fbpx

Nodarbību grafiks Ziedu kārtošanas mākslas kursu grupām

Nr. Datumi 1. grupai Datumi 2. grupai Stundu skaits Tēma
1. 23.03. 23.03. 8 Floristikā lietojamo materiālu sortimenta iedalījums, piederumi un darbarīki; to izvēle atbilstoši darbam, kopšana.
Galda dekoru gatavošana paralēlā spraušanas metodē.
2. 24.03. 24.03. 8 Kompozīcijas pamatelementi un principi.
Galda dekoru gatavošana radiālā spraušanas metodē.
3. 27.04. 13.04. 8 Pušķu veidi, formas, materiālu izkārtojums, gatavošanas tehnikas.
Pušķu gatavošana spirāles un paralēlajā kātu salikumā.
4. 28.04. 14.04 8 Augu materiāla izvēle, uzglabāšana, sagatavošana darbam (sausie, dzīvie, mākslīgie augi).
Pušķu gatavošana karkasa tehnikā.
5. 25.05. 11.05. 8 Dāvanu tehniskā un dekoratīvā saiņošana.
Konkrētas un brīvas formas dāvanu tehniskā un dekoratīvā saiņošana, izmantojot florālo materiālu.
6. 26.05. 12.05 8 Ziedu, podaugu un pušķu tehniskā un dekoratīvā saiņošana.
Bagātīga apaļā pušķa gatavošana spirāles kātu salikumā.
7. 15.06. 8.06. 8 Kāzu floristika. Izstrādājumu veidi, formas, gatavošanas tehnikas.
Līgavas pušķa spirāles kātu salikumā gatavošana
8. 16.06. 9.06. 8 Līgavas pušķa gatavošana teipētā tehnikā.
9. 6.07. 13.07. 8 Līgavas pušķa gatavošana „Oasis” pamatnē.
Pieskaņota tērpa dekora un frizūras dekora gatavošana.
10. 7.07. 14.07 8 Līgavas pušķa gatavošana izvēles tehnikā.
Pieskaņota tērpa dekora un frizūras dekora gatavošana.
11.

27.07.

3.08.

8 Sēru floristika. Izstrādājumu veidi, formas, gatavošanas tehnikas.
Sēru pušķu gatavošana spirāles kātu salikumā un „Oasis” pamatnē.
12.

28.07.

4.08.

8 Sēru pušķa gatavošana uz skuju pamatnes.
Sēru vainaga gatavošana tradicionālajā tehnikā uz skujas pamatnes.
13.

24.08.

31.08

8 Dekoratīvu vainagu veidi, tehnikas.
Romiešu vainaga gatavošana ar „Oasis” materiālā spraustu dekoru.
14.

25.08.

1.09.

8 Kompozīcijas pamatelementi. Krāsa, Forma, Līnija.
Liela apjoma dekoratīvu pušķu gatavošana brīvi izvēlētā formā.
15.

14.09.

21.09.

8 Kompozīcijas principi. Krāsas, faktūras un struktūras mijiedarbība.
Struktūras darba (pušķa, kompozīcijas vai vainaga) gatavošana.
16.

15.09.

22.09

8 Floristikā izmantojamo telpaugu sortiments, tā iedalījums, izvēle un saskaņošana stādītu augu kompozīcijās.
Podaugu kompozīcijas gatavošana.
Podaugu dekorēšana un integrēšana.
17.

12.10.

26.10.

8 Telpas noformējuma elementi, to izvietošana.
Ziemas izstrādājumu, telpas noformējuma elementu gatavošana.
18.

13.10.

27.10.

8 Adventes un Ziemassvētku rotājumi.
Adventes galda dekoru gatavošana, izmantojot sveces.
19.

9.11.

23.11.

8 Adventes vainagu gatavošana sietā, spraustā un līmētā tehnikā.
20.

10.11.

24.11.

8 Adventes vainagu gatavošana kombinētā tehnikā.
Izstādes izveidošana, kursu noslēgums.
Share This