fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Bulduru Dārzkopības vidusskolas inženiertehnisko komunikāciju sistēmu remonta darbi”
3. Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

4. CPV kods

45220000-5

5. Identifikācijas numurs

BDV-2018/9

6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010

8. Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2018.gada 14.jūnijam, plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūtīt pa pastu
10. Kontaktpersona Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, e-pasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv.

Pielikumi:

Nolikums

Specifikācija

Protokols

Share This