fbpx

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana “Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viesturu ielā 6, Jūrmalā” vadības nodrošināšana

1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana “Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viesturu ielā 6, Jūrmalā” vadības nodrošināšana
3. Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23515

4. CPV kods 79421000-1 Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV” 2019/6-ERAF
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
7. Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar nolikumu

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23515

8. Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 17.jūlijam, plkst. 14.00

Elektroniski www.eis.gov.lv

9. Kontaktpersona

Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283,

e-pasts: bulduri@bulduri.lv.

10. Rezultāti Iepirkums pārtraukts. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23515
Share This