fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Mācību laboratoriju aprīkojums Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā (8 daļas)
4. CPV kods CPV kods 38000000-5
5. Identifikācijas numurs BDV-2017/12
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. 17.novembrim, plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas – Edgars Logins, tālr. 29217338, e-pasts:edgars.logins@bulduri.lv

Pielikumi:

Nolikums

Ziņojums

Jautājums:

Nolikumā pieprasītajām pieredzēm – ,,Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu piegādes līgumu vismaz EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro) no pretendenta iesniegtās līgumcenas“. Vai tas nozīmē ka par līdzvērtīgu piegādes līgumu uzskatāms līgums, kura vērtība bez PVN ir vismaz EUR 50 000,00?

Atbilde: 

Jā, par līdzvērtīgu piegādes līgumu uzskatāms līgums, kura vērtība bez PVN ir vismaz EUR 50 000,00.

Share This