fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Nojaukšanas darbi un teritorijas sakopšana Ķemeru ielā 76/84, Jūrmalā
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods CPV kods – 45111100-9
5. Identifikācijas numurs BDV-2017/09
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

 

9. Citas ziņas

 

Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 23. oktobrim, plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas -Ēvalds Juhnēvičs, tālr. 29230283, epasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv

 

Pielikumi:

Nolikums

Tehniskais projekts

Protokols

Līgums

Share This