fbpx

Vispārīgie dokumenti

edit-2-256
Izglītības iestādes nolikums
microsoft-word-256
Maksas pakalpojumu cenrādis
edit-2-256
Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi komercklientiem
edit-2-256
Skolas padomes darba kārtība

Iekšējie normatīvie akti izglītojamajiem

pdf-256
Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem
edit-2-256
Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
edit-2-256
Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums
pdf-256
Stipendiju piešķiršanas kārtība
edit-2-256
Izglītojamo atskaitīšanas kārtība
edit-2-256
Bibliotēkas lietošanas noteikumi
edit-2-256
Sporta nama iekšējās kārtības noteikumi
edit-2-256
Audzēkņu pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtība
edit-2-256
Profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšanas un pirmās palīdzības pieejamības kārtība

Iekšējie normatīvie akti darbiniekiem

edit-2-256
Skolotāja profesionālās ētikas kodekss
pdf-256
Pedagogu atalgojuma noteikšanas kārtība
edit-2-256
Apbalvojumu piešķiršanas kārtība
edit-2-256
Nolikums par praktisko mācību un kvalifikācijas prakses organizēšanu un kontroli
edit-2-256
Par kvalifikācijas prakses organizēšanu un kontroli izglītības programmās „Dārzu un parku kopšana” un „Stādu audzēšana”

Veidlapas

microsoft-word-256
Kavējuma iesniegums
excel-3-256
Kavējumu uzskaites lapa
excel-3-256
Stipendiju veidlapa
microsoft-word-256
Izglītojamā iesniegums par dienesta viesnīcu
pdf-256
Dienesta viesnīcas īres līguma paraugs izglītojamajiem

Share This