kā notiek pieteikšanās?

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Share This