fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana Bulduru Dārzkopības vidusskolai
3. Paredzamais piepirkuma apjoms Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā
4. CPV kods 79211000-6
5. Identifikācijas numurs BDV 2016/07
6. Paredzmā līgumcena Ls (bez PVN) Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā
7. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada 14.jūnijam, plkst. 09:00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā iepirkumu komisijas sekretārei vai atsūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildus informāciju par iepirkumu iespējams saņemt pie iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Dzintara Lorenca (tālr.28351810,tālr./ fakss 67753135, e–pasts – bulduri@bulduri.lv)
Pielikumi:

Uzaicinājums, Tehniskā specifikācija

Paziņojums par noslēgto līgumu

Share This