fbpx
Inese Cepleniece on 2019-05-15
Līdz 2019. gada 30. augustam iespējams pieteikties ESF finansētām mācībām projekta Jauniešu garantija ietvaros. 

Ja esi mērķtiecīgs 17-29 gadus jauns cilvēks, šobrīd nestrādājošs, nāc mācīties Bulduros un veido savu karjeru ļoti pieprasītās profesijās! Iegūsti pamatiemaņas, sāc strādāt un izmanto BDV audzēkņu priekšrocības studēt tālāk Latvijas Lauksaimniecības univeritātē saistītajā jomā!

Profesija tiek apgūta pusotra gada laikā, tai skaitā 15 nedēļas prakse, kuru BDV nodrošina kādā no Latvijas vai Eiropas uzņēmumiem. Mācību noslēgumā jākārto kvalifikācijas eksāmens. Mācības rezultēsies ar DIPLOMU par profesionālo vidējo izglītību, lieliskiem kontaktiem un vērtīgu pieredzi.

Jauniešu garantija projekts noslēgsies jau šogad – 2019. gadā. Tas nozīmē, ka šī ir pēdēja iespēja koncentrēti un īsā laika posmā apgūt jaunu profesiju, kas, pateicoties BDV sadarbībai ar LLU, daudz vieglāk pavērs ceļu jaunas karjeras izveidošanā.

Iepazīties ar PIETEIKUMA ANKETU

Anketu lejuplādē, aizpilda elektroniski un izprintē. To var iesniegt uz vietas skolā Viestura ielā 6, Jūrmalā BDV Informācijas centrā 1. stāvā no plkst. 9:00 – 15:00 vai ieskenētā veidā atsūtīt uz e pastu macibudala@bulduri.lv  
Anketu var arī aizpildīt ar roku un iesniegt uz vietas skolā BDV Informācijas centrā.

Jauniešu garantija ir profesionālās izglītības īstenošanas programma, kuru finansē ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālais fonds, kā arī Latvijas valsts.

Absolventu aptaujas liecina, ka Jauniešu garantijā iegūtā izglītība palīdz atrast darbu – pusgadu pēc izlaiduma 72% aptaujāto absolventu strādā, puse no viņiem – iegūtajā profesijā.

Uzņemšanas noteikumi

Tu vari pieteikties, ja…
esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;

esi ieguvis vismaz vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments, taču Tev var būt iegūta arī augstākā izglītība;

esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā.

Der, arī, ja…
 esi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;

 vienlaikus studē nepilna laika studiju programmās.

Tomēr ņem vērā, ka…
 vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā;

 ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas.

Priekšrocības, mācoties JAUNIEŠU GARANTIJA projekta ietvaros.

būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,

saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),

varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,

nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā

atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,

papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,

apmaksās ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,

apmaksās civiltiesisko apdrošināšanu,

nodrošinās obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Jauniešu garantija ir profesionālās izglītības īstenošanas programma, kuru finansē ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālais fonds, kā arī Latvijas valsts.

Absolventu aptaujas liecina, ka Jauniešu garantijā iegūtā izglītība palīdz atrast darbu – pusgadu pēc izlaiduma 72% aptaujāto absolventu strādā, puse no viņiem – iegūtajā profesijā.

Share This