fbpx

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Objektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksa Viestura iela 6, Jūrmalā”.

BDV Mediju Centrs on 2019-09-12

 

1. Pasūtītājs

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

2. Paredzamais iepirkuma priekšmets “Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Objektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksa Viestura iela 6, Jūrmalā”
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26968
4. CPV kods CPV kods: 71520000-9 (Celtniecības uzraudzības pakalpojumi)
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV” 2019/9-ERAF
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
7. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar nolikumu https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26968
8. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 15. oktobrim, plkst. 14.00  elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/26968
9. Kontaktpersona Edgars Logins, tālrunis 29217338, e-pasts: bulduri@bulduri.lv.
10. Rezultāti https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26968
0 comments
Post a comment

Share This