fbpx
Jaunumi , Kursi

Motorzāģa un krūmgrieža vadītāja kursi

BDV Mediju Centrs on 2019-12-20

Motorzāģa un krūmgrieža vadītāja kursi

Mērķauditorija: STRĀDĀJOŠI VAI PAŠNODARBINĀTI PIEAUGUŠIE NO 25 GADU VECUMA.
Prasības izglītojamajiem: PAMATA IZGLĪTĪBA.
Izglītības mērķis: PILNVEIDOT IZGLĪTOJAMĀ ZINĀŠANAS UN PRASMES DROŠI UN PRECĪZI VEIKT DARBUS AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI.
Iegūstamais izglītības dokuments: APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.
Pedagogs: ANDRIS SPAILE – maģistrs pedagoģijā, LLU, 2003.g. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte inženieris, 1986.
Mācības notiks: BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLĀ,VIESTURA IELĀ 6, JŪRMALĀ, LV-2010, 303. KABINETĀ.

Motorzāģa un krūmgrieža vadītāju kursi sākas no 10.03.2020.
KURSA SATURS
DARBA DROŠĪBA MEŽIZSTRĀDĒ 4 stundas.

Biežāk sastopamie darba vides riska faktori mežizstrādē.
Tehniskās prasības mežizstrādes darbā.

MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA VISPĀRĒJĀ UZBŪVE UN KOPŠANA 4 stundas.
Vispārējā motorzāģa uzbūve, darbības principi.
Vispārējā krūmgrieža uzbūve, darbības principi. Apkopes.

MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA SAGATAVOŠANA DAŽĀDU DARBU VEIKŠANAI 6 stundas.
Motorzāģa sagatavošana darbam.
Krūmgrieža sagatavošana darbam.

ERGONOMIJA. DARBA DROŠĪBA DARBĀ AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI 4 stundas.
Ergonomija darbā ar motorzāģi un krūmgriezi.
Darba drošības pamatprincipi.

DARBA PRASMES AR MOTORZĀĢI MEŽĀ 10 stundas.
Koka gāšanas metodika.
Atzarošana.
Sagarināšana.

DARBA PRASMES AR KRŪMGRIEZI MEŽĀ 4 stundas.
Darbs ar krūmgriezi, retināšanas pamatprincipi.

DARBS AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI. IEGŪTO ZINĀŠANU UN PRASMJU NOVĒRTĒŠANA 8 stundas.
Darbs ar motorzāģi un krūmgriezi mežā.
Prasmju vērtēšana.

Pieteikšanās veidlapa

Aizpildi pieteikuma veidlapu tūlīt un slēdz mācību līgumu pirmajā mācību dienā.

(nodokļu maksātāja kods vai uzņēmējsabiedrības reģistrācijas numurs vai personas kods, adrese.)
Share This