fbpx

Kontakti

Informācija saziņai:

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija

Tālrunis: (+371) 67 753 135
E-pasts: bulduri@bulduri.lv

Darba dienās : 08:00 – 16:30
Brīvdienas: Pelnīta atpūta

Uzraksti mums!
Mūsu rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola
(ENG: Bulduri Horticulture School)

Vienotais reģ. nr.: 40003482021
Valsts kase
Valsts kases kods: TRELLV22
Konta nr.: LV92TREL9153780000000
Citadele banka
Citadele bankas kods: PARXLV22XXX
Konta nr.: LV68PARX0002242683001

Amats Vārds Uzvārds Telefona nr. e-pasts
Valdes loceklis Rafaels Joffe rafaels.joffe@bulduri.lv
Lietvedes p.i. Aija Mazure 67753135; 28341531 bulduri@bulduri.lv
Skolas direktore Ieva Vincovska 26660080 ieva.vincovska@bulduri.lv
Mācību procesa organizatore Ilona Freimane 20294607 macibudala@bulduri.lv
Izglītības metodiķe Evija Breslava 22034774 metodike@bulduri.lv
Vispārējās izglītības katedras vadītāja Diāna Puriņa diana.purina@bulduri.lv
Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja Agrita Baltrūna 26371351 agrita.baltruna@bulduri.lv
Dārzkopības katedras vadītāja Gunta Krastiņa  darzkopiba@bulduri.lv
Pilsētvides dizaina katedras vadītājs Andris Spaile andris.spaile@bulduri.lv
Mūžizglītības un neklātienes mācību procesa organizators Inese Blanka muzizglitiba@bulduri.lv
Biotehnoloģiju laboratorijas vadītāja Līva Ļebedeva liva.lebedeva@bulduri.lv
Saimnieciskais direktors Ēvalds Juhnēvičs 29230283 evalds.juhnevics@bulduri.lv
Bibliotēka Diāna Auziņa biblioteka@bulduri.lv
Apsaimniekošanas un tehniskās nodaļas vadītājs Edgars Logins 29217338 edgars.logins@bulduri.lv
Pārdošanas daļas vadītāja Ingrīda Egle 26660078 ingrida.egle@bulduri.lv
Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālists Inese Cepleniece 29489491 medijucentrs@bulduri.lv;
Grāmatvedība gramatvediba@bulduri.lv
Uzskaitvede Inuta Jaunzeme Inuta.jaunzeme@bulduri.lv
Personāla lietu pārzine / arhīvs Aināra Strautiņa 26107223 personals@bulduri.lv
Siltumnīcas vadītāja Laima Ozoliņa siltumnicas@bulduri.lv; laima.ozolina@bulduri.lv
Ēkas uzraugs Vija Leitāne, Liene Upīte 26660083 vija.leitane@bulduri.lv; liene.upite@bulduri.lv
Dienesta viesnīcas dežurants 26660087
Share This