fbpx
kaspars on 2019-03-21
Vienas siltumnīcas ar dubultās plēves segumu piegāde un būvniecība
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Vienas siltumnīcas ar dubultās plēves segumu
piegāde un būvniecība
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods 45000000-7
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV” 2019/2
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 1.aprīlim,
plkst. 14.00 elektroniski www.eis.gov.lv
10. Kontaktpersona Edgars Logins, tālr. (+371) 29217338, e-pasta adrese edgars.logins@bulduri.lv
11. Rezultāts Iepirkums izbeigts bez rezultāta

Pielikumi:

Iepirkuma tehniskā specifikācija

Share This