fbpx
PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA
Ainavu būvtehniķis

Ainavu būvtehniķa profesiju 2019./20. mācību gadā var apgūt ESF projekta “Jauniešu garantija” ietvaros BEZMAKSAS no 17-29 gadu vecumam. Noskaidro pieteikšanās kārtību TE 

AINAVU BŪVTEHNIĶIS – speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus.

DARBA IESPĒJAS – ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un
apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • dārzu plānošana,
 • dārzu veidošana un kopšana,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • dārzeņkopība,
 • augļkopība,
 • dārzu un parku vēsture,
 • mērniecība,
 • zīmēšana,
 • kompozīcija un krāsu mācība,
 • botānika un augu fizioloģija,
 • apstādījumu augu audzēšana,
 • profesionālā svešvaloda,
 • mašīnas un mehānismi apstādījumiem,
 • sabiedrības un cilvēka drošība
 • profesionālā komunikācija

BDV jaunieši izglābj 34 kokus!

BDV jaunieši savāc 2.44 tonnas papīra, saņemot par to...

Lasīt vairāk
Bulduru Dārzkopības vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, kur jau kopš 1910. gada apgūst ainavu būvtehniķa profesiju.

Dārzi un parki nav tikai celiņu cauraustas koku un krūmu grupas, kas izceļ puķu dobju košumu, tie ir sarežģīti un komplicēti arhitektūras veidojumi, kurus projektējuši, stādījuši un kopuši labākie dārznieki un ainavu meistari (Baiba Pīra-Rezovska, Anitra Tooma).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Ainavu būvtehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu fakultātē Ainavu arhitektūras un plānošanas programmā bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
Darbu organizēšanu objektā
1. iepazīties ar darba uzdevumu un situāciju objektā. 2. identificēt objekta adresi. 3. izstrādāt darba organizācijas plānu un laika grafiku. 4. organizēt konkrētu darbu veikšanu. 5. sagādāt materiālus, tehniku u.c. resursus. 6. apmācīt personālu ainavu ierīkošanas darbos. 7. organizēt darba vietu objektā. 8. sagatavot veikto darbu dokumentāciju. 9. ievērot ētikas normas, efektīvas komunikācijas, uzvedības un saskarsmes principus. 10. identificēt potenciālos riskus darba uzdevuma izpildē.
Objekta teritorijas labiekārtošanu
1. veikt teritorijas labiekārtojuma izbūves priekšdarbus. 2. nospraust objektu dabā. 3. veikt pamatnes reljefa izbūves darbus. 4. būvēt celiņu un laukumu, sporta un rotaļu laukumu segumus. 5. būvēt arhitektūras mazās formas, sporta un rotaļu ierīces un aprīkojumu, norobežojošos elementus. 6. būvēt ūdens malas un tilpnes, t.sk. nostiprināt nogāzes. 7. montēt laistīšanas un drenāžas (lietus ūdeņi) sistēmas. 8. ierīkot jumta dārzus.
Apstādījumu būvēšanu
1. pasūtīt stādāmo materiālu. 2. veikt stādāmā materiāla loģistiku. 3. nodrošināt augsnes sagatavošanu apstādījumu izbūvei. 4. organizēt stādāmā materiāla uzglabāšanu stādīšanai. 5. organizēt stādu izvietošanu. 6. organizēt stādu stādīšanu. 7. izbūvēt dažāda veida zālienus.
Objekta teritorijas uzturēšanu
1. kopt ceļu un laukumu segumu. 2. kopt kokaugu stādījumus. 3. kopt lakstaugu stādījumus. 4. kopt arhitektūras mazās formas. 5. kopt zālienu. 6. kopt sporta un rotaļu laukumus. 7. kopt laistīšanas un drenāžas sistēmas. 8. organizēt labiekārtojuma un apstādījumu elementu bojājumu novēršanu.
Apstādījumu ierīkošanai un kopšanai piemērotu darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas izmantošanu un uzturēšanu
1. iepazīstināt darbiniekus ar darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas lietošanas instrukcijām un drošiem darba paņēmieniem. 2. izvēlēties darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 3. lietot darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 4. kontrolēt darba rīku, inventāra un mehānismu tehnisko stāvokli. 5. organizēt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas remonta darbus. 6. veikt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas uzglabāšanu un uzskaiti.
Darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību ievērošanu
1. atbildēt par normatīvo aktu prasību darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā ievērošanu objektā. 2. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu motorinstrumentu lietošanā un glabāšanā objektā. 3. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, strādājot ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem objektā. 4. nodrošināt kolektīvos un individuālos darba aizsardzības līdzekļus, drošības ierīces un to lietošanu objektā. 5. nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. 6. instruēt darbiniekus ergonomisku darba paņēmienu lietošanā. 7. ievērot darba aizsardzības prasības darbam augstumā.
Video: Ainavu būvtehniķis Bulduru Dārzkopības vidusskolā gūst pamatiemaņas arī arborismā.
PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA
Parka dārznieks
 • Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1.5 gadi
 • Neklātienē (maksas programma): 2.5 gadi
 • Kvalifikācija: 3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile
 • Kontakti: andris.spaile@bulduri.lv, 29180371

PARKA DĀRZNIEKS –  veic uzdevumus, kas saistīti ar ainavas, parku, dārzu veidošanu un kopšanu. Plāno, organizē un vada savu darbu objektā.  Spēj pielietot ainavas elementu izbūvei nepieciešamās tehnoloģijas, darba paņēmienus un agrotehniskos pasākumus. Pazīst augus, prot tos pielietot un kopt. Orientējas dārza tehniskajā aprīkojumā.

DARBA IESPĒJAS –  strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un
apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants. Pieprasījums pēc šiem speciālistiem joprojām pārsniedz piedāvājumu. Nāc mācīties Bulduros un uzsāc savas darba gaitas Latvijas veiksmīgākajos uzņēmumos un strādā ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • dārzu plānošana,
 • dārzu veidošana un kopšana,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • dārzeņkopība,
 • augļkopība,
 • dārzu un parku vēsture,
 • mērniecība,
 • zīmēšana,
 • kompozīcija un krāsu mācība,
 • botānika un augu fizioloģija,
 • apstādījumu augu audzēšana,
 • profesionālā svešvaloda,
 • mašīnas un mehānismi apstādījumiem,
 • sabiedrības un cilvēka drošība
 • profesionālā komunikācija

BDV jaunieši izglābj 34 kokus!

BDV jaunieši savāc 2.44 tonnas papīra, saņemot par to...

Lasīt vairāk
Bulduru Dārzkopības vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, kur jau kopš 1910. gada apgūst parka dārznieka jeb daiļdārznieka profesiju.

Dārzi un parki nav tikai celiņu cauraustas koku un krūmu grupas, kas izceļ puķu dobju košumu, tie ir sarežģīti un komplicēti arhitektūras veidojumi, kurus projektējuši, stādījuši un kopuši labākie dārznieki un ainavu meistari (Baiba Pīra-Rezovska, Anitra Tooma).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Parka dārzniekiem ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu fakultātē Ainavu arhitektūras un plānošanas programmā bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
Darbu organizēšanu objektā
1. iepazīties ar darba uzdevumu un situāciju objektā. 2. identificēt objekta adresi. 3. izstrādāt darba organizācijas plānu un laika grafiku. 4. organizēt konkrētu darbu veikšanu. 5. sagādāt materiālus, tehniku u.c. resursus. 6. apmācīt personālu ainavu ierīkošanas darbos. 7. organizēt darba vietu objektā. 8. sagatavot veikto darbu dokumentāciju. 9. ievērot ētikas normas, efektīvas komunikācijas, uzvedības un saskarsmes principus. 10. identificēt potenciālos riskus darba uzdevuma izpildē.
Objekta teritorijas labiekārtošanu
1. veikt teritorijas labiekārtojuma izbūves priekšdarbus. 2. nospraust objektu dabā. 3. veikt pamatnes reljefa izbūves darbus. 4. būvēt celiņu un laukumu, sporta un rotaļu laukumu segumus. 5. būvēt arhitektūras mazās formas, sporta un rotaļu ierīces un aprīkojumu, norobežojošos elementus. 6. būvēt ūdens malas un tilpnes, t.sk. nostiprināt nogāzes. 7. montēt laistīšanas un drenāžas (lietus ūdeņi) sistēmas. 8. ierīkot jumta dārzus.
Apstādījumu būvēšanu
1. pasūtīt stādāmo materiālu. 2. veikt stādāmā materiāla loģistiku. 3. nodrošināt augsnes sagatavošanu apstādījumu izbūvei. 4. organizēt stādāmā materiāla uzglabāšanu stādīšanai. 5. organizēt stādu izvietošanu. 6. organizēt stādu stādīšanu. 7. izbūvēt dažāda veida zālienus.
Objekta teritorijas uzturēšanu
1. kopt ceļu un laukumu segumu. 2. kopt kokaugu stādījumus. 3. kopt lakstaugu stādījumus. 4. kopt arhitektūras mazās formas. 5. kopt zālienu. 6. kopt sporta un rotaļu laukumus. 7. kopt laistīšanas un drenāžas sistēmas. 8. organizēt labiekārtojuma un apstādījumu elementu bojājumu novēršanu.
Apstādījumu ierīkošanai un kopšanai piemērotu darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas izmantošanu un uzturēšanu
1. iepazīstināt darbiniekus ar darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas lietošanas instrukcijām un drošiem darba paņēmieniem. 2. izvēlēties darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 3. lietot darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 4. kontrolēt darba rīku, inventāra un mehānismu tehnisko stāvokli. 5. organizēt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas remonta darbus. 6. veikt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas uzglabāšanu un uzskaiti.
Darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību ievērošanu
1. atbildēt par normatīvo aktu prasību darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā ievērošanu objektā. 2. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu motorinstrumentu lietošanā un glabāšanā objektā. 3. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, strādājot ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem objektā. 4. nodrošināt kolektīvos un individuālos darba aizsardzības līdzekļus, drošības ierīces un to lietošanu objektā. 5. nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. 6. instruēt darbiniekus ergonomisku darba paņēmienu lietošanā. 7. ievērot darba aizsardzības prasības darbam augstumā.
Video: Parka dārznieks Bulduru Dārzkopības vidusskolā gūst pamatiemaņas arī arborismā.
PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA
Kokkopis (arborists)
 • Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 1 gads (no 17 gadu vecuma)
 • Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1 gads (no 17 gadu vecuma)
 • Neklātiene (maksas programma): 1 gads (no 17 gadu vecuma)
 • Kvalifikācija: 2. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile
 • Kontakti: andris.spaile@bulduri.lv, 29180371

KOKKOPIS (ARBORISTS) – kvalificēts strādnieks, kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Dendroloģija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Augu aizsardzība
 • Apstādījumu veidošana
 • Darbainstrumenti un aprīkojums
 • Koku vainagu veidošana
 • Apstādījumu koku un krūmu kopšana

BDV jaunieši izglābj 34 kokus!

BDV jaunieši savāc 2.44 tonnas papīra, saņemot par to...

Lasīt vairāk
Kokkopja (arborista) profesiju ar Eiropas serttifikāciju Latvijā var iegūt tikai Bulduru Dārzkopības vidusskolā!

Daudziem no mums koki ir pastāvīgs spēks mūsu dzīvē. Tie plaukst mūsu pagalmos, pilsētas ielās un apkārtnes parkos, mūsu ikdienas rutīnas drudžainajam ritmam piešķir pazemīgu noskaņojumu. Ziemeļu klimatā  mainīgie lapu koki  vēstī par jaunas sezonas tuvošanos un, kad visapkārt uzsprāgst sarkanas, oranžas un dzeltenas lapu lapotnes, tas liecina par ziemas tuvošanos. Pavasarī briest pumpuri un svaigi zaļie dzinumi, tas ir atjaunotās dzīves laiks un atkal jauns sākums (Daniel & Erin Prendergast).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Ja kokkopja, arborista profesiju apgūst pēc pamatskolas, vidusskolas priekšmetus ir iespējams apgūt un nokārtot kādā no Valsts Tālmācības vidusskolām, tādējādi nodrošinot iepēju studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). Bulduru Dārzkopības vidusskola ir LLU struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. Kokkopjiem (arboristiem) ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu, kā arī Meža fakultātē, bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
Darba vietas iekārtošana
 sagatavot darba vietas lapu;  iekārtot darba vietu;  veidot efektīvu komunikāciju ar objektā esošajām personām, ievērojot ētikas normas;  aprīkot darba vietu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  organizēt transportlīdzekļu un gājēju plūsmu objektā;  sakārtot darbu izpildes vietu.
Koku stādīšana
 veikt koku stādu loģistiku;  sagatavot koku stādīšanai;  sagatavot stādbedres koka stādīšanai;  stādīt kokus un dižkokus;  pārstādīt koku;  stabilizēt kokus pēc stādīšanas;  veikt pēcstādīšanas darbus.
Koka vainaga veidošana
 sasniegt darba pozīciju;  kopt dabīgas formas koka vainagu; 2  veidot koka vainaga mākslīgas formas;  likvidēt bīstamos zarus;  uzstādīt vainaga drošināšanas sistēmas;  kopt īpašus kokus.
Koka nozāģēšana
 pārskatīt koku ciršanas dokumentāciju pirms darbu uzsāksanas;  nozāģēt koku no celma;  nozāģēt koku pa daļām;  nozāģēt paaugstinātas sarežģītības kokus;  piedalīties avārijas koku likvidēšanā;  utilizēt koka zāģēšanas atliekas.
Koku aizsargāšana būvlaukumā
 sagatavot kokus pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu laikā;  ievērot darba aizsardzības prasības būvniecības objektos;  uzstādīt individuālos un kolektīvos koku aizsardzības līdzekļus;  uzstādīt laistīšanas sistēmas;  veikt sakņu sistēmas aizsardzības pasākumus;  kopt bojātas koka daļas.
Speciālizētā darba aprīkojuma izmantošana un uzturēšana
 komplektēt kāpšanas aprīkojumu atbilstoši darba uzdevumam;  kontrolēt kāpšanas aprīkojuma stāvokli un darbību darba laikā;  veikt vienkāršus kāpšanas aprīkojuma apkopes darbus;  lietot elektroinstrumentus;  lietot motorinstrumentus;  lietot specializēto tehniku.
Darba tiesību, darba un vides aizsardzības prasību ievērošana
 veikt darbus, ievērojot normatīvo aktu prasības darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā;  lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus un drošības ierīces;  novērtēt riskus darba uzdevuma izpildē;  nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem;  lietot marķētu, lietošanai atbilstošu darba inventāru;  lietot ergonomiskos darba paņēmienus un inventāru;  ievērot vides aizsardzības prasības motorinstrumentu un elektroinstrumentu lietošanā un glabāšanā;  ievērot vides aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;  lietot bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgus darba paņēmienus.
Sportiskā sagatvotība
 skolai ir sava sporta un trenažieru zāle
Teorija tālmācībā
Visi teorijas materiāli un pārbaudes darbi pieejami elektroniski - topošie speciālisti to visu var apgūt sev ērtā vietā un laikā, praktiskā apmācība uz vietas skolā - senajā Dendroloģiskajā parkā.
VIDEO: vērojot arboristus darbā, tā vien gribas viņus saukt par SUPERVAROŅIEM, jo šī profesija prasa īpašu drosmi, fizisko sagatavotību un specifiskas profesionālās prasmes. Šī iemesla dēļ Kokkopis – arborists ir kļuvusi par mūsdienās pieprasītu un prestižu profesiju!
PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA
Floristikas speciālists
 • Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1.5 gadi
 • Kvalifikācija:  3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile
 • Kontakti: andris.spaile@bulduri.lv, 29180371

FLORISTIKAS SPECIĀLISTS – skaistuma un estētisko vērtību kopējs, kurš pēc skolas beigšanas ir kvalificēts ziedu, augu kopšanas un noformēšanas speciālists.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
Mācoties Bulduros, jaunieši gūst pieredzi lielu pasākumu dekorēšanā. 2018. gadā BDV piedalījās Aglonas Bazilikas rotāšanā Pāvesta Franciska uzņemšanai. Tāpat pedagogi ar jaunajiem speciālistiem piedalās pilsētu svētku dekorēšanā u.c. pasākumos. Neizpaliek ar piedalīšanās konkursos, no kuriem jaunie speciālisti vienmēr atved augstākā līmeņa godalgas.

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kompozīcijā
• gaisma un ķermeņu krāsa,
• formu, krāsu raksturojums,
• krāsu psihofizioloģiskā iedarbība un simbolika
• formu, krāsu kontrastu un harmoniju izmantošana floristikas izstrādājumos,
• kompozīcijas elementu (rindu, laukumu, grupu) un proporciju raksturojums,
• kompozīcijas elementu (rindu, laukumu, grupu) pielietošana un proporciju izmantošanu floristikas izstrādājumos,
• lineārās perspektīves veidošanās un attēlošana,
• ģeometrisko projekciju veidošana
• telpas dekoru plānojums pamatprojekcijās
• vienkāršu modeļu veidošana
• stili floristikā,
• floristikas izstrādājumu zīmējumi un skices.

Floristikas izstrādājumos
• traukos stādītu augu kompozīcijas,
• floristikas kompozīciju, pušķu, vainagu un tematisko izstrādājumu raksturojums,
• floristikas kompozīciju, pušķu un vainagu izgatavošana,
• tematisku izstrādājumu (kāzu, bēru un piemiņas, gadskārtu u.c. izstrādājumu) izgatavošana,
• telpu un āra rotājumu raksturojums un veidošana vienotā stilā,
• ziedu un floristikas izstrādājumu novietošana tirdzniecības u.c. telpās,
• telpu dekorējumu plānošana, izgatavošana, transportēšana, uzstādīšana, kopšana un demontēšana.

Floristikas materiālos, palīglīdzekļos un instrumentos
• floristikas materiālu, palīglīdzekļu un instrumentu raksturojums,
• trauku, dekoratīvo materiālu, tehnisko palīglīdzekļu, instrumentu un iekārtu izmantošana un kopšana.
• floristikas izstrādājumu kopšana,
• augu materiāla kvalitātes novērtēšana un apstrāde pēc iepirkšanas un pirms tirdzniecības,
• augu un dekoratīvo materiālu sagatavošana un izmantošana izstrādājumos,
• griezto, kaltēto un konservēto augu apstrādes metodes un saglabāšana.

Botānikā un puķkopībā
• Latvijas biotopu veģetācija, aizsargājamo augu sugas un teritorijas,
• augu iedalījums un latviskie un latīniskie nosaukumi,
• dzīvības procesi augos,
• indīgie augi,
• saudzīga savvaļas augu materiāla ievākšana,
• kokaugu iedalījums, nosaukumi un raksturojums,
• kokaugu pazīšana,
• telpaugu, dārza un siltumnīcu puķu, importēto augu iedalījums, nosaukumi un raksturojums,
• telpaugu, dārza un siltumnīcu puķu, importēto augu pazīšana,
• pārtikas augi: iedalījums, audzēšana un ievākšana,
• augu augšanu ietekmējošie faktori, to raksturojums,
• augu kvalitātes un piemērotu augšanas apstākļu novērtēšana,
• piemērota augu substrāta un mēslojuma izvēle un mēslošana,
• augu pārstādīšana un kopšana,
• bojāta auga pazīmes un cēloņi,
• augu aizsardzības līdzekļu pielietošana.

Tirdzniecībā
• uzņēmumu veidi,
• uzņēmumu dibināšana,
• darba organizācija floristu kolektīvā,
• nodokļu iedalījums un to raksturojums
• preču pasūtīšana, iegāde, apmaksa un piegāde,
• preču uzskaite
• materiālu izlietojuma un izstrādājuma izmaksu novērtējums,
• izstrādājuma cenas un pasūtījuma tāmes aprēķināšana,
• pārdevēja amats, āriene, izturēšanās, valoda,
• klienta vēlmju izzināšana,
• vienošanās par darba izpildes laiku, izmaksām un darba apjomu,
• preces iesaiņošana un nogāde klientam,
• konsultāciju sniegšana par tirdzniecībā esošo preču sortimentu,
• preču prezentācija,
• datora lietošana florista darbā,
• lietvedības un grāmatvedības dokumenti florista speciālista darbā,
• mērķtiecīgs ziedu veikala iekārtojums.

Floristikas speciālista profesiju ar 3. kvalifikācijas līmeni var apgūt vienīgi Bulduru Dārzkopības vidusskolā.

Lai cik skaistas saplaukst tulpes vai lilijas, orhidejas vai roze, magones vai peonijas, dažkārt tomēr krāšņi ziedi vien nešķiet vietā. Varbūt tāpēc, ka izskatās pārāk prasti – kā vienmēr. Cik puķu un augu vēstījums var būt dažāds un niansēts, kad tos pušķos un dekoros, vainagos, vītnēs, lakoniskās vai bagātīgās kompozīcijās kārtojis profesionāls florists jeb kā droši varētu sacīt – ziedu mākslinieks (Ineta Ozoliņa-Skrūzmane, Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagoģe).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir LLU struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. Floristikas speciālistiesm tāpat kā Ainavu būvtehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu fakultātē, bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?
1. Izvēlēties un sagatavot materiālus darbam.
1.1. Izsaiņot ziedus, augus u.c. preces. 1.2. Izvērtēt kvalitāti. 1.3. Apstrādāt augus, lai sekmētu to saglabāšanu. 1.4. Izvēlēties materiālus darbam. 1.5. Sakārtot ziedus vāzēs. 1.6. Izvietot ziedus telpās.
2. Gatavot floristikas izstrādājumus.
2.1. Izvēlēties kompozīcijas stilu. 2.2.Izgatavot skici, rasējumu. 2.3. Izvēlēties tehnisko izpildījumu. 2.4. Izvēlēties krāsu salikumam piemērotu augu un dekoratīvo materiālu. 2.5. Izmantot augus un u.c. materiālus atbilstoši to īpašībām. 2.6. Lietot florista profesionālos instrumentus un materiālus.
3. Kopt telpaugus un profesionālos materiālus.
3.1. Uzglabāt ziedus atbilstoši to prasībām. 3.2. Kopt augus un floristikas izstrādājumus. 3.3. Kopt un uzglabāt profesionālos materiālus. 3.4. Kopt un pārstādīt telpaugus. 3.5. Kopt instrumentus un tehniskos palīglīdzekļus.
4. Noformēt telpas ar floristikas izstrādājumiem.
4.1. Plānot un organizēt telpu noformējuma veidošanas darbus. 4.2. Sagatavot un transportēt ziedus un izstrādājumus uz pasākuma vietu. 4.2. Uzstādīt, kopt un demontēt noformējumu. 4.3. Izvietot floristikas izstrādājumus tirdzniecības telpās.
5. Apkalpot klientus.
5.1. Izzināt klienta vēlmes. 5.2. Vienoties ar klientu par izgatavojamā izstrādājuma izskatu, cenu un piegādi. 5.3. Aprēķināt izstrādājuma cenu. 5.4. Iesaiņot preci un nogādāt klientam. 5.5. Sniegt konsultācijas par augu un floristikas izstrādājumu kopšanu un tirdzniecībā esošo preču lietošanu. 5.6. Prezentēt preci.
6. Organizēt darbu floristu kolektīvā.
6.1. Izvēlēties un pasūtīt materiālus. 6.2. Iepirkt preces. 6.3. Veikt preču uzskaiti. 6.4. Noformēt darba pasūtījumu. 6.5. Noformēt lietvedības un uzskaites dokumentāciju. 6.6. Veikt pienākumu sadali floristu kolektīvā. 6.7. Kontrolēt darbu izpildi.
VIDEO: BDV Floristi dekorē Aglonas Baziliku Pāvesta Franciska vizītei.
Share This