fbpx

Kas var pieteikties mācībām?
Mācību izmaksas!
Kā notiek pieteikšanās?

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Citas ESF mācību iespējas:

IECERE (IDEJA) VEIKSMĪGAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI

Finanšu un mediju pratība pieaugušajiem.

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārta.

Mērķauditorija: STRĀDĀJOŠI UN PAŠNODARBINĀTI PIEAUGUŠIE.
Prasības izglītojamajiem: VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA.
Izglītības mērķis: ATTĪSTĪT KRITISKĀS DOMĀŠANAS PRASMES, IEGŪT, STRUKTURĒT UN IZVĒRTĒT INFORMĀCIJU.
Iegūstamais izglītības dokuments: APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.
Pedagogs: SANDRA ZELTIŅA – soc. zin. maģ. ekonomikā, LLU, 2010.g. bioloģijas-ķīmijas pedagoga specialitāte DPI, 1988.g.
Mācības notiks: BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLĀ,VIESTURA IELĀ 6, JŪRMALĀ, LV-2010, 303. KABINETĀ.

Nr. p.k. Datums (dd.mm.gggg.) Norises laiks (plkst. no-līdz) Ilgums (st.)
1 06.08.2019., otrdiena 18.00- 21.00 4
2 13.08.2019., otrdiena 18.00- 21.00 4
3 20.08.2019., otrdiena 18.00- 21.00 4
4 27.08.2019., otrdiena 18.00- 21.00 4
5 03.09.2019., otrdiena 18.00- 21.00 4
6 10.09.2019., otrdiena 18.00- 21.00 4
7 17.09.2019., otrdiena 18.00- 21.00 4
8 24.09.2019., otrdiena 18.00- 21.00 4
9 01.10.2019., otrdiena 18.00- 21.00 4
10 08.10.2019., otrdiena 18.00- 21.00 4

Pieteikties mācībām tagad ir vienkārši, ātri un ērti!
Nospiežot PIETEIKTIES, jūs tiksit pārvirzīts uz kopējo pieteikšanās sistēmu mājas lapas macibaspieaugusajiem.lv e vidē.

Kursa saturs:

NAUDA, TĀS VEIDI UN FUNKCIJAS. ĀRVALSTU VALŪTAS UN NORĒĶINI ĀRZEMĒS. CENAS UN INFLĀCIJA. 2 stundas.
Naudas funkcija, veidi, rašanās avoti.
Valūtas būtība, kursa svērstības.
Drošības prasības iepirkumiem internetā.
Cenu veidošanās metodes. Naudas vērtības izmaiņas inflācijas ietekmē.

PERSONĪGĀS FINANSES, IENĀKUMI, UZKRĀJUMI. KREDĪTI UN PARĀDI. 8 stundas
Ienākuma avotu raksturojums,karjeras iespējas,bruto un neto ienākumi.
Uzkrājumu veidošanas pamati.
Kredīti, to veidi.
Finanšu darījumu līgumi.

EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS IZMAIŅAS, LOMA UN IETEKME. PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS UN PAKALPOJUMU DROŠĪBA. NODOKĻI UN SABIEDRISKIE IZDEVUMI. 4 stundas
Ekonomisko un finanšu faktoru ietekme uz valsts un privātpersonu finanšu stāvokli.
Patērētāju tiesības, rīcība pārkāpumu gadījumos.
Nodokļu un dažādu valsts atbalstu pasākumu saistība, deklarāciju iesniegšana un sagatavošana.

SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS SISTĒMAS FINANSĒŠANA. SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS PABALSTI. PENSIJU SISTĒMA. 4 stundas
VSOI, sociālās apdrošināšanas sistēma, iedzīvotāju loma sociālājā apdrošināšanā, solidaritātes princips.
Sociālo pabalstu aprēķina sistēma.
Pensijas provizoriskais aprēķins.

RISKI, ATTIEKSME PRET TIEM. APDROŠINĀŠANAS SISTĒMA. POLISES CENAS NOTEIKŠANA. NODOKĻU ATVIEGLOJUMI. 2 stundas
Spēja noteikt savus finanšu riskus.
Apdrošināšanas principi.
Izvērtēt apdrošināšanas veidu daudzveidību.
Polišu cenu veidošana.
Atvieglojumi fiziskām un juridiskām personām. Klientu vajadzību noteikšana, pircēju motivācija.

FIZISKO PERSONU MAKSĀTNESPĒJAS UN BANKROTĒŠANAS PROCESA BŪTĪBA LATVIJĀ. MAKSĀTNESPĒJAS IESTĀŠANĀS SITUĀCIJA. 2 stundas
Maksātnespējas un bankrota procedūras.
Atpazīt maksātnespējas iestāšanās situāciju.

KRITISKĀS DOMĀŠANAS PAMATPRASMES. ANALĪZES VEIKŠANA. 6 stundas
Kritiskās domāšanas jēdziens. Nepieciešamība.
Kritiskās domāšanas pamatprincipi, analīze,  veselā uzbūves principi, korelācija, salīdzināšana.

PĀRLŪKPROGRAMMU IZMANTOŠANA UN INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA. INFORMĀCIJAS AVOTI, PLŪSMA UN UZTICAMĪBA. FAKTI UN VIEDOKĻI. PRIVĀTĀ UN PUBLISKĀ UZTICAMĪBA. IDENTITĀTES PATIESAS UN NEPATIESAS. 4 stundas
Pārlūkrogrammu atšķirības un izvēles vajadzības.
Nosauc informācijas avotu grupas, raksturo to uzticamības līmeni.
Atšķirības starp privāto un publisko informāciju.
Metožu izvēle , lai noskaidrotu vai pārbaudītu informācijas avotu identitāti.

VILTUS ZIŅAS, GALVENĀS PAZĪMES, TO ATPAZĪŠANA.VILTUS ZIŅU VEIDOŠANA UN IZPLATĪŠANA. 2 stundas
Darbs ar informācijas avotu, viltus ziņu atpazīstamība.
Viltus ziņu rašanās un izplatīšanas iemesli.

PAMATPASĀKUMI SAVU IERĪČU AIZSARDZĪBAI UN DATU AIZSARDZĪBAI. PRIVĀTĀS INFORMĀCIJAS NEIZPAUŠANA INTERNETĀ. 2 stundas
Drošības konfigurāciju ierīcēm, programmām.
Paroļu izmantošana, to maiņa.
Privātās informācijas izpaušana.
Viedokļa izteikšana. Stils, saturs un ētikas principi.

NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS. 4 stundas.

Pieteikties mācībām tagad ir vienkārši, ātri un ērti!
Nospiežot PIETEIKTIES, jūs tiksit pārvirzīts uz kopējo pieteikšanās sistēmu mājas lapas macibaspieaugusajiem.lv e vidē.

Kas var pieteikties mācībām?
Mācību izmaksas!
Kā notiek pieteikšanās?

KONTAKTI
Gunta Jēkabsone
T. 29129822
gunta.jekabsone@bulduri.lv

Share This