fbpx
Jaunumi

BDV ieviešam labāko, kas pieejams izglītībā!

BDV Mediju Centrs on 2019-03-29
“Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību programmās ieviešam labāko, kas šobrīd pieejams izglītībā”, secina skolas Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja Agrita Baltrūna, kura tikko atgriezusies no mācībām “Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”.

“Mācības bija vērtīgas un iedvesmojošas, izvirzījām jaunus mērķus nākotnei un piedzīvojām radošu un pozitīvu komunikāciju ar kolēģiem.  Patiesu gandarījumu sniedz apziņa, ka Bulduros esam uz pareizā ceļa”, savās atziņās dalās A. Baltrūna.

Aktuālās tēmas šodien ir pedagogu profesionālā pilnveide un atbalsts pedagogu attīstībai ar mērķi uzlabot prasmes mācību procesa organizācijā, lai tas kļūtu interesants mūsdienu jauniešiem.

Tēmas:

  1. Mācību satura plānošana un vērtēšana. Caurviju kompetences. Skolēnu iesaiste mācībās. Skolas vadības komandas prasmes mācību satura plānošanai un ieviešanai skolā, kas prasa skolēnu iesaisti mācībās iedziļinoties. Caurviju prasmju nozīme mācību saturā.
  2. Mācību procesu vadība. Komanddarbs un savstarpējā mācīšanās. Skolas vadības komandas prasmes skolotāju savstarpējās sadarbības un mācīšanās organizēšanai. Sadarbības formas, lai veidotu un nostiprinātu skolotāju sadarbību. Skolas izaugsmes plānošana, balstoties uz datiem, lai veidotu skolu kā mācīšanās organizāciju.
  3.  Vadības atbalsts attīstībai. Skolas vadības komandas prasmes darbinieku mācīšanās vadīšanai; efektīvas profesionālās pilnveides nodrošināšana. Iekšējā un ārējā komunikācija atšķirīgās mērķauditorijās.

Apmācības īstenoja: Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

0 comments
Post a comment

Share This