fbpx

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana "Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viesturu ielā 6, Jūrmalā” vadības nodrošināšana

BDV Mediju Centrs on 2019-04-25

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ``Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana "Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viesturu ielā 6, Jūrmalā`` vadības nodrošināšana

1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets “Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana “Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viesturu ielā 6, Jūrmalā” vadības nodrošināšana”
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods CPV kods: 79421000-1 (Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību)
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV” 2019/3- ERAF
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 9.maijam, plkst. 14.00 

elektroniski www.eis.gov.lv

10. Kontaktpersona

Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283,

e-pasts: bulduri@bulduri.lv.

Pielikumi:
Tehniskā specifikācija

Share This