fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Cietā kurināmā – kokskaidu granulu piegāde Valsts SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”
3. Paredzamais piepirkuma apjoms Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā
4. CPV kods 09111400-4
5. Identifikācijas numurs BDV 2016/08
6. Paredzmā līgumcena Ls (bez PVN) Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā
7. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada 23.augustam, plkst. 11:00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā iepirkumu komisijas sekretārei vai atsūta pa pastu
10. Kontakpersona Papildus informāciju par iepirkumu iespējams saņemt pie iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Dzintara Lorenca (tālr.28351810,tālr./ fakss 67753135, e–pasts – bulduri@bulduri.lv)
Pielikumi:

Uzaicinājums, Tehniskā specifikācija

Lēmums par atklātā konkursa rezultātiem

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Share This