fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19

Pārtraukts

1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Kosmētiskais remonts Bulduru dārzkopības vidusskolas mācību korpusā
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods CPV kods 45453100-8
5. Identifikācijas numurs BDV-2017/11
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. 30.oktobrī, plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas – Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, e-pasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv.

Pielikumi:

Nolikums

Tehniskā specifikācija

 Lēmums

Share This