Bulduru Dārzkopības mācību iestādes nosaukumi un vadītāji

 

Dārzkopības biedrībai piešķirtā Bilderliņu ferma 1905.–1910.

Vadītājs:

  • Jānis Zemturis

Jānis Zemturis 1905.-1910. 

Bilderliņu dārzkopības mācību iestāde 1910.–1920.

Vadītāji:

  • Pēteris Dindonis (1910.–1915.)
  • Miķelis Gailis – pārvaldnieks kara gados (1915.–1920.)

Ptēris Dindonis 1910.-1915.

Valsts Bulduru dārzkopības skola 1920.-1941.

Vadītāji:

Ptēris Dindonis 1921.-1940.  Vilis Lauskis 1940.-1941.

Valsts Bulduru dārzkopības vidusskola 1930.–1941.

Direktori:

Ēriks Robiņš 1930.-1940.

Bulduru dārzkopības un biškopības vidusskola 1941.–1944.

Direktors:

Arnolds Brode 1941.-1944.

Bulduru dārzkopības tehnikums 1944.–1964.

Direktori:

Reinis Spārniņš 1944.-1947.Jēkabs Čuders 1947.-1952.Haralds Freimanis 1952.-1955.Zenta Lepse 1955.-1963.Aivars Lasis 1963.-1964.

Bulduru dārzkopības sovhoztehnikums 1964.–1973.

Direktori:

Antons Broks 1964.-1965.Pēteris Skreiveris 1965.-1968.Māris Eihe 1968.-1992.

Direktora vietnieks mācību darbā:

xBulduru sovhoztehnikums 1973.–1991.

Agrofirma “Bulduru dārzkopības tehnikums” 1991.–1992.

Direktors:

Direktora vietnieki mācību darbā:

  • Ruta Auziņa (1973.–1976. un 1982.–1992.)
  • Aina Osis (1976.–1982.)

Aina Osis 1976.-1982.  Ruta Auziņa

Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums 1992.–2000.

Direktori:

BO Valsts SIA “Bulduru dārzkopības vidusskola” 2000.–2004.

Valdes priekšsēdētājs – direktors:

 Aivars  Griķis

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola”

Valdes priekšsēdētājs, vēlāk valdes loceklis – direktors:

Izglītības iestādes vadītājs, valdes loceklis:

  • Aivars Griķis (no 2008. gada 22. janvāra līdz 2014.gada 9.decembrim)

Valdes locekle

  • Ina Vārna (no 2014.gada maija)

Direktora pienākumu izpildītāja

Dace Vilkena

  • Dace Vilkena (no 2014.gada 12.decembra līdz 2016.gada 31.martam)

 

Direktore

  • Anta Sparinska (no 2016.gada 1.aprīļa)

 

Mācību darba vadītāji

− mācību daļas vadītāji;
− nodaļas vadītāji;
− direktora vietnieki mācību darbā

1. Anna Kalniņa 1940.–1941. gads Inspektrise; 1958.–1959. gads Mācību daļas vadītāja
2. Pēteris Tambergs 1944.–1947. gads Mācību daļas vadītājs
3. Jānis Mazlazdiņš 1947.–1949. gads Mācību daļas vadītājs
4. Jānis Brežinskis 1949.–1950. gads Mācību daļas vadītājs
5. Rainis Skujāns 1950. gads Mācību daļas vadītājs
6. Voldemārs Ķenne 1950.–1953. gads Mācību daļas vadītājs
7. Elza Silava 1953.–1954. gads Mācību daļas vadītāja
8. Zenta Lepse 1954.–1955. gads Mācību daļas vadītāja
9. Voldemārs Langenfelds 1955.–1958. gads Mācību daļas vadītājs
10. Aivars Lasis 1959.–1963. gads Mācību daļas vadītājs
11. Artūrs Bērziņš 1963.–1964. gads Mācību daļas vadītājs
12. Ilga Fogelmane 1964.–1970. gads Nodaļas vadītāja
13. Staņislavs Stupāns 1968.–1984. gads Nodaļas vadītājs
14. Marta Ence 1970.–1978. gads Nodaļas vadītāja
15. Ivars Ostvalds 1978.–1988. gads Nodaļas vadītājs
16. Ilze Millere 1984.–1987. gads Nodaļas vadītāja
17. Maija Dreimane 1987.–1990. gads Nodaļas vadītāja
18. Brigita Pauniņa 1988.–1992. gads Nodaļas vadītāja
19. Vēsma Zīberga 1992.–1995. gads Mācību daļas vadītāja; 2001.–2005. gads Direktora vietniece mācību darbā
20. Pēteris Lībietis 1992.–1993. gads Direktora vietnieks mācību darbā
21. Andris Bērziņš 1993.–2001. gads Mācību daļas vadītājs; Direktora vietnieks mācību darbā
22. Marija Zeltiņa 2006.–2008. gads Direktora vietniece mācību darbā
23. Dace Vilkena no 2008. gada Vadītāja vietniece mācību darbā

Audzināšanas darba vadītāji

Amata nosaukumi dažādos periodos:
− direktora vietnieki audzināšanas darbā;
− ārpusklases darba organizatori.

1. Pēteris Lībietis 1990.–1992. gads
2. Ausma Lediņa 1993.–1995. gads; 2000.–2003. gads
3. Anita Studente 1995.–2000. gads
4. Aija Meiere 2003.–2006. gads
5. Gita Getaute 2007.–2008. gads
6. Regīna Dimitrijeva 2008.–2009. gads
7. Sarmīte Verze no 2009. gada

Praktiskās apmācības vadītāji

direktora vietnieki praktiskajās apmācībās

1. Elza Silava 1960.–1964. gads
2. Zenta Lepse 1964.–1968. gads
3. Osvalds Štrauss 1968.–1982. gads
4. Juris Kaģis 1982.–1988. gads
5. Ilmārs Stašulāns 1988.–1992. gads
6. Anna Lazdiņa 1992. gads
7. Aldis Šīravs 1993.–1995. gads
8. Agris Gražanskis 1995.–2004. gads
9. Ilze Grāvīte 2004.–2006. gads (štata vietu likvidē)

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!