fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusa telpu remonts
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods 45000000-7
5. Identifikācijas numurs BDV-2018/2
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2018.gada 26.martam , plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūtīt pa pastu
10. Kontakpersona Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, evalds.juhnevics@bulduri.lv.

 

SIA “BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA” IEPIRKUMU KOMISIJAS ZIŅOJUMSZIŅOJUMS

Ieviesusies kļūda nolikuma punktā 2.3.  –  “2018.g. 26. marts” vietā jābūt “2018.g. 12. marts” !

Ieviesusies kļūda nolikuma punktā 15.  –  “Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” ” vietā jābūt “Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola”” !

Pielikumi:

Nolikums

Tāmes forma

Telpu plāni

Prasibas laboratorijam 1.stavs

Telpu izkārtojums nepieciešamās prasības 1.stavs

Telpas shēma kopējā 1.variants

Telpas shēma kopējā 2.variants

SKS plāni

SKS apjoms

SKS apliecinājums

Laboratorijas kabinetu tehniskās prasības

Share This