fbpx
Ekoloģiskā izglītība - lūk kur tā ir! BDV jaunieši savākuši 2,44 tonnas papīra un izglābuši 34 kokus, saņemot par to ATZINĪBAS RAKSTU no SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības "Piejūra" un 10 kg papīra!

Uzņēmums ik gadu aicina skolas uz sadarbību, tā palīdzot makulatūrai nonākt atkritumu poligonā „Janvāri”, kur tā tiek sapresēta, lai nodotu otrreizējai pārstrādei.

BDV jauniešus katru gadu mudina piedalīties konkursā vides zinību skolotāja Mag. paed. Ilita Bērziņa, tādējādi apliecinot  patiesu ieinteresētību un atbildību, īstenojot personību izglītošanu, kuras spētu kritiski izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumus, kas sekmē ekoloģiskās situācijas uzlabošanos un sabiedrības labklājības veidošanos.

Bulduru Dārzkopības vidusskolā pieejama dažāda veida interešu izglītība, kas apvienota Dizaina fabrikā. Dizaina fabrikas ietvaros ir nodibināts klubiņš “Zaļie spiegi” ar mērķi izzināt un saglabāt dabu. Jaunieši piedalās dažādās vides saglabāšanas akcijās, konkursos un aktivitātēs, tādējādi izrādot patiesu ieinteresētību ilgtspējīgā saimniekošanā, dabas resursu saglabāšanā un izmantošanā.  Kaut arī klubiņš tika veidots ar domu iesaistīt Tūrisma nozares jauniešus, īpaši tos, kuriem ir specializācija ekotūrismā, klubiņu labprāt apmeklē gan dārznieki, gan arī pavāri.

Ekoloģiskā izglītība - lūk kur tā ir! BDV jaunieši savākuši 2,44 tonnas papīra un izglābuši 34 kokus, saņemot par to ATZINĪBAS RAKSTU no SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības "Piejūra" un 10 kg papīra!

Uzņēmums ik gadu aicina skolas uz sadarbību, tā palīdzot makulatūrai nonākt atkritumu poligonā „Janvāri”, kur tā tiek sapresēta, lai nodotu otrreizējai pārstrādei.

BDV jauniešus katru gadu mudina piedalīties konkursā vides zinību skolotāja Mag. paed. Ilita Bērziņa, tādējādi apliecinot  patiesu ieinteresētību un atbildību, īstenojot personību izglītošanu, kuras spētu kritiski izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumus, kas sekmē ekoloģiskās situācijas uzlabošanos un sabiedrības labklājības veidošanos.

Bulduru Dārzkopības vidusskolā pieejama dažāda veida interešu izglītība, kas apvienota Dizaina fabrikā. Dizaina fabrikas ietvaros ir nodibināts klubiņš “Zaļie spiegi” ar mērķi izzināt un saglabāt dabu. Jaunieši piedalās dažādās vides saglabāšanas akcijās, konkursos un aktivitātēs, tādējādi izrādot patiesu ieinteresētību ilgtspējīgā saimniekošanā, dabas resursu saglabāšanā un izmantošanā.  Kaut arī klubiņš tika veidots ar domu iesaistīt Tūrisma nozares jauniešus, īpaši tos, kuriem ir specializācija ekotūrismā, klubiņu labprāt apmeklē gan dārznieki, gan arī pavāri.

Share This