fbpx
Jaunumi

Izglītība, kuru iesaka darba devēji!

BDV Mediju Centrs on 2019-07-09
Bulduru Dārzkopības vidusskola ir viena no darba devēju ieteiktākajām profesionālajām mācību iestādēm!

TOPa veidošanā šogad piedalījies rekordliels skaits uzņēmumu, kas norāda uz darba devēju ilgtermiņa stratēģiju
personāla piesaistē un vēlmi iesaistīties jauniešu karjeras izvēlē, veicinot ekonomisko attīstību Latvijā.

Darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOPs tiek veidots, lai nodrošinātu jauniešiem nepastarpinātu informāciju
par darba tirgu, palīdzot pamatskolu, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu absolventiem šovasar izdarīt
pareizo tālākās izglītības izvēli, kas rezultētos veiksmīgā karjerā.
LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu
TOPs ir labs informatīvais līdzeklis absolventiem, jo tā veidošanā piedalījās visdažādākie Latvijas uzņēmumi, kuri
ir ieinteresēti, lai darba tirgū nonāktu zinoši speciālisti.”

“Aicinām jauniešus izglītības iestāžu izvēli balstīt uz racionālu pieeju un uzklausīt darba devēju ieteikumus, jo viņi
ir tie, kuri spēj novērtēt izglītības iestāžu sagatavoto jauniešu profesionālo kvalitāti un atbilstību darba tirgum. Viņi
ir tie, kuri spēj pateikt, no kurām skolām nāk labākie absolventi,” norāda Prakse.lv vadītājs Jānis Logins.
LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izšķiroties par studiju jomu un
izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas izvēlētajā nozarē. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus
nozaru griezumā un konkrētās profesijās, lai ikviens jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.
Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot
karjeras portālā Prakse.lv adresē www.prakse.lv/top

Darba devēju visbiežāk minēto profesiju lokā arī šogad ir IT nozares specialitātes
Jau astoto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba
devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu,
kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un
profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba
devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2650 darba devēji, kas ir 15 reižu vairāk nekā pirmajā TOPa
tapšanas gadā.

Darba devēji visaugstāko atzinību jau astoto gadu izrāda Rīgas Tehniskajai universitātei, savukārt kā
visatzītākā studiju programma jau trešo gadu ir kļuvusi Latvijas Universitātes datorzinātņu programma.
Apkopojot informāciju par darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm, TOPa līdera godu saglabā Rīgas
Tehniskā universitāte (RTU), kurai seko Latvijas Universitāte (LU), Biznesa augstskola „Turība” (BAT), Latvijas
Lauksaimniecības universitāte (LLU) bet TOP 5 noslēdz Banku augstskola (BA).
TOPā visnovērtētākā studiju programma ir LU datorzinātņu programma. Pirmajā desmitniekā ir RTU datorzinātņu,
informācijas tehnoloģijas un būvniecības studiju programma, LU apgūstamās studiju programmas –
komunikācijas un vadības zinātņu programmas, BAT studiju programma – Uzņēmējdarbības vadīšana.
Desmitniekā ierindojas arī BA studiju programma – uzņēmējdarbības vadība, kā arī divas Juridiskās koledžas
programmas Tiesību zinātnes un Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
Darba devēji sāk akcentēt profesionālās izglītības kvalitāti!
Darba devēji šogad aktīvi izteikuši pozitīvus balsojumus par profesionālajām skolām un koledžām. TOPā
visnovērtētākā profesionālā skola ir Rīgas Valsts tehnikums, kā otrā ir Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums, seko Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Rīgas mākslas un mēdiju tehnikums un TOP5
noslēdz Ogres tehnikums
TOPā visnovērtētākā koledža ir Rīgas tehniskā koledža, seko Juridiskā koledža, Rīgas celtniecības koledža,
Alberta koledža un TOP5 noslēdz Latvijas kultūras koledža.

Par LDDK:
Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir
dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko
sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114
nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju
asociācijas un federācijas.

Par Prakse.lv:
Prakse.lv ir lielākais izglītības un karjeras portāls Latvijā, apvienojot vairāk nekā 100 000 jauno profesionāļu un
6000 darba devēju. Tā ir platforma, kurā jaunieši var atrast sev piemērotāko darba devēju praksei vai darbam,
savukārt darba devēji atrast talantīgus jaunos darbiniekus. Portālā ik dienu pieejamas vairāk nekā 2000 prakses
un darba vakances tieši jauniešiem. Portālā papildus iespējams iepazīties ar profesijām un mācību iestāžu
piedāvātajām studiju programmām, ar darba devēju ieteikumiem studiju programmu izvēlei, iepazīt darba devējus
ar virtuālo praksi. Portāla mērķis ir palīdzēt jauniešiem veidot savu karjeru veiksmīgāk un palīdzēt piesaistīt
talantus darba devējiem.

Share This