fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Tīkla maršrutizētājs un portatīvie datori Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods CPV kods 30200000-1
5. Identifikācijas numurs BDV-2017/16
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. 13.novembrim, plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas – Aigars Putnieks, tālrunis 26149134, epasts: admin@bulduri.lv

Pielikumi:

Nolikums

Protokols

4.1.6. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu piegādes līgumu vismaz EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro) no pretendenta iesniegtās līgumcenas;

Vai tiešām ir jābūt bijušam līgumam par 50 000 Eur, ja šī brīža iepirkums ir tikai par diviem datoriem un vienu maršrutētāju, kur summa noteikti nav lielāka par ~5000 Eur?

Atbilde:

Pasūtītājs Nolikumā ir norādījis pretendenta atlases kritērijus un šobrīd nav pamata tos mainīt.

Share This