fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas projekta aktualizācija un izbūve Bulduru Dārzkopības vidusskolai
3. Paredzamais piepirkuma apjoms Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā
4. CPV kods 45312100-8
5. Identifikācijas numurs BDV 2016/05
6. Paredzmā līgumcena Ls (bez PVN) Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā
7. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada 26.aprīlim, plkst. 11:00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220. kabinetā iepirkumu komisijas sekretārei vai atsūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildus informāciju par iepirkumu iespējams saņemt pie iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Dzintara Lorenca (tālr.28351810,tālr./ fakss 67753135, e–pasts – bulduri@bulduri.lv)
Pielikumi:

Uzaicinājums

Pielikums 1A-1

Pielikums 1A-2

Pielikums 1B-1

Pielikums 1B-2

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Share This