fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-09-12
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets “Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Objektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksa Viestura iela 6, Jūrmalā”
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26968
4. CPV kods CPV kods: 71520000-9 (Celtniecības uzraudzības pakalpojumi)
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV” 2019/9-ERAF
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar nolikumu https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26968
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 1. oktobrim, plkst. 14.00  elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/26968
10. Kontaktpersona Edgars Logins, tālrunis 29217338, e-pasts: bulduri@bulduri.lv.
0 comments
Post a comment

Share This