uznemsana

Pašnovērtējums

FLORISTIKAS KURSI IESĀCĒJIEM

Slide1

Baneri

 

                    Žurnāls

profesionala darzkopiba nr2 2017web

 

Profesionala darzkopiba1

 

 

Vakances

Vakance – Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

 

Darba pienākumi

 • Vadīt celtniecības, kapitālos un tekošos remonta darbus;
 • sastādīt nepieciešamās atskaites, aktus, tāmes, mēneša un gada materiālu pieprasījumus, organizēt cenu aptaujas;
 • piedalīties iepirkumu komisijas darbā, sagatavot tehnisko specifikāciju projektus ar saimniecību saistītajās jomās;
 • nodrošināt katlu mājas un siltumapgādes sistēmas ekspluatāciju un darbību, organizēt ūdens apgādi un kanalizācijas sūkņu mājas un tīklu ekspluatāciju un darbību;
 • izstrādāt un iesniegt direktoram apstiprināšanai saimnieciskajai darbībai nepieciešamo dokumentāciju (darba plānus, projektus, nolikumus, tāmes un citus materiālus).

Profesionālā pieredze

 • Valsts valodas prasme augstākajā pakāpē.
 • Vadītāja praktiskā darba pieredze ne mazāk par 5 gadiem.
 • Darbā ar LR likumiem, MK lēmumiem un noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem.
 • Personālā datora lietošanā.
 • Darbu organizēšanā un vadīšanā un sadarbībā.
 • Risināt radušos konfliktus, labas komunikācijas prasmes un spēja loģiski domāt.

Vairāk informācijas:

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Tālrunis: +371 29468644

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Dārzkopības tehniķis

Darba pienākumi

 • darbs kultūraugu audzēšanā un kopšanā siltumnīcā un atklātā laukā ;
 • griezto ziedu gatavās produkcijas sagatavošana realizācijai;
 • vasaras sezonā iekļauties klientu apkalpošanā un pasūtījumu noformēšanā;
 • vasaras sezonas laikā iekļauties brīvdienu grafikā;
 • piedalīties augu aizsardzības darbos

Profesionālā pieredze

 • agronomijā, agroķīmijā un siltumnīcu tehnoloģijās;
 • zemstikla puķu un lauka puķu kultūru audzēšanā;
 • augu aizsardzības līdzekļu lietošanā;
 • bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanā;
 • vides aizsardzības tehnoloģiju problemātikā.

Vairāk informācijas:

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Tālrunis: +371 67753135, fakss +371 67753135

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" meklē dienesta viesnīcas skolotāju

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā pedagoģiskā izglītība
 2. Obligātas valsts valodas zināšanas
 3. Pedagoģiskā pieredze ne mazāk par 5 gadiem
 4. Labas komunikācijas spējas un psiholoģiskā noturība.

Galvenie pienākumi:

 1. Piedalīties audzēkņu mācību un audzināšanas darbā.
 2. Darba laiks no 15.30 līdz 24.00
 3. Darbs ar dokumentāciju.

Vairāk informācijas:

 

 

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Tālrunis: +371 67753135, fakss +371 67753135

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!