fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Cietā kurināmā – kokskaidu granulu piegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolai
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods 09111400-4
5. Identifikācijas numurs BDV-2017/03
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 3.oktobrim, plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas -Ēvalds Juhņēvičs, tālr. 29230283, epasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv

Pielikumi:

NOLIKUMS

Iepirkumu komisijas ziņojums

Share This