fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-04-25
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets “Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Objektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksa Viestura iela 6, Jūrmalā”
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods CPV kods: 71520000-9 (Celtniecības uzraudzības pakalpojumi
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV” 2019/5-ERAF
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
7. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
8. Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 14.maijam, plkst. 14.00 

elektroniski www.eis.gov.lv

9. Kontaktpersona Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, e-pasts: bulduri@bulduri.lv.
10. Rezultāti Iepirkums pārtraukts.

 

 

Pielikumi:
Tehniskā specifikācija

Share This