fbpx
kaspars on 2018-12-09

Reģistrēti

Latvijas Republikas

Komercreģistrā

2017. gada 13. martā

Ar Nr. 40003482021

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

Bulduru Dārzkopības vidusskola

STATŪTI

Statūti apstiprināti ar

Latvijas Lauksaimniecības

universitātes Senāta lēmumu Nr. 9-63

2017. gada 8.februārī

I. Vispārīgie jautājumi

       1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bulduru Dārzkopības vidusskola

(turpmāk – Sabiedrība)

2.Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

 • Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība ( 85.32);
 • Citur neklasificēta izglītība (85.59);
 • Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60);
 • Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19);
 • Dārzeņu audzēšana (01.13);
 • Sēkleņu un kauleņu audzēšana (01.24);
 • Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25);
 • Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana (01.28);
 • Augu pavairošana (01.30);
 • Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20);
 • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68,20);
 • Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un  inženierzinātnēs (72.19);
 • Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30);
 • Atrakciju un atpūtas parku darbība (93.21);
 • Cita neklasificēta komercdarbība.

3.Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus

Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un Sabiedrības locekļiem nosūta pa

pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas Sabiedrībai, vai nodod personīgi.

 

II. Pamatkapitāls un daļa

         4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 2 898 389,00 (divi miljoni astoņi simti deviņdesmit astoņi

tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi eiro)

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 898 389,00 (divi miljoni astoņi simti deviņdesmit astoņi

tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi kapitāla daļās.)

 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

III. Valde

          7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.

8. Valdes locekli ieceļ amatā uz pieciem gadiem.

9. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore

Irina Pilvere

Jelgava, 2017. gada __. ___________

Share This