fbpx
Projekti

Dažādu augu aizsardzības metožu ietekme uz sīpolaugu un zemeņu augšanu un ražu Latvijas apstākļos

BDV Mediju Centrs on 2019-06-13
SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola

īsteno projektu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros.
Projekta mērķis: demonstrēt dažādu augu aizsardzības metožu ietekmi un ziemas sīpolu, ziemas ķiploku, un zemeņu augšanu un ražu Latvijas apstākļos.
Projekta īstenošanas laiks: 17.05.2019. – 17.05.2023.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Share This