fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Kosmētiskais remonts Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusā
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods CPV kods 45453100-8
5. Identifikācijas numurs BDV-2017/14
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. 31.oktobrim, plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas – Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, e-pasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv.

Pielikumi:

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Protokols

Jautājumi:

SIA “NEJSS”

Labdien,
Mums ir radies jautājums sakarā ar iepirkumu: “Kosmētiskais remonts Bulduru dārzkopības vidusskolas mācību korpusā”, ID Nr. BDV-2017/14: Lūdzam sniegt detalizētāku informāciju ar konkrētiem darbu apjomiem, tehniskās specifikācijas sekojošām pozīcijām:

124 Līgumcena Iekšējā elektroapgāde
125 Līgumcena Iekšējās elektroinstalācijas un apgaismojuma tīklu atjaunošana m2  300.00
127 Līgumcena Iekšējie vājstrāvu tīkli
128 Līgumcena Apziņošanas sistēmas tīklu atjaunošana m2  300.00
129 Līgumcena UAS sistēmas tīklu atjaunošana m2  300.00
130 Līgumcena DATA  sistēmas tīklu atjaunošana m2  300.00
132 Līgumcena Iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija
133 Līgumcena Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu nomaiņa m2  300.00
140 Līgumcena Apkures sistēma
141 Līgumcena Iekšējās apkures sistēmas : stāvvadi, apsaiste, radiātori,  nomaiņa m2  300.00
143 Līgumcena Ventilācijas sistēma
144 Līgumcena Ventilācijas sistēmas gala interjēra detaļu nomaiņa un ventilācijas sistēmas gaisa vadu lokālais remonts m2  300.00

Atbildes:

Atbilde

Otrā stāva plāns – robežtabula

Share This