Pašnovērtējums

Uzņemšana

FLORISTIKAS KURSI IESĀCĒJIEM

Slide1

Kapavietas apstādījumu ierīkošana un kopšana

kapavietas

Baneri

 

                    Žurnāls

profesionala darzkopiba nr2 2017web

Vakances

 

Izglītības metodiķis

 

Darba pienākumi

 • Piedalīties izglītības procesa organizēšanā un nodrošināt izglītības procesa metodisko vadību.
 • Vadīt jaunu izglītības programmu izstrādi, esošo izglītības programmu aktualizēšanu.
 • Nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu metodisko vadību.

 

Prasības pretendentam

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 • Personālā datora lietošanā.
 • Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana.
 • Izglītības kvalitātes novērtēšanas un pašvērtējuma prasmes.

 

 

Vairāk informācijas:

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Tālrunis: +371 67753135, fakss +371 67753135

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sporta zāles pārzinis (nepilns darba laiks 20 stundas nedēļā)

Darba pienākumi

 • Plānot sporta bāzes izmantošanu un noslogojumu.
 • Sagatavot līgumus par telpu un inventāra iznomāšanu pasākumu rīkošanai sporta bāzes telpās.
 • Koordinēt ar sporta darbu saistīto pasākumu nodrošināšanu ar telpām.

Prasības pretendentam

 • Augstākā izglītība.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Personālā datora lietošanā.
 • Labas komunikācijas prasmes.
 • Pieredze sporta darba organizēšanā un vadīšanā.

Vairāk informācijas:

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Tālrunis: +371 29287367, E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” meklē apkopēju dienesta viesnīcā uz sezonu no 2.maija līdz 30.septembrim

 

 

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" meklē dienesta viesnīcas skolotāju

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā pedagoģiskā izglītība
 2. Obligātas valsts valodas zināšanas
 3. Pedagoģiskā pieredze ne mazāk par 5 gadiem
 4. Labas komunikācijas spējas un psiholoģiskā noturība.

Galvenie pienākumi:

 1. Piedalīties audzēkņu mācību un audzināšanas darbā.
 2. Darba laiks no 15.30 līdz 24.00
 3. Darbs ar dokumentāciju.

Vairāk informācijas:

 

 

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Tālrunis: +371 67753135, fakss +371 67753135

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!