fbpx

Profesionālās pilnveides kurss “Koku kopšanas darbu pamati”.

BDV Mediju Centrs on 2019-09-23

Profesionālās pilnveides kurss KOKU KOPŠANAS DARBU PAMATI.

Zināšanas, kuras palīdzēs jums organizēt koku kopšanu publiskā un privātā sektorā!
Jūs iegūsiet valstiski atzītu diplomu par profesionālās pilnveides programmas apguvi!

No 2019. gada 31. oktobra līdz 2020. gadam 10. aprīlim Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Jūrmalā, Viestura ielā 6. Nodarbības notiks ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9:00 – 17:00

Mācību kurss paredzēts tiem, kuri vada un organizē apstādījumu koku kopšanas darbus publiskā un privātā sektorā. Programmas apguves laikā jūs iegūsiet aktuālu problēmu risinājumus koku kopšanas jautājumos! 

Programma palīdz labāk izprast:

  • Normatīvos dokumentus, kas saistīti ar koku ciršanu nemeža zemēs;
  • Koku stādīšanas un kopšanas vajadzības to dažādos vecuma posmos;
  • Koku inventarizācijas, iepirkumu sastādīšanas un radīto bojājumu noteikšanas principus;
  • Koptu koku stādījumu ietekmi uz pašvaldību budžetu, vides kvalitāti un ilgtspējību;
  • Koku, cilvēku un infrastruktūras konflikta cēloņus.

Programmas lektori: A.Svilāns, G.Leiburgs, E.Neilands, A.A.Baķe, U.Šmits, A.Spaile
Programmas vadītājs:  Andris Spaile, andris,spaile@bulduri.lv; T.29180371

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Koku kopšanas darbu pamati” ( 160 st), licence Nr. P-17301

Euro 505.00 vienā maksājumā vai dalīti. Sazinoties ar mums, lūdzu, norādiet, kā vēlaties veikt samaksu – vienā, divos vai trijos maksājumos un mēs izrakstīsim jums atbilstošu rēķinu.

Dendroloģija.
Koku/krūmu sugu atpazīšana.
Stādu izvēle un kvalitāte.
Koku/krūmu stādīšana.
Vēsturiskie stādījumi (Dižkoki).
Risku analīze un vadība pilsētvides koku saimniecībā.
Iepirkuma tehniskais un finanšu piedāvājums, darba uzdevumi, kontrole.
Darba aizsardzības prasības arborista darbā.
Arborista profesijas apguve Latvijā, Eiropā un Pasaulē. Sertifikācija.
Laba koku kopšanas prakse to dažāda vecuma posmos.
Koku inventarizācija un tās informācijas lietošana.
Koku stādījumu ilgtspējīga plānošana pilsētvidē
Koku, cilvēku un infrastruktūras konflikts.
Koku apsaimniekošanas izdevumu un guvumu analīze.
Pirmā palīdzība Seminārs.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 28. oktobrim aizpildot zemāk esošo pieteikuma veidlapu vai sūtot pieteikumu uz e-pastu muzizglitiba@bulduri.lv, kā arī zvanot pa tālruni 29435887

Mācības paredzēts uzsākt 31. oktobrī 2019. gadā.

Aizpildi pieteikumu tepat!
Ņemiet vērā, ka šajās mācībās drīkst piedalīties, sākot no 17 gadu vecuma.
(nodokļu maksātāja kods vai uzņēmējsabiedrības reģistrācijas numurs vai personas kods, adrese.)
Share This