fbpx
Jaunumi , Projekti

Projekts: “ARBORISTI: Pilsētu koku kopšana ilgtspējīgām pilsētām Baltijas jūras reģionā”

BDV Mediju Centrs on 2019-08-26

PROJECT “ARBORISTS: Urban Tree Care for Sustainable Cities in the Baltic Sea Region”

No. 2017-1-LT01-KA202-035253

Projekta uzdevumi:

    • Izstrādāt vadlīnijas Arboristu apmācītājiem
    • Izstrādāt koku kopšanas rekomendācijas vietējām pašvaldībām
    • Attīstīt skolotāju apmācības metodes Arboristu apmācībā
    • Apmācīt Arboristu skolotājus
    • Izveidot Evides mācību materiālus

Par projektu papildus informāciju var saņemt pie Pilsētvides un dizaina katedras vadītāja A.Spailes, e pasta adrese: andris.spaile@bulduri.lv, T. 29180371

Partneri
Share This