fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-18
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Ēku ugunsdzēsības un ugunsaizsardzības sistēmu tehniskā projekta izstrāde un realizācija Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusā, mācību ražošanas darbnīcā un dienesta viesnīcā Nr.2, Viestura 6”

Iepirkuma dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14488

3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv
4. CPV kods 45000000-7
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV” 2018/13
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 21. novembrim, plkst. 14.00 eis.gov.lv
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, e-pasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv.
Share This