fbpx
Jaunumi

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem “Uzņēmējdarbības pamati

BDV aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) , kuri nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās) un ir NENODARBINĀTI pieteikties apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, 160 akadēmisko stundu apjomā. Projekta ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001).

Plānotās mācību grupas:
07.09.2020 – 02.10.2020.
21.10.2020. – 17.11.2020.

Mācību norises laiks 2 reizes nedēļā pa 8 akadēmiskajām stundām dienā no plkst.9:00 – 15:45.

Mācību priekšmeti:
Uzņēmējdarbība un finanšu pamati
Darba tiesiskie pamati
Grāmatvedības pamati
Menedžments
Mārketinga pamati
Uzņēmējdarbības (biznesa) plāns.

Mācību laikā izglītojamiem, ja nav neattaisnotu mācību stundu kavējumi, iespēja saņemt stipendiju 5 eiro par vienu apmācību dienu, nepārsniedzot 115 eiro mēnesī.

Pieteikšanās mācībām klātienē līdz 31.augustam pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst.9:00 – 13:00, trešdienās no plkst.13:00 – 17:00), Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Viestura ielā 6, Jūrmalā telpā Nr.118 vai rakstot uz e-pastu uznemsana@bulduri.lv.

No 1.septembra pieteikšanās pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst.9:00 – 13:00, trešdienās no plkst.13:00 – 17:00).

Iesniedzamie dokumenti:
Iesniegums;
Apliecinājums par atbilstību mērķa grupai;
Personu apliecinoša dokumenta kopija;
Iepriekš iegūtās izglītības (vismaz pamata izglītības) apliecinoša dokumenta kopija uzrādot oriģinālu.

Vairāk par projektu http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jg_uznemsana/

Share This