fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Traktoru (lauksaimniecības, universālā, dārza) un agregātu iegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods 16700000-2
5. Identifikācijas numurs BDV-2017/04
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 10.novembrim, plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas -Ēvalds Juhņēvičs, tālr. 29230283, epasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv

Pielikumi:

Tehniskā specifikācija

Pieteikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

Nolikums

 Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

 Pretendenta veikto piegāžu saraksts

 Līgums

Ziņojums par rezultātu

Share This