fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Sporta zāles grīdas nomaiņa Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta nama zālē
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods 45432100-5
5. Identifikācijas numurs BDV-2017/07
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 23. oktobrim, plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas -Ēvalds Juhņēvičs, tālr. 29230283, epasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv

Pielikumi:

Nolikums

Pieteikums dalībai iepirkumā

Share This