fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Ķīmijas mācību laboratorijas aprīkojums Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods CPV kods 38000000-5
5. Identifikācijas numurs BDV-2017/13
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. 15.novebrim, plkst. 13.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas – Līga Prieciņa, tālrunis 28826334, e-pasts: liga.priecina@bulduri.lv

Pielikumi:

Nolikums

Ziņojums

Share This