fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Dabasgāzes iegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma dokumentācija pieejama eis.gov.lv

3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv
4. CPV kods 09123000-7
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV” 2018/11
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. 19.oktobrim, plkst. 15.00  eis.gov.lv
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, e-pasts:evalds.juhnevics@bulduri.lv.
Share This